Изисквания за разширенията за местоположение

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Разширенията за местоположение дават възможност за включване на адрес на бизнеса, телефонен номер и друга информация (напр. работно време и оценки) за конкретно местоположение на бизнес. Разширенията за местоположение са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Не забравяйте, че разширенията за местоположение получават информацията си от профила Ви в Google My Business и са налице само в държавите, поддържани в момента от тази програма. Това означава, че информацията за бизнеса и изображенията на местоположението Ви се управляват директно в профила Ви в Google My Business, а не в Google Ads.

Одобрение от собственика на местоположение

Не се допуска следното:

Рекламиране на местоположение на бизнес без изричното одобрение на собственика на бизнеса, намиращ се там

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за местоположение и често са причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Подвеждащо съдържание

Цялата информация трябва да е точна и да описва това, което рекламирате. Вижте правилата ни за подвеждащото съдържание за повече информация.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на рекламата трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност.

Във връзка с разширенията за местоположение трябва да се уверите, че разширението е уместно за рекламираното местоположение, особено ако бизнесът има няколко местоположения.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false