Khắc phục quảng cáo bị từ chối

Do lịch làm việc bị điều chỉnh, nên chúng tôi hiện đang cần nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý các quảng cáo mới có định dạng không phải văn bản (chẳng hạn như Quảng cáo video, Quảng cáo hiển thị thích ứng, Quảng cáo ứng dụng và các định dạng quảng cáo khác).

Nếu bạn có quảng cáo bị từ chối, vui lòng sử dụng tính năng Khiếu nại tự phục vụ thông qua Trình quản lý chính sách. Tính năng này cho phép bạn khiếu nại quyết định chính sách ngay trong tài khoản Google Ads chỉ bằng vài lượt nhấp.

Nếu bất kỳ quảng cáo nào của bạn bị từ chối, thật không may, điều đó nghĩa là quảng cáo đó không thể chạy tại thời điểm này. Để quảng cáo của bạn bắt đầu và chạy, hãy tìm xem quảng cáo nào đã bị từ chối và sau đó chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Bài viết này giải thích cách tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối, sau đó là cách khắc phục vấn đề và gửi lại quảng cáo để phê duyệt.

Hướng dẫn

Các bước chỉnh sửa quảng cáo sẽ khác nhau, tùy theo lỗi vi phạm chính sách mà quảng cáo của bạn mắc phải. Lỗi vi phạm có thể là do bản thân quảng cáo của bạn không tuân thủ một số chính sách cụ thể của Google Ads (ví dụ: quảng cáo của bạn không tuân thủ chính sách Biên tập của chúng tôi), hoặc trang đích của bạn có vấn đề (ví dụ: trang đích không hoạt động hoặc có nội dung không được phép sử dụng). Trước tiên, bạn cần kiểm tra chính sách đang ảnh hưởng đến quảng cáo, sau đó làm theo các bước liên quan bên dưới.

Nếu quảng cáo của bạn bị ảnh hưởng bởi các chính sách không liên quan đến trang đích, hãy chỉnh sửa quảng cáo theo các bước sau:

 1. Chuyển đến trang “Quảng cáo và phần mở rộng", rồi tìm quảng cáo hoặc phần mở rộng mà bạn muốn chỉnh sửa.
  Một số chính sách áp dụng cho đích đến của quảng cáo. Nếu quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách, hãy kiểm tra đích đến để xem đó có phải là nguyên nhân khiến quảng cáo bị từ chối hay không và thực hiện mọi thay đổi cần thiết trước khi tiếp tục.
 2. Di chuột qua quảng cáo hoặc phần mở rộng đó, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo hoặc phần mở rộng để quảng cáo hoặc phần mở rộng đó tuân thủ chính sách.
 4. Nhấp vào Lưu. Hệ thống sẽ tự động xem xét lại quảng cáo của bạn. Hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo trên trang "Quảng cáo và phần mở rộng" để biết thông tin cập nhật.

Các bước chỉnh sửa quảng cáo sẽ khác nhau, tùy theo lỗi vi phạm chính sách mà quảng cáo của bạn mắc phải. Lỗi vi phạm có thể là do bản thân quảng cáo của bạn không tuân thủ một số chính sách cụ thể của Google Ads (ví dụ: quảng cáo của bạn không tuân thủ chính sách Biên tập của chúng tôi), hoặc trang đích của bạn có vấn đề (ví dụ: trang đích không hoạt động hoặc có nội dung không được phép sử dụng). Trước tiên, bạn cần kiểm tra chính sách đang ảnh hưởng đến quảng cáo, sau đó làm theo các bước liên quan bên dưới.

Nếu quảng cáo của bạn bị ảnh hưởng bởi các chính sách không liên quan đến trang đích, hãy chỉnh sửa quảng cáo theo các bước sau:

 1. Chuyển đến trang “Quảng cáo và phần mở rộng", rồi tìm quảng cáo hoặc phần mở rộng mà bạn muốn chỉnh sửa.
  Một số chính sách áp dụng cho đích đến của quảng cáo. Nếu quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách, hãy kiểm tra đích đến để xem đó có phải là nguyên nhân khiến quảng cáo bị từ chối hay không và thực hiện mọi thay đổi cần thiết trước khi tiếp tục.
 2. Di chuột qua quảng cáo hoặc phần mở rộng đó, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo hoặc phần mở rộng để quảng cáo hoặc phần mở rộng đó tuân thủ chính sách.
 4. Nhấp vào Lưu. Hệ thống sẽ tự động xem xét lại quảng cáo của bạn. Hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo trên trang "Quảng cáo và phần mở rộng" để biết thông tin cập nhật.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?