Nội dung cập nhật đối với chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 5 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 5 năm 2024, chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc dành riêng cho Úc sẽ được cập nhật như sau:

Sản phẩm Được phép?
Hiệu thuốc trực tuyến, dịch vụ y tế từ xa

No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Hiệu thuốc trực tuyến

Google cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến nếu hiệu thuốc đó đã được Chương trình chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của LegitScript xác minh, HOẶC nếu hiệu thuốc đó đáp ứng một trong các yêu cầu cấp tiểu bang và lãnh thổ sau đây:

  • Các hiệu thuốc ở New South Wales, Nam Úc, Tasmania, Victoria và Tây Úc phải đăng ký với cơ quan quản lý có liên quan: Hội đồng Dược phẩm New South Wales, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Nam Úc, Cơ quan cấp chứng nhận Dược phẩm Tasmania, Cơ quan cấp chứng nhận Dược phẩm Victoria hoặc Uỷ ban Đăng ký Dược phẩm Tây Úc.
  • Các hiệu thuốc ở Queensland, Lãnh thổ phía Bắc, Lãnh thổ Thủ đô Úc phải thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của một dược sĩ đã đăng ký với Uỷ ban Dược phẩm Úc.

Dịch vụ y tế từ xa

Google cho phép quảng cáo nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa nếu nhà cung cấp đó đã được Chương trình chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của LegitScript xác minh.

Những quảng cáo nhắm đến Úc không được sử dụng các thuật ngữ thuốc kê đơn trong quảng cáo hoặc đích đến của quảng cáo.

Nhà quảng cáo phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Nội dung cập nhật chính sách này sẽ được xuất bản vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Nhà quảng cáo có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận theo chính sách mới kể từ ngày này. Theo sự thay đổi về chính sách vào ngày 23 tháng 5, những nhà quảng cáo được chứng nhận theo chính sách cũ cho hiệu thuốc trực tuyến phải đăng ký lại để xin cấp giấy chứng nhận trong vòng 90 ngày. Sau khoảng thời gian 90 ngày, những nhà quảng cáo chưa hoàn tất thành công quy trình chứng nhận sẽ không đủ điều kiện quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến ở Úc.

Trong trường hợp nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tạm ngưng tài khoản. Google sẽ đưa ra cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào ngày 23 tháng 4 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính