Avortament

La política de Google Ads sobre l'avortament canviarà a principis d'octubre del 2011. La política es modifica per tal de classificar els anuncis relacionats amb l'avortament i els serveis d'avortament com a "aptes per a menors" a la majoria de països. A més, els anuncis sobre l'avortament no es publicaran a tres països nous (Àustria, Suïssa i Bèlgica), a més dels països on ja estaven prohibits. Un cop la política nova sigui efectiva, la política sobre avortament s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 26 de setembre de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?