Ενημέρωση της Πολιτικής περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ιανουάριος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Google ενημέρωσε την πολιτική για τα Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να επιτρέπεται η διαφήμιση συμβάσεων επί διαφορών και ανανεώσιμων βραχυπρόθεσμων συμβολαίων συναλλάγματος (rolling spot forex) στην Κένυα. Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν τέτοια προϊόντα θα πρέπει να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσω του Google Ads.

Για να λάβουν πιστοποίηση από την Google, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει:

  • Να είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή Κεφαλαιουχικών Αγορών
  • Να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις και οι σελίδες προορισμού συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές του Google Ads και
  • Να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία που ισχύει για κάθε περιοχή που στοχεύουν, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τα σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την τυχόν αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν πιστοποίηση από την Google από τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και έπειτα, όταν δημοσιευτεί η φόρμα αίτησης.

(Δημοσιεύτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού