Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hành vi trình bày sai (tháng 3 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 3 năm 2024, Google Ads sẽ cập nhật nội dung đề cập đến Các phương thức kinh doanh không được chấp nhận trong chính sách Hành vi trình bày sai để bổ sung hành vi lôi kéo người dùng chi tiền hay cung cấp thông tin bằng cách mạo danh hoặc ngụ ý sai rằng bạn có mối quan hệ hoặc được một người nổi tiếng, thương hiệu hay tổ chức chứng thực. Đối với những nhà quảng cáo không ở Pháp, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này từ tháng 3 năm 2024. Đối với những nhà quảng cáo ở Pháp, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này từ tháng 4 năm 2024.

Chúng tôi coi việc vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng và sẽ xử lý nghiêm khắc. Nếu phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện được mà không cảnh báo trước, và bạn sẽ không được phép quảng cáo thông qua Google Ads nữa.

Vui lòng xem nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy xoá những quảng cáo đó trước khi chính sách này bắt đầu có hiệu lực.

(Đăng vào ngày 15 tháng 2 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính