ข้อกำหนดของชิ้นงานสถานที่ตั้ง

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ชิ้นงานสถานที่ตั้งช่วยให้โฆษณาสามารถแสดงที่อยู่ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ (เช่น เวลาทำการและคะแนน) ตามสถานที่ตั้งของคุณ

ชิ้นงานสถานที่ตั้งและชิ้นงานสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอตต้องเป็นไปตามนโยบาย Google Ads มาตรฐาน นโยบายสำหรับข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ รวมทั้งข้อกำหนดด้านล่าง

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะใช้ Google Business Profile (GBP) เพื่อสร้างและให้ข้อมูลสำหรับชิ้นงานสถานที่ตั้งในบัญชี Google Ads ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและรูปภาพของสถานที่ตั้งจะได้รับการจัดการในบัญชี GBP โดยตรง ไม่ใช่ใน Google Ads ทั้งนี้ GBP มีให้บริการในประเทศที่รองรับเท่านั้น

การอนุมัติของเจ้าของสถานที่

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโฆษณาที่ตั้งธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของธุรกิจในสถานที่ตั้งนั้น

ไม่มีสถานที่ตั้งจริง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง สถานที่ตั้งที่ระบุเป็นตำแหน่งที่ Google ไม่รู้จัก

  • ตัวอย่าง: ที่อยู่: 555 ถนนเพชรเกศม เชียงใหม่ ประเทศเวียดนาม

เครื่องหมายกากบาทสีแดง สถานที่ตั้งที่ระบุเป็นของสถานที่ที่ปิดไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง สถานที่ตั้งที่ระบุไม่ตรงกับธุรกิจที่แสดงโฆษณา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดนี้ไม่มีผลกับชิ้นงานสถานที่ตั้งของแอฟฟิลิเอต

  • ตัวอย่าง
    • ผู้ลงโฆษณาเป็นธนาคารในสงขลา ส่วนสถานที่ตั้งที่ระบุเป็นธนาคารในกระบี่

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ผลิตภัณฑ์หรือบริการในโฆษณาไม่มีวางขายหรือไม่พบในสถานที่ตั้งที่ระบุ

  • ตัวอย่าง
    • หน้า Landing Page เกี่ยวข้องกับตู้เย็น ส่วนสถานที่ตั้งที่ระบุคือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ได้ขายตู้เย็น
    • หน้า Landing Page เกี่ยวข้องกับตู้เย็น ส่วนสถานที่ตั้งที่ระบุคือร้านนวด

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือชิ้นงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ หากไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งออนไลน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ให้อัปโหลดตำแหน่งอื่นที่เป็นไปตามนโยบาย หากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของเราหรือแก้ไขชิ้นงานแล้ว คุณก็สามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินด้านนโยบายได้โดยตรงจากบัญชี Google Ads (หากมี) หรือโต้แย้งคำตัดสินเกี่ยวกับนโยบายโดยใช้แบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับนโยบายและโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

นโยบายที่เกี่ยวข้องและการไม่อนุมัติที่พบบ่อย

นโยบาย Google Ads ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับโฆษณารูปแบบนี้โดยเฉพาะและมักจะมีส่วนทำให้ไม่ได้รับอนุมัติ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ

ในโฆษณาทั้งหมด เราบังคับใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความชัดเจน การสะกดที่ถูกต้อง และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และสัญลักษณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเรื่องบรรณาธิการ

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ข้อมูลทั้งหมดต้องถูกต้องและสื่อถึงสิ่งที่โฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ควรตั้งราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างถูกต้อง พบได้ง่ายที่ปลายทางของโฆษณา และตรงกับส่วนหัวและคำอธิบาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดควรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณโฆษณา เช่น ช่องข้อมูลของโฆษณาที่ส่งทั้งหมดต้องเป็นของผู้ลงโฆษณาเดียวกันและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่โปรโมต โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน
สำหรับไซต์ลิงก์ หัวข้อนี้หมายความว่าข้อความลิงก์ควรระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาอื่นที่พบที่ปลายทางของลิงก์อย่างถูกต้องชัดเจน

ภาษาที่ไม่รองรับ

โฆษณาและชิ้นงานทั้งหมดต้องเขียนในภาษาที่รองรับ และลิงก์ไปยังปลายทางในภาษาที่รองรับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายภาษาที่ไม่รองรับ

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือชิ้นงานออกเนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา ชิ้นงาน และข้อมูลทางธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก