Разгъващи се реклами

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за разгъващите се реклами ще се променят към средата на септември 2011 г. Това се прави, за да могат рекламите да се разгъват при задържане на курсора на мишката над 2 секунди. Тази промяна ще бъде глобална. Взехме това решение, за да се придържаме към отрасловите стандарти и да отговорим на потребностите на рекламодателите. След влизането на новите правила в сила страниците с тях ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 30 август 2011 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню