Prasības par atrašanās vietas paplašinājumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Izmantojot atrašanās vietas paplašinājumus, reklāmās varat ietvert uzņēmuma adresi, tālruņa numuru un citu informāciju (piemēram, darbalaiku un vērtējumus) par konkrētu uzņēmuma atrašanās vietu. Uz atrašanās vietas paplašinājumiem attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk minētās prasības.

Ņemiet vērā, ka atrašanās vietas paplašinājumos rādītā informācija tiek iegūta no jūsu “Google mans uzņēmums” konta un tie ir pieejami tikai valstīs, kurās pašlaik tiek atbalstīts pakalpojums “Google mans uzņēmums”. Tas nozīmē, ka informācija par jūsu uzņēmumu un atrašanās vietas attēli tiek pārvaldīti tieši “Google mans uzņēmums” kontā, nevis programmā Google Ads.

Atrašanās vietas īpašnieka apstiprinājums

Nav atļauts tālāk minētais.

Uzņēmuma atrašanās vietas reklamēšana, ja nav saņemta uzņēmuma īpašnieka atļauja

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz atrašanās vietas paplašinājumiem, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Maldinošs saturs

Visai informācijai ir jābūt pareizai un jāraksturo jūsu reklamētais produkts. Plašāku informāciju skatiet maldinoša satura politikā.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību. Gādājiet, lai atrašanās vietas paplašinājums atbilstu konkrētajai vietai, kas tiek reklamēta, jo īpaši gadījumos, kad uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?