Nội dung cập nhật đối với chính sách về Cờ bạc và trò chơi (tháng 3 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ cập nhật nội dung dành riêng cho Romania trong chính sách về Cờ bạc và trò chơi của Google Ads để phản ánh các yêu cầu mới đối với chứng chỉ và các quy định về hoạt động cờ bạc:

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Cờ bạc trực tuyến No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo những nội dung cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với Văn phòng quản lý hoạt động cờ bạc quốc gia Romania ("ONJN") và gửi giấy phép hợp lệ:

 • Trò chơi đánh bạc
 • Cá cược theo tỷ lệ cố định (kể cả cá cược thể thao)
 • Trò chơi bingo
 • Xổ số
 • Cá cược chung quỹ
 • Cá cược đối đầu
 •  Cá cược theo loại bốc thăm
 • Những trang web cung cấp thông tin hoặc thông tin so sánh về các dịch vụ cờ bạc khác, nhưng không tự cung cấp các hoạt động cờ bạc yêu cầu giấy phép (được gọi là trang web tổng hợp). Những trang web này có thể cung cấp đường liên kết đến dịch vụ cờ bạc không do trang web tổng hợp điều hành hoặc kiểm soát, mà do những nhà tổ chức dịch vụ cờ bạc được cấp phép cung cấp
Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.
Sản phẩm có liên quan đến cờ bạc trực tuyến No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo những nội dung cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với Văn phòng quản lý hoạt động cờ bạc quốc gia Romania ("ONJN") và gửi giấy phép hợp lệ:

 • Sản phẩm khuyến mãi có liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như phiếu thưởng liên quan đến cờ bạc, mã thưởng và các sản phẩm khuyến mãi khác
 • Tài liệu đào tạo và hướng dẫn liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như sách giấy và sách điện tử
 • Thông tin liên quan đến cờ bạc như lời mách nước, tỷ lệ cá cược và tỷ lệ chấp
Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Những nhà tổ chức hiện đã được Google chứng nhận nhưng trước đây đã được chứng nhận mà không có giấy phép của ONJN phải nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận kèm theo giấy tờ mà ONJN yêu cầu.

Kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2024, những nhà quảng cáo hoạt động mà không có giấy phép của Romania hoặc không nhận được quyết định phê duyệt tương đương sẽ bị thu hồi chứng chỉ quảng cáo cờ bạc và sẽ không đủ điều kiện để phân phát quảng cáo cờ bạc ở Romania. 

Nhà quảng cáo mới hoặc những nhà quảng cáo không kịp thời cung cấp giấy tờ mới và đã bị thu hồi chứng chỉ quảng cáo cờ bạc sẽ phải nộp đơn xin cấp chứng chỉ.

Trang chính sách về Cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2024.

(Đăng vào ngày 4 tháng 3 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính