Актуализация на правилата за политическото съдържание (май 2024 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юни 2024 г. Google ще актуализира правилата за предизборни реклами в ЕС в рамките на правилата за политическото съдържание, за да включи ограничения в Италия.

Ограничено Рекламодателите трябва да спазват приложимите местни избирателни закони, включително да поставят на пауза рекламите в периодите, определени от закона като дни за размисъл, съгласно изискванията. Както е определено в правилата ни, Google не разрешава показването на предизборни реклами в Италия в дни за размисъл.

(Публикувано на 31 май 2024 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню