Nội dung cập nhật đối với chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 6 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Thông tin cập nhật: Do những khó khăn trong quá trình triển khai, Google sẽ tạm dừng vô thời hạn nội dung cập nhật chính sách này. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện.

Vào tháng 6 năm 2024, Google sẽ cập nhật Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khoẻ và thuốc để cho phép các nhà quảng cáo thảo luận về thuốc giảm đau nhóm opioid mà không quảng cáo hoặc bán chúng. Ví dụ: chính sách cập nhật này sẽ cho phép nhà quảng cáo thảo luận về các giải pháp chính sách công đối với việc lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid nếu họ có giấy chứng nhận mới.

Thuốc giảm đau nhóm opioid dùng theo đơn

Google không cho phép những quảng cáo quảng bá hoặc bán thuốc giảm đau nhóm opioid dùng theo đơn. Điều này không bao gồm việc điều trị hỗ trợ bằng thuốc (MAT) cho tình trạng rối loạn sử dụng opioid đáp ứng đủ các yêu cầu khác đối với thuốc kê đơn được liệt kê trên trang này.

Google cho phép nhà quảng cáo đăng ký xin cấp giấy chứng nhận để họ có thể đề cập đến thuốc giảm đau nhóm opioid trong quảng cáo và trang đích, miễn là họ không quảng cáo hoặc bán chúng. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể thảo luận về các giải pháp chính sách công đối với việc lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid nếu họ có giấy chứng nhận này. Những nhà quảng cáo không có chứng nhận này sẽ không được phép đề cập đến thuốc giảm đau nhóm opioid trong quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận tại đây.

Chúng tôi xử lý rất nghiêm hành vi sử dụng sai trái giấy chứng nhận này và coi đó là lỗi vi phạm nghiêm trọng. Để xác định một nhà quảng cáo hoặc trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba. Nếu phát hiện thấy nhà quảng cáo sử dụng sai trái giấy chứng nhận này bằng cách chạy quảng cáo bán hoặc quảng bá thuốc giảm đau nhóm opioid, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của họ ngay khi phát hiện được mà không cần cảnh báo trước, đồng thời họ sẽ không được phép tiếp tục quảng cáo trên Google. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn kháng nghị và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

(Đăng vào ngày 12 tháng 6 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính