Бета функции на Google Ads

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Понякога Google Ads може да Ви дава достъп до бета функции, към които може да се включите, за да изпробвате нови продукти, характеристики или идеи. Когато ги използвате, трябва да спазвате допълнителни програмни правила.

Дори тази бета функция да е общоизвестна, нямате разрешение публично да споделяте каквато и да е информация, свързана с нея, която сте получили или научили.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню