Kürtaj

Kürtajla ilgili Google Ads politikası Ekim 2011 başlarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, kürtaj ve kürtaj hizmetleriyle ilgili reklamlar çoğu ülkede "Aile için Güvenli" olarak sınıflandırılacaktır. Ayrıca, kürtaj reklamları yasaklı oldukları ülkelere ek olarak üç yeni ülkede (Avusturya, İsviçre ve Belçika) sunulmayacaktır. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, kürtaj politikası bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2011)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?