Софтуерни принципи

Правилата на Google Ads за софтуерните принципи ще се променят около средата на октомври 2011 г. Промяната цели поясняване на правилата ни относно тези принципи. Взехме това решение, за да предложим на потребителите и рекламодателите по-прозрачна информация по този въпрос. Промяната ще засегне всички държави и ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 6 октомври 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?