Nội dung cập nhật đối với chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 6 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2024, Google Ads sẽ cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc để cho phép hiệu thuốc trực tuyến quảng cáo các dịch vụ của họ ở Estonia và Lithuania.

Nội dung dành riêng cho từng quốc gia sau đây sẽ được thêm vào trang chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc:

Estonia

Sản phẩm Được phép?

Hiệu thuốc trực tuyến

No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến nếu hiệu thuốc đó đã được đăng ký tại Cơ quan Quốc gia về Quản lý Dược phẩm của Estonia. Nhà quảng cáo không được quảng bá thuốc kê đơn trong quảng cáo hoặc trang đích của mình.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Lithuania

Sản phẩm Được phép?

Hiệu thuốc trực tuyến

No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến nếu hiệu thuốc đó đã được đăng ký tại Cơ quan Quản lý cấp Quốc gia về Dược phẩm của Lithuania. Nhà quảng cáo không được quảng bá thuốc kê đơn trong quảng cáo hoặc trang đích của mình.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Trong trường hợp nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tạm ngưng tài khoản. Nếu phải tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi cảnh báo trước ít nhất 7 ngày.

(Đăng vào ngày 3 tháng 6 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính