Pokyny pre obsah prieskumu štúdie značky

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Third party research vendors certified by Google to serve surveys or send users survey invitations must adhere to the following survey content policies:

Privacy Policy  

 • A link to the research vendor's privacy policies must be visible on and accessible before or when the first survey question is displayed (though the privacy policy link is recommended to be visible with all survey questions). This includes surveys that are conducted within the ad banner and/or the separate browser opened from the survey invitation.

Zhromažďovanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti

 • Údaje umožňujúce zistenie totožnosti sa môžu zhromažďovať a používať iba na poskytovanie relevantných stimulov a po poskytnutí relevantných stimulov musia byť tieto údaje okamžite zahodené.
 • Inzerenti môžu mať obmedzené zhromažďovanie určitých typov údajov a majú zakázané zhromažďovať tieto typy údajov, keď zhromažďujú aj údaje umožňujúce zistenie totožnosti.
 • Medzi obmedzené citlivé kategórie v prípade, že, sú prepojené s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti, okrem iného patria:
  • informácie o finančnej situácii alebo účte;
  • informácie týkajúce sa rasy alebo etnickej príslušnosti;
  • zdravotnícke a lekárske záznamy alebo informácie;
  • sexuálne správanie alebo orientácia;
  • informácie o deťoch mladších ako 18 rokov;
  • politické názory alebo vierovyznanie;
  • členstvo v odborovej organizácii;
  • náboženské alebo filozofické presvedčenie.

Age Gating

 • Your survey may only be open to users over 18. While it is not required to collect the age of the user, the following policies apply if the survey asks specifically for age information:
  • If age is requested in the survey, it must be asked at the start of the survey with no other questions or fields on the same page. 
  • If the user is under 18 years of age, the survey must conclude immediately.
  • Collection of age is not allowed on publications geared towards children, youth, gaming, etc.

Google Branded Surveys

 • The survey invitation and survey itself may not indicate it is or appear to be associated with Google/YouTube unless the study is funded by Google/YouTube or unless given explicit written approval. This includes mentioning the Google/YouTube name, logo, and/or brand on any survey invitations or surveys. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false