Здравеопазване и лекарства – контрол на раждаемостта и болести, предавани по полов път – Индия

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят в началото на октомври 2011 г. Целта е да се позволи на реклами, насочени към Индия, да популяризират контрола на раждаемостта и обсъждането на болестите, предавани по полов път, или ХИВ. Взехме това решение поради търговски и правни причини. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 28 септември 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?