Abort

Google Adsi abordi kohta käivad eeskirjad muutuvad 2011. a. oktoobri alguses. Eeskirju muudetakse nii, et aborte ja abordiga seotud teenuseid käsitlevad reklaamid on nüüd kategoriseeritud lastele sobilikena enamikes riikides. Lisaks riikidele, kus aborte käsitlevate reklaamide esitamine on keelatud, ei esitata neid reklaame ka kolmes uues riigis (Austria, Šveits ja Belgia). Pärast uute eeskirjade jõustumist värskendatakse muudatuste kajastamiseks abordieeskirju.
(Postitatud 26. septembril 2011)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?