Sağlık ve İlaçlar: Doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Hindistan

Sağlık ve İlaçlar ile ilgili Google Ads politikası 2011 yılının Ekim ayı başlarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, Hindistan'ı hedef alan doğum kontrolünü ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya HIV ile ilgili tartışmaları tanıtan reklamlara izin verilecektir. Bu karar, ticari ve yasal nedenlerle verilmiştir. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2011)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?