Ενημέρωση στο Πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων (Μάιος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 28 Μαΐου 2024, η Google θα ενημερώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων, ώστε να αντικατοπτρίζεται σε αυτό η προσθήκη 2 νέων περιοχών. Η Google θα αρχίσει να απαιτεί από τους διαφημιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Νότιο Σουδάν και το Κοσσυφοπέδιο να ολοκληρώσουν την επαλήθευση της ταυτότητας του διαφημιστή ως μέρος της σταδιακής εφαρμογής της ενημερωμένης πολιτικής. Η πολιτική επαλήθευσης διαφημιζομένου περιλαμβάνει παραδείγματα κριτηρίων για διαφημιζομένους στους οποίους μπορεί να δοθεί προτεραιότητα.

(Δημοσιεύτηκε στις 28 Μαΐου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού