Nội dung cập nhật đối với chính sách về Nội dung không phù hợp (tháng 5 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 5 năm 2024, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung không phù hợp của Google Ads để nghiêm cấm việc quảng bá nội dung giả tạo đã được thay đổi hoặc tạo ra nhằm mục đích khiêu dâm hoặc có chứa ảnh khoả thân. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách cập nhật này từ ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Không được phép Nội dung quảng bá việc tạo hoặc phân phối nội dung giả tạo đã được thay đổi hoặc tạo ra nhằm mục đích khiêu dâm hoặc có chứa ảnh khoả thân như mô tả ở trên.

Ví dụ (chưa đầy đủ): Trang web hoặc ứng dụng tuyên bố tạo ra nội dung khiêu dâm giả tạo siêu thật, hướng dẫn cách tạo nội dung khiêu dâm giả tạo siêu thật, chứng thực hoặc so sánh các dịch vụ khiêu dâm giả tạo siêu thật

Chúng tôi coi việc vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng và sẽ xử lý nghiêm khắc. Nếu phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay lập tức mà không cảnh báo trước, và bạn sẽ không được phép quảng cáo thông qua Google Ads nữa.

Vui lòng xem nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy xoá những quảng cáo đó trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

(Đăng vào ngày 1 tháng 5 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính