Åtgärda en annons som inte har godkänts

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I den här artikeln beskriver vi hur du tar reda på om din annons har avvisats eller begränsats av policy, varför den avvisades eller har statusen Kvalificerad (begränsad) och hur du redigerar den och skickar in den för ny granskning. Du får även veta hur du överklagar ett policybeslut.

Om någon av dina annonser har avvisats eller begränsats visas Avvisad eller Kvalificerad (begränsad) i kolumnen Status och annonsen kanske inte kan visas. Håll muspekaren över annonsens status för att se mer information, blanda annat om den aktuella policyöverträdelsen

 

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


 

Redigera och skicka in annonsen på nytt

Om din annons påverkas av policyer som inte har att göra med destinationen kan du följa stegen nedan för att åtgärda annonsen: 

 1. Leta reda på annonsen eller tillgångarna du vill åtgärda på sidan Annonser och tillgångar.
 2. Kolumnen Status visas Avvisad eller Kvalificerad (begränsad).
 3. Håll muspekaren över statusen för att se policyöverträdelsen.
 4. Klicka på Läs policyn under skälet till avvisningen för att läsa mer om hur du kan åtgärda annonsen.
 5. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon för att redigera annonsen.
 6. Redigera annonsen eller tillgången så att policyn följs.
 7. Klicka på Spara. Annonsen granskas automatiskt igen. Du kan se annonsens aktuella status på sidan Annonser och tillgångar.
Obs! Hur du ska redigera din annons varierar beroende på typen av policyöverträdelse och annons. 
 • Läs kraven för videoannonser respektive bildannonser
 • Läs igenom destinationskraven på policysidan, samarbeta med den webbansvariga för att åtgärda problemet och överklaga beslutet.

På grund av justerade arbetsscheman tar det för tillfället längre tid än vanligt att behandla nya annonser i icke-textformat (som video, RDA, app osv.).

Överklaga policybeslut

Nu kan du överklaga policybeslut för de flesta annonsformat och policyer. Om du har en avvisad annons kan du läsa avsnitten nedan eller använda Policyhanteraren.

För alla format och policyer som inte stöds kan du bestrida policybeslut via formuläret för frågor om avvisade annonser och policy.

Om du anser att vi har gjort ett misstag eller efter att du har åtgärdat din destination kan du överklaga policybeslutet direkt från ditt Google Ads-konto. Börja med att klicka på Annonser och tillgångar i menyn till vänster. Härifrån finns det två sätt att överklaga.

Överklaga policybeslut från tabellen Annonser och tillgångar

 1. Välj annonserna du vill överklaga.
 2. Välj Redigera i menyn högst upp.
 3. Klicka på Överklaga.

  Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande ser du ett meddelande om detta.

 4. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 5. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 6. Klicka på Skicka.

Överklaga policybeslut från kolumnen Status i en annons

 1. Håll muspekaren över annonsstatusen i kolumnen Status för annonsen du vill bestrida och klicka på Överklaga.
 2. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 3. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 4. Klicka på Skicka.

Kontrollera status på överklagande

Efter att ha skickat in ett överklagande kan du kontrollera granskningsstatusen när som helst i Policyhanteraren.

 1. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i ditt konto.
 2. Klicka på Policyhanteraren under Konfiguration.
 3. På fliken Historik över överklaganden hittar du information om alla annonser du har överklagat.
  • Kolumnen Status visar om överklagandet fortfarande pågår eller har avslutats.
  • Kolumnen Resultat visar resultaten av överklagandet, bland annat för hur många annonser statusen för policygranskning har uppdaterats efter granskningen. Om du skickar in samma överklagande för många gånger kan du se statusen Gränsen för antal överklaganden överskriden på fliken Historik över överklaganden i Policyhanteraren. Kontakta kundsupport om du behöver hjälp med att skicka in ett nytt överklagande.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73067
false
false