Апели за набирането на парични средства

Правилата на Google Ads за апели за набирането на парични средства ще се променят около средата на ноември 2011 г. Правилата се променят така, че да забраняват популяризирането на апели за набирането на парични средства, които не са освободени от данъци, на целевите страници, дори това да не е основното съдържание на страницата. Правилата ни относно дарения за политически реклами ще останат същите. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни и оперативни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 26 октомври 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?