סקר למדידת התחזקות המותג – הנחיות ליצירת תוכן

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

Third party research vendors certified by Google to serve surveys or send users survey invitations must adhere to the following survey content policies:

Privacy Policy  

 • A link to the research vendor's privacy policies must be visible on and accessible before or when the first survey question is displayed (though the privacy policy link is recommended to be visible with all survey questions). This includes surveys that are conducted within the ad banner and/or the separate browser opened from the survey invitation.

איסוף פרטים אישיים מזהים (PII)

 • מותר לאסוף פרטים אישיים מזהים ולהשתמש בהם רק כדי לספק את התמריצים הרלוונטיים, וחובה למחוק את המידע מיד אחרי המסירה של התמריץ הרלוונטי.
 • יכול להיות שלמפרסמים תהיה הגבלה על איסוף סוגי נתונים מסוימים, ואסור להם לאסוף את סוגי הנתונים האלה אם הם אוספים בנוסף פרטים אישיים מזהים.
 • הקטגוריות הרגישות שמקושרות לפרטים אישיים מזהים ויש עליהן הגבלה, כוללות בין השאר:
  • מצב פיננסי ומידע על חשבונות
  • נתונים על גזע או מוצא אתני
  • היסטוריה או מידע בריאותי/רפואי
  • התנהגות/נטייה מינית
  • מידע על ילדים מתחת לגיל 18
  • דעות/אמונות פוליטיות
  • חברות באיגוד מקצועי
  • אמונות דתיות או פילוסופיות

Age Gating

 • Your survey may only be open to users over 18. While it is not required to collect the age of the user, the following policies apply if the survey asks specifically for age information:
  • If age is requested in the survey, it must be asked at the start of the survey with no other questions or fields on the same page. 
  • If the user is under 18 years of age, the survey must conclude immediately.
  • Collection of age is not allowed on publications geared towards children, youth, gaming, etc.

Google Branded Surveys

 • The survey invitation and survey itself may not indicate it is or appear to be associated with Google/YouTube unless the study is funded by Google/YouTube or unless given explicit written approval. This includes mentioning the Google/YouTube name, logo, and/or brand on any survey invitations or surveys. 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false
false