Ενημέρωση της Πολιτικής πολιτικού περιεχομένου (Μάιος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Ιούνιο του 2024, η Google θα ενημερώσει την πολιτική για τις Προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ, σύμφωνα με την Πολιτική πολιτικού περιεχομένου, προκειμένου να περιλαμβάνει περιορισμούς στην Ιταλία.

Περιορισμένο Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα τοπική εκλογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της παύσης διαφημίσεων όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης προεκλογικών διαφημίσεων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Η Google δεν επιτρέπει την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων ΕΕ στην Ιταλία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης προεκλογικών διαφημίσεων, όπως ορίζεται από τις πολιτικές μας.

(Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού