Focs artificials: bengales

La política de Google Ads sobre focs artificials es modificarà a mitjans de novembre de 2011. Amb aquest canvi, no es permet la promoció de bengales a les pàgines de destinació, encara que no en siguin l'article central. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per motius legals i operatius. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la nova política hagi entrat en vigor, la descripció s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 26 d'octubre de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?