Разгъващи се реклами

Правилата на Google Ads за разгъващите се реклами ще се променят към средата на септември 2011 г. Това се прави, за да могат рекламите да се разгъват при задържане на курсора на мишката над 2 секунди. Тази промяна ще бъде глобална. Взехме това решение, за да се придържаме към отрасловите стандарти и да отговорим на потребностите на рекламодателите. След влизането на новите правила в сила страниците с тях ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 30 август 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?