Vietovės plėtinio reikalavimai

Taikant vietovių plėtinius leidžiama į skelbimus įtraukti įmonės adresą, telefono numerį ir kitą informaciją (pvz., darbo valandas ir įvertinimus) apie konkrečią įmonės vietovę. Vietovių plėtiniams taikomos įprastos „Google Ads“ politikos nuostatos ir toliau nurodyti reikalavimai.

Atminkite, kad vietovių plėtinių informacija gaunama iš „Google“ mano verslo (GMV) paskyros ir šie plėtiniai pasiekiami tik šiuo metu „Google“ mano verslo palaikomose šalyse. Tai reiškia, kad informacija apie jūsų verslą ir vietovės vaizdai tvarkomi tiesiogiai GMV paskyroje, o ne sistemoje „Google Ads“.

Vietovės savininko patvirtinimas

Neleidžiama:

Įmonės vietovės reklamavimas negavus aiškaus įmonės savininko toje vietovėje patvirtinimo

Susijusios politikos nuostatos ir dažnos nepatvirtinimo priežastys

Toliau nurodytos „Google Ads“ politikos nuostatos itin susijusios su vietovių plėtiniais ir dažnai būna nepatvirtinimo priežastis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Klaidinantis turinys

Visa informacija turi būti tiksli ir nurodyti tai, ką reklamuojate. Jei reikia daugiau informacijos, žr. klaidinančio turinio politiką.

Neaiškus atitikimas

Visa informacija turi atitikti tai, ką reklamuojate. Pavyzdžiui, visi pateikti skelbimo laukai turi būti susiję su tuo pačiu reklamuotoju ir reklamuojamu produktu. Daugiau informacijos galite sužinoti peržiūrėję politiką apie neaiškų atitikimą. Jei naudojate vietovių plėtinius, įsitikinkite, kad plėtinys atitinka konkrečią vietovę, kurią reklamuojate, ypač jei įmonei priskirtos kelios vietovės.

Prekių ženklai

Gavusi prekės ženklo savininko skundų, „Google“ gali pašalinti skelbimus arba plėtinius. Reklamuotojai turi tinkamai naudoti prekių ženklus skelbimų tekste, ištekliuose ir teikdami verslo informaciją. Jei reikia daugiau informacijos, žr. prekių ženklų politiką.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?