Nội dung cập nhật đối với chính sách về Cờ bạc và trò chơi (tháng 2 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2024, chúng tôi sẽ cập nhật nội dung dành riêng cho Hoa Kỳ trong chính sách về Cờ bạc và trò chơi của Google Ads. Kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2024, chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép chạy quảng cáo về sòng bạc trực tuyến của các pháp nhân được chính quyền tiểu bang cấp phép ở Đảo Rhode.

Nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp chứng chỉ.

Những nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến tại khu vực này có thể gửi đơn xin cấp chứng chỉ từ ngày 20 tháng 2 năm 2024.

(Đăng vào ngày 15 tháng 2 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính