หลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาแบบสำรวจเพื่อศึกษาแบรนด์

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

Third party research vendors certified by Google to serve surveys or send users survey invitations must adhere to the following survey content policies:

Privacy Policy  

 • A link to the research vendor's privacy policies must be visible on and accessible before or when the first survey question is displayed (though the privacy policy link is recommended to be visible with all survey questions). This includes surveys that are conducted within the ad banner and/or the separate browser opened from the survey invitation.

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII)

 • ผู้ลงโฆษณาสามารถรวบรวมและใช้ PII เพื่อมอบสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น และต้องทิ้งข้อมูลดังกล่าวทันทีหลังจากมอบสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องแล้ว
 • อาจมีการจำกัดไม่ให้ผู้ลงโฆษณารวบรวมข้อมูลบางประเภทและไม่อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลประเภทดังกล่าวในกรณีที่กำลังรวบรวมข้อมูล PII อยู่ด้วย
 • หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนแบบจำกัดหากลิงก์กับ PII จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิ่งต่อไปนี้
  • ข้อมูลสถานะทางการเงินหรือบัญชี
  • ข้อมูลสีผิวหรือชาติกำเนิด
  • ประวัติหรือข้อมูลด้านสุขภาพหรือการแพทย์
  • พฤติกรรมหรือวิถีทางเพศ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมือง
  • การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า
  • ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา

Age Gating

 • Your survey may only be open to users over 18. While it is not required to collect the age of the user, the following policies apply if the survey asks specifically for age information:
  • If age is requested in the survey, it must be asked at the start of the survey with no other questions or fields on the same page. 
  • If the user is under 18 years of age, the survey must conclude immediately.
  • Collection of age is not allowed on publications geared towards children, youth, gaming, etc.

Google Branded Surveys

 • The survey invitation and survey itself may not indicate it is or appear to be associated with Google/YouTube unless the study is funded by Google/YouTube or unless given explicit written approval. This includes mentioning the Google/YouTube name, logo, and/or brand on any survey invitations or surveys. 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
5416323724472771325
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067