Аборти

Правилата на Google Ads за абортите ще бъдат променени в началото на месец октомври 2011 г. С промяната рекламите, свързани с аборти и услуги за аборти, ще бъдат категоризирани като подходящи за всички възрасти в повечето държави. Освен това тези реклами няма да се показват в три нови държави (Австрия, Белгия и Швейцария) в допълнение към онези, в които вече са забранени. След влизането на новото правило в сила правилата за абортите ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 26 септември 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?