Ενημέρωση της πολιτικής ακατάλληλου περιεχομένου (Μάιος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάιο του 2024, η πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου του Google Ads θα ενημερωθεί, προκειμένου να απαγορευτεί η προώθηση τεχνητού περιεχομένου που έχει αλλοιωθεί ή δημιουργηθεί έτσι ώστε να είναι σεξουαλικά άσεμνο ή να προβάλλει γυμνό. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου 2024.

Δεν επιτρέπεται Περιεχόμενο που προωθεί τη δημιουργία ή διανομή τεχνητού περιεχομένου που έχει αλλοιωθεί ή δημιουργηθεί έτσι ώστε να είναι σεξουαλικά άσεμνο ή να προβάλλει γυμνό, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Ιστότοποι ή εφαρμογές που ισχυρίζονται ότι δημιουργούν πορνογραφικής φύσης πλαστές εικόνες και βίντεο με τεχνική επεξεργασία, οδηγίες για τη δημιουργία πορνογραφικής φύσης πλαστών εικόνων και βίντεο με τεχνική επεξεργασία, υποστηρίζοντας ή συγκρίνοντας υπηρεσίες πορνογραφικού υλικού με πλαστές εικόνες και βίντεο με τεχνική επεξεργασία

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και θεωρούμε κατάφωρες τις παραβάσεις αυτής της πολιτικής. Αν εντοπίσουμε παραβάσεις αυτής της πολιτικής, θα θέσουμε αμέσως σε αναστολή τους λογαριασμούς σας στο Google Ads χωρίς προειδοποίηση και δεν θα σας επιτραπεί να διαφημιστείτε ξανά μαζί μας.

Μελετήστε αυτή την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποιες από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εάν εμπίπτουν, καταργήστε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν τις 30 Μαΐου 2024.

(Δημοσιεύτηκε την 1η Μαΐου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού