Ενημερώσεις στην πολιτική τυχερών και άλλων παιχνιδιών (Μάρτιος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 5 Απριλίου 2024, η Πολιτική τυχερών και άλλων παιχνιδιών του Google Ads που αφορά συγκεκριμένα τη Ρουμανία θα ενημερωθεί, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τους ενημερωμένους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών και τις απαιτήσεις πιστοποίησης:

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια No issues detected and positive check mark icon Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν τα ακόλουθα είδη διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι εγγεγραμμένος στη Ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Τυχερών Παιχνιδιών (ONJN) και υποβάλλει έγκυρη αδειοδότηση για τα εξής:

 • Παιχνίδια καζίνο
 • Στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών στοιχημάτων)
 • Μπίνγκο
 • Λοταρίες
 • Αμοιβαία στοιχήματα
 • Στοιχήματα αντισυμβαλλομένου
 •  Στοιχήματα με κλήρωση
 • Ιστότοπους που παρέχουν πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών ή που διεξάγουν συγκρίσεις άλλων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, αλλά δεν παρέχουν οι ίδιοι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών για τις οποίες απαιτείται άδεια (οι λεγόμενοι ιστότοποι-αθροιστές). Μπορεί να παρέχουν συνδέσμους για υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών των οποίων η λειτουργία ή η διαχείριση δεν γίνεται από τον ιστότοπο-αθροιστή, αλλά παρέχεται από αδειοδοτημένους φορείς διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών.
Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. Δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση.
Προϊόντα που σχετίζονται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια No issues detected and positive check mark icon Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν τα ακόλουθα είδη διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι εγγεγραμμένος στη Ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Τυχερών Παιχνιδιών (ONJN) και υποβάλλει έγκυρη αδειοδότηση για τα εξής:

 • Προωθητικά προϊόντα που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, όπως κουπόνια που έχουν σχέση με τα τυχερά παιχνίδια, κωδικοί προσφορών κ.λπ.
 • Εγχειρίδια εκμάθησης και υλικά εκπαίδευσης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, όπως βιβλία και e-book.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, όπως συμβουλές, αποδόσεις και handicapping
Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. Δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση.

Οι φορείς που διαθέτουν επί του παρόντος πιστοποίηση από την Google και είχαν πιστοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς άδεια ONJN πρέπει να υποβάλουν αίτηση με την απαιτούμενη τεκμηρίωση ONJN.

Από τις 5 Απριλίου 2024, θα ανακαλείται το πιστοποιητικό τυχερών παιχνιδιών για τυχόν διαφημιζομένους που δραστηριοποιούνται χωρίς ρουμανική άδεια ή αντίστοιχες εγκρίσεις και δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για προβολή διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών στη Ρουμανία.

Οι νέοι διαφημιζόμενοι ή όσοι δεν παρείχαν ενημερωμένη τεκμηρίωση εγκαίρως και για τους οποίους ανακλήθηκε το πιστοποιητικό τυχερών παιχνιδιών πρέπει να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση.

Η σελίδα της πολιτικής τυχερών και άλλων παιχνιδιών θα ενημερωθεί, όταν τεθεί σε ισχύ η πολιτική στις 5 Απριλίου 2024.

(Δημοσιεύτηκε στις 4 Μαρτίου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού