Aktualizácie pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a liečivá (jún 2024)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Aktualita: Vzhľadom na problémy s implementáciou spoločnosť Google pozastaví túto aktualizáciu pravidiel na dobu neurčitú. Ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti.

V júni 2024 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a liečivá, aby umožnila inzerentom hovoriť o opioidných analgetikách bez ich propagácie alebo predaja. Aktualizácia napríklad umožní inzerentom, ktorí chcú hovoriť o riešeniach verejnej politiky v oblasti zneužívania opioidných analgetík, tak urobiť, ak budú mať novú certifikáciu.

Opioidné analgetiká na predpis

Spoločnosť Google nepovoľuje reklamy propagujúce ani predávajúce opioidné analgetiká na predpis. Nezahŕňa to substitučnú liečbu závislosti od užívania opioidov, ktorá spĺňa všetky ostatné požiadavky na lieky na predpis uvedené na tejto stránke.

Spoločnosť Google povoľuje inzerentom požiadať o certifikáciu, ktorá im umožní spomínať opioidné analgetiká v reklamách a na vstupných stránkach, pokiaľ ich nepropagujú ani nepredávajú. Napríklad inzerenti, ktorí chcú hovoriť o riešeniach verejnej politiky v oblasti zneužívania opioidných analgetík, tak môžu urobiť, ak majú túto certifikáciu. Inzerenti bez tejto certifikácie nebudú môcť v reklamách vôbec spomínať opioidné analgetiká. Inzerenti môžu požiadať o certifikáciu na tejto stránke.

Zneužitie tejto certifikácie berieme veľmi vážne a považujeme ho za hrubé porušenie pravidiel. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webových stránok, účtov a zdrojov tretích strán. Ak zistíme, že inzerent zneužil túto certifikáciu zobrazovaním reklám, ktoré predávajú alebo propagujú opioidné analgetiká, vaše účty Google Ads zablokujeme bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudete tak už môcť inzerovať prostredníctvom našich služieb. Ak podľa vás došlo k omylu a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie s odôvodnením. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch

(Uverejnené 12. júna 2024)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka