Riktlinjer för innehåll i varumärkesundersökningar

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Third party research vendors certified by Google to serve surveys or send users survey invitations must adhere to the following survey content policies:

Privacy Policy  

 • A link to the research vendor's privacy policies must be visible on and accessible before or when the first survey question is displayed (though the privacy policy link is recommended to be visible with all survey questions). This includes surveys that are conducted within the ad banner and/or the separate browser opened from the survey invitation.

Insamling av uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII)

 • PII får endast samlas in och användas för att skicka relevant ersättning. Uppgifterna måste förstöras så snart den relevanta ersättningen har skickats.
 • Det kan finnas begränsningar för annonsörer när det gäller insamlande av vissa typer av data. Annonsörer får inte samla in dessa typer av data när de samtidigt samlar in PII.
 • Känsliga kategorier som är begränsade om de är kopplade till PII är bland annat följande:
  • ekonomisk status eller kontoinformation
  • information om etnisk tillhörighet
  • hälsoinformation och medicinsk historik/information
  • sexuella beteenden eller sexuell läggning
  • information om barn under 18 år
  • politiska åsikter/övertygelser
  • facklig tillhörighet
  • religiösa eller filosofiska övertygelser

Age Gating

 • Your survey may only be open to users over 18. While it is not required to collect the age of the user, the following policies apply if the survey asks specifically for age information:
  • If age is requested in the survey, it must be asked at the start of the survey with no other questions or fields on the same page. 
  • If the user is under 18 years of age, the survey must conclude immediately.
  • Collection of age is not allowed on publications geared towards children, youth, gaming, etc.

Google Branded Surveys

 • The survey invitation and survey itself may not indicate it is or appear to be associated with Google/YouTube unless the study is funded by Google/YouTube or unless given explicit written approval. This includes mentioning the Google/YouTube name, logo, and/or brand on any survey invitations or surveys. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false