Åtgärda en annons som inte har godkänts

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

På grund av justerade arbetsscheman just nu tar det för tillfället längre tid än vanligt att behandla nya annonser i icke-textformat (som video, RDA, app osv.).

Om du har en annons som inte har godkänts kan du använda överklagandefunktionen via Policyhanteraren där du kan överklaga policybeslut direkt från ditt Google Ads-konto med bara några klick .

Om en av dina annonser blir avvisad medför det att den inte visas. Du kan se till att den visas igen genom att ta reda på varför den inte blev godkänd och ändra den så att den följer våra annonseringspolicyer.

I denna artikel beskriver vi hur du tar reda på varför din annons avvisades, åtgärdar problemet och skickar in annonsen för godkännande.

Anvisningar

Stegen för att åtgärda din annons varierar beroende på vilken typ av policyöverträdelse annonsen omfattas av. Annonsen i sig kanske inte följer specifika Google Ads-policyer (till exempel att annonsen inte följer vår policy för annonstext) eller så kanske det är problem med destinationen (som att destinationen inte fungerar eller att den har innehåll som inte är tillåtet). Kontrollera först vilken policy som påverkar din annons och följ sedan tillämpliga steg nedan.

Om din annons påverkas av policyer som inte har att göra med destinationen följer du stegen nedan för att åtgärda annonsen:

 1. Gå till sidan Annonser och tillägg och leta reda på annonsen eller tillägget som du vill åtgärda.
  Vissa policyer gäller annonsens destination. Om annonsen följer policyn kan du kontrollera destinationen och se om den är det som gör att annonsen inte blev godkänd. Gör eventuella ändringar innan du fortsätter.
 2. Håll muspekaren över annonsen eller tillägget och klicka på Redigera.
 3. Redigera annonsen eller tillägget så att policyn följs.
 4. Klicka på Spara. Annonsen granskas automatiskt igen. Kontrollera annonsens status på sidan Annonser och tillägg för uppdateringar.

Överklaga policybeslut

Nu kan du överklaga ett policybeslut direkt från ditt Google Ads-konto för de flesta annonsformat och policyer.

För alla format och policyer som inte stöds kan du bestrida policybeslut via formuläret för frågor om avvisade annonser och policy.

Om du anser att vi har gjort ett misstag eller efter att du har åtgärdat din destination kan du överklaga policybeslutet direkt från ditt Google Ads-konto. Börja med att klicka på Annonser och tillägg på menyn till vänster. Härifrån finns det två sätt att överklaga.

Överklaga policybeslut från tabellen Annonser och tillägg

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen längst ned i videospelaren, välj Undertexter och ange ditt språk.


 1. Välj annonserna du vill överklaga.
 2. Välj Redigera på menyn högst upp.
 3. Klicka på Överklaga.

  Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande ser du ett meddelande som visar vilka annonser som inte är kvalificerade.

 4. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 5. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 6. Klicka på Skicka.

Överklaga policybeslut från kolumnen Status i en annons

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen längst ned i videospelaren, välj Undertexter och ange ditt språk.


 1. Håll muspekaren över annonsstatusen i kolumnen Status för annonsen du vill bestrida och klicka på Överklaga.
 2. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 3. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 4. Klicka på Skicka.

Kontrollera status för överklagande

Efter överklagandet kan du alltid kontrollera granskningsstatusen i Policyhanteraren.

 1. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 2. Klicka på Policyhanteraren under Konfiguration.
 3. På fliken Historik över överklaganden hittar du information om alla annonser du har överklagat.
 • Kolumnen Status visar om överklagandet fortfarande pågår eller har avslutats.
 • Granskning har slutförts: Granskningen har nu avslutats. Du hittar mer information i kolumnen Resultat.
 • Pågår: Granskningen pågår för tillfället. Återkom om 24 timmar.
 • Har inte granskats: Din överklagan granskades inte. Du hittar mer information i kolumnen Resultat.
 • Kolumnen Resultat visar resultaten av överklagandet, bland annat för hur många annonser statusen för policygranskningen har uppdaterats efter granskningen. Om du skickar in samma överklagan för många gånger kan du se statusen Gränsen för antal överklaganden överskriden på fliken Historik över överklaganden i Policyhanteraren. Kontakta kundsupporten om du behöver hjälp med ett nytt överklagande.
 • Klart: Den policy som överklagades gäller inte längre för någon av de annonser som granskades. Inga av annonserna i denna överklagan begränsas längre på grund av den policy som överklagandet gällde. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga om du har läst respektive policy och inte håller med om beslutet.
 • Delvis klart: Den policy som överklagades gäller inte längre för minst en av de annonser som granskades. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga om du har läst respektive policy och inte håller med om beslutet.
 • Fel: försök igen: Ett fel uppstod när din begäran skulle bearbetas. Kontakta vårt supportteam.
 • Misslyckades: Ingen av annonserna i detta överklagande är Kvalificerade. Läs igenom Google Ads-policyerna och åtgärda dina annonser och målsidor.
 • Dubblett: Din överklagan har inte bearbetats eftersom den skickades in under tiden som vi fortfarande bearbetade din tidigare överklagan för samma uppsättning annonser. Kontakta vårt supportteam.
 • Gränsen för antal överklaganden överskriden: Du har skickat in samma överklagan för många gånger. Kontakta kundsupporten om du behöver hjälp med ett nytt överklagande.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?