Ενημέρωση της Πολιτικής για άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς: Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων (Ιούνιος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 10 Ιουνίου 2024 θα ενημερωθεί η πολιτική του Google Ads για Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς: Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων.  

Με αυτή την ενημέρωση παρέχονται διευκρινίσεις στην ενότητα για τις απαιτούμενες Αποκαλύψεις της πολιτικής, ως εξής.

Οι αποκαλύψεις θα πρέπει να είναι εύκολα ορατές και να επεξηγούνται με σαφήνεια στο πρώτο 20% (στο επάνω μέρος) οποιουδήποτε προορισμού στον οποίο φτάνουν οι χρήστες μέσω μιας διαφήμισης

Οι εν λόγω αποκαλύψεις δεν πρέπει να παρέχονται σε μορφή ειδοποίησης με δυνατότητα κλεισίματος ή απόκρυψης, ενώ η γραμματοσειρά πρέπει να έχει μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου στη σελίδα.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αποκαλύψεις μόνο για σελίδες προορισμού στις οποίες οι χρήστες φτάνουν μέσω μιας διαφήμισης Google και όχι για οποιεσδήποτε σελίδες στις οποίες μπορεί να φτάσουν μέσω οργανικής επισκεψιμότητας.

Η ενημέρωση πολιτικής θα αρχίσει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 2024, ενώ η πλήρης υλοποίηση θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια περίπου 4 εβδομάδων.

(Δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου 2024)


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού