Krav til adressetillegg

Med adressetillegg kan annonser vise en adresse, et telefonnummer og annen informasjon knyttet til en spesifikk bedriftsbeliggenhet, for eksempel åpningstider og vurderinger. Adressetillegg er underlagt standardretningslinjene for Google Ads og vilkårene nedenfor.

Husk at informasjonen i adressetilleggene hentes fra Google Min bedrift-kontoen din, og at adressetillegg bare er tilgjengelig i landene der Google Min bedrift for øyeblikket støttes. Dette innebærer at du administrerer informasjonen om bedriften din og bildene av bedriftsbeliggenheten direkte i Google Min bedrift-kontoen din, ikke i Google Ads.

Tillatelse fra eieren av beliggenheten

Følgende er ikke tillatt:

Markedsføring av en bedriftsbeliggenhet uten eksplisitt godkjenning fra eieren av bedriften knyttet til den aktuelle beliggenheten

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Google Ads-retningslinjene nedenfor er spesielt relevante for adressetillegg. Når annonser ikke godkjennes, skyldes det ofte brudd på disse retningslinjene. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Villedende innhold

All informasjon skal være riktig og gjenspeile det du annonserer for. Du finner mer informasjon i retningslinjene under punktet Villedende innhold.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans. Sjekk at det aktuelle adressetillegget er relevant for beliggenheten du annonserer for – særlig hvis bedriften har flere beliggenheter.

Varemerker

Det kan hende at Google fjerner annonser eller utvidelser etter klager fra varemerkeeiere. Annonsørene har ansvar for å bruke varemerker på riktig måte i annonsetekst, appressurser og bedriftsinformasjon. Du finner mer informasjon i retningslinjene for varemerker.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?