Personalizētā reklamēšana


Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Personalizētā reklamēšana (iepriekšējais nosaukums — ar interesēm saistīta reklamēšana) ir efektīvs rīks, kas uzlabo reklāmu atbilstību lietotājiem un palielina reklāmdevēju IA. Tas darbojas, izmantojot tiešsaistes lietotāju datus, lai atlasītu mērķauditoriju ar atbilstošāku reklāmu saturu, un tādējādi var nodrošināt labāku pieredzi gan lietotājiem, gan reklāmdevējiem.

Mēs saprotam, ka, izmantojot lietotāju rīcības vai interešu datus atbilstošāka reklāmu satura nodrošināšanai, ir svarīgi pareizi apstrādāt šo informāciju un ņemt vērā, kā mērķauditorijas atlase, izmantojot konkrētas satura kategorijas, ietekmē šo lietotāju pieredzi kopumā.

Ņemot vērā personalizēto reklāmu būtību un konfidencialitātes pakāpi, kas ir saistīta ar reklāmu lietotāju mērķauditorijas atlasi, esam noteikuši politikas standartus visām Google funkcijām, kurās ir iespēja izmantot personalizēto reklamēšanu. Šie standarti neaizstāj citas reklamēšanas politikas (piemēram, Google Ads vai Pirkumu politikas), un reklāmdevējiem joprojām ir pienākums ievērot ne tikai personalizētās reklamēšanas politikas, bet visas piemērojamās reklamēšanas politikas. Reklāmdevējiem ir arī obligāti jāievēro mūsu Eiropas Savienības lietotāju piekrišanas politika, ja tā ir piemērojama. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Mūsu personalizētās reklamēšanas politikas atspoguļo apņemšanos ievērot augstākos politiku standartus gan lietotājiem, gan reklāmdevējiem.

Datu vākšana un izmantošana personalizētajā reklamēšanā

Mēs ļoti nopietni gādājam par lietotāju konfidencialitāti, un tā ir jāciena arī reklāmdevējiem. Šajās politikās ir noteikts, kā reklāmdevējiem ļauts apkopot lietotāju datus un izmantot tos personalizētajā reklamēšanā. Tās attiecas uz reklāmdevējiem, kuri izmanto mērķauditorijas atlases funkcijas, tostarp atkārtoto mārketingu, interešu mērķauditorijas, pielāgotas interešu mērķauditorijas, tirgus mērķauditorijas, līdzīgas mērķauditorijas, demogrāfisko mērķauditorijas atlasi, mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas un mērķauditorijas kontekstuālo atlasi pēc atslēgvārdiem.

Ņemiet vērā, ka tālāk minētās politikas tiek piemērotas papildus standarta Google Ads politikām par datu apkopošanu un izmantošanu.

Ja izmantojat personalizētās reklamēšanas funkcijas, ir jāievēro papildu prasības, kas saistītas ar konfidencialitātes politiku un datu izmantošanu atsevišķos Google īpašumos. Google neļaus citiem reklāmdevējiem izmantot jūsu atkārtotā mārketinga sarakstus vai līdzīgo mērķauditoriju sarakstus bez jūsu piekrišanas.

Ir aizliegts veikt tālāk norādītās darbības.

Apkopot informāciju, kas saistīta ar sensitīvām interešu kategorijām (skatiet sadaļu Personalizētās reklamēšanas politiku principi, lai uzzinātu vairāk par sensitīvām interešu kategorijām).

Rādīt reklāmas, kurās tiek apkopota vai ir ietverta personu identificējoša informācija (PII), izņemot gadījumus, kad tiek izmantots Google nodrošināts un šādam mērķim paredzēts reklāmu formāts.

Piemēri: e-pasta adrešu, tālruņa numuru vai kredītkaršu numuru apkopošana reklāmā

Reklāmā iekļaut norādes, ka ir zināma personu identificējoša vai sensitīva informācija.

Izmantot vai saistīt personu identificējošu informāciju ar atkārtotā mārketinga sarakstiem, sīkfailiem, datu plūsmām vai citiem anonīmiem identifikatoriem.

Sniegt personu identificējošu informāciju uzņēmumam Google, izmantojot atkārtotā mārketinga tagus vai jebkādas produktu datu plūsmas, kas var būt saistītas ar reklāmām.

Nosūtīt uzņēmumam Google precīzu informāciju par lietotāju atrašanās vietām, vispirms nesaņemot lietotāju piekrišanu.

Izmantot atkārtotā mārketinga sarakstu, kurā ir atlasīta pārāk šaura vai specifiska mērķauditorija. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad, izmantojot atkārtotā mārketinga sarakstu līdz ar citiem mērķauditorijas atlases kritērijiem (piemēram, ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem vai cita veida lietotāju segmentāciju), tiek radīta reklāma, kuras mērķauditorija ir salīdzinoši neliels skaits lietotāju. Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga saraksta lieluma prasībām.

Google Ads atkārtotā mārketinga kampaņu vajadzībām lietot atkārtotā mārketinga sarakstu, kas izveidots, izmantojot Google Marketing Platform atkārtotā mārketinga funkciju (iepriekšējais nosaukums — Boomerang) vai citu atkārtotā mārketinga sarakstu pakalpojumu. Minētais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad vietnes un lietotnes, no kurām šie saraksti veidoti, atbilst šīs politikas prasībām.

Problēmu novēršanas rīks: datu vākšana un izmantošana personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kas netiek atļauts. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam (pirms nākamās darbības veikšanas, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudes) jums būs jāpieprasa pārskatīšana.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas. Ja jūsu reklāmā ir ietverta personu identificējoša informācija, reklāmā ir netiešas norādes uz to, ka personu identificējoša informācija ir zināma, vai reklāma neatbilst šai politikai kādā citā veidā, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību politikai.
  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.
 4. Izlabojiet mērķauditorijas atlasi vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Gādājiet, lai jūsu sarakstos nebūtu atlasīta pārāk šaura mērķauditorija. Varat noņemt reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti, vai mainīt saraksta lielumu, lai novērstu pārāk šauras mērķauditorijas atlasi.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Paziņojumi reklāmās

Google var reklāmās iekļaut brīdinājuma paziņojumus, atklājot lietotājiem, ka tiek izmantota personalizētā reklamēšana, kā arī lietotājiem parādīt, kuros atkārtotā mārketinga sarakstos viņi ir iekļauti (kopā ar atbilstošo domēna nosaukumu). Jūs nedrīkstat mainīt vai paslēpt šos paziņojumus. Ja vēlaties reklāmās ievietot savus paziņojumus, to drīkst darīt tikai saskaņā ar atbilstošajiem nozares standartiem.

Atkārtotais mārketings

Varat atspējot personalizētās reklamēšanas datu apkopošanu lietotājiem, kuri nevēlas redzēt personalizētas reklāmas, vai personīgos nolūkos prasību izpildei. Varat mainīt vispārējo vietnes tagu un atspējot personalizētās reklamēšanas datu apkopošanu konkrētiem tīmekļa vietnes lietotājiem vai arī Google Ads konta sadaļā Mērķauditorijas pārvaldnieks izslēgt visus lietotājus no Kalifornijas. 

 


Personalizētās reklamēšanas politiku principi

Reklāmdevēji nedrīkst izmantot sensitīvās interešu kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Mēs definējam sensitīvas interešu kategorijas, ņemot vērā tālāk norādītos politikas principus.

Personiskas grūtības. Mēs nevēlamies, lai reklāmās tiktu izmantoti lietotāju sarežģījumi un problēmas, tāpēc ir aizliegtas ar personiskām grūtībām saistītas kategorijas.

Identitāte un uzskati. Mēs vēlamies, lai reklāmas atspoguļotu lietotāja intereses, nevis personīgu izpratni par savu pamatidentitāti, tāpēc ir aizliegtas ar identitāti un uzskatiem saistītas kategorijas, ko varētu izmantot lietotāja stigmatizācijai.

Seksuāla rakstura intereses. Mēs saprotam, ka seksuāla rakstura pieredzei un interesēm ir privāts raksturs, tāpēc ir aizliegtas ar seksuāla rakstura interesēm saistītas kategorijas.

Piekļuve iespējām. Tā kā mēs apzināmies, ka lietotāji, kurus ietekmē sabiedrības aizspriedumi, iespējams, reklāmās redzēs mazāk vai citādas iespējas, dažas produktu vai pakalpojumu kategorijas nav atļauts atlasīt konkrētai mērķauditorijai.

Personalizētās reklamēšanas politikas principi attiecas uz reklāmdevējiem, kuri izmanto vienu vai vairākas šādas funkcijas:

 • atkārtotais mārketings;
 • interešu mērķauditorijas;
 • pielāgotas interešu mērķauditorijas;
 • pielāgota nolūka mērķauditorijas;
 • tirgus mērķauditorijas;
 • līdzīgas mērķauditorijas;
 • mērķauditorijas atlase pēc demogrāfiskajiem datiem un atrašanās vietas;
 • Gmail reklāmas: personalizētās reklamēšanas politikas attiecas uz visām Gmail reklāmām, tostarp tādām Gmail reklāmām, kurām netiek atlasīta lietotāju mērķauditorija, izmantojot atslēgvārdus. Skatiet mūsu Gmail reklāmu politikas.

Aizliegtās kategorijas

Tālāk norādītajās personalizētās reklamēšanas politikās ir aprakstītas juridiski sensitīvas kategorijas vai kategorijas, kas ir sensitīvas konkrētas kultūras kontekstā. Šīs kategorijas netiek atbalstītas personalizētajās reklāmās. Reklāmdevēji nedrīkst izmantot tālāk norādītās sensitīvās interešu kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus.

Alkohols personalizētajā reklamēšanā

Alkoholiskie dzērieni un tādi dzērieni, kas atgādina alkoholiskus dzērienus

Problēmu novēršanas rīks: alkohols personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Azartspēles personalizētajā reklamēšanā

Azartspēles, tostarp tiešsaistes un bezsaistes azartspēles; ar tiešsaistes azartspēlēm saistīta informācija; ar kazino nesaistītas tiešsaistes spēles, kurās var laimēt naudu vai balvas; ar kazino saistītas tiešsaistes spēles neatkarīgi no tā, vai tiek veikti naudas darījumi

Problēmu novēršanas rīks: azartspēles personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Konkrētā atrašanās vietā notiekošas azartspēles personalizētajā reklamēšanā

Kazino ar fizisku atrašanās vietu, kas nepārprotami reklamē azartspēles

Problēmu novēršanas rīks: konkrētā atrašanās vietā notiekošas azartspēles personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Klīnisko pētījumu subjektu piesaiste personalizētajā reklamēšanā

Klīnisko pētījumu subjektu piesaistes reklamēšana

Problēmu novēršanas rīks: klīnisko pētījumu subjektu piesaiste personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Medikamentu apzīmējumu lietošanas ierobežojumi personalizētajā reklamēšanā

Recepšu zāles un informācija par recepšu zālēm

Problēmu novēršanas rīks: medikamentu apzīmējumu lietošanas ierobežojumi personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Par 13 gadiem jaunāki lietotāji personalizētajā reklamēšanā

Personas informācijas apkopošana par bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai par attiecīgajā valstī noteikto minimālo vecumu, vai ar interesēm saistīta satura mērķauditorijas atlase, iekļaujot bērnus, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai par attiecīgajā valstī noteikto minimālo vecumu

Problēmu novēršanas rīks: par 13 gadiem jaunāki lietotāji personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.
 

Turklāt Google konfidencialitātes politika attiecas uz visām Google funkcijām un nosaka to, kā Google vāc, izmanto un aizsargā lietotāju datus.

 


 Personiskas grūtības

Mēs saprotam, ka lietotāji nevēlas redzēt reklāmas, kurās tiek izmantotas viņu personiskās problēmas, sarežģījumi un grūtības, tāpēc ir aizliegta personalizētā reklamēšana, kas balstīta uz šādām grūtībām. Šo personisko grūtību sarakstā ietilpst veselības stāvoklis, ārstēšana, procedūras, personiskas neveiksmes, problēmas un traumatiska personīgā pieredze. Ir aizliegts arī izmantot negatīvi ietekmējošu saturu.

Reklāmdevēji nedrīkst izmantot ar personiskām grūtībām saistītas kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Tālāk ir minēti konkrēti neatļautas rīcības piemēri.

Veselība personalizētajā reklamēšanā

Saturs par cilvēka veselību, kas ietver tālāk minētos aspektus.

 • Fiziskās vai garīgās veselības problēmas, tostarp slimības, seksuālās veselības problēmas un hroniskas veselības problēmas, kurām nepieciešama ilgtermiņa aprūpe vai ārstēšana. 
 • Produkti, pakalpojumi vai procedūras hronisku veselības problēmu ārstēšanai un pārvaldībai, tostarp bezrecepšu medikamenti un medicīniskās ierīces.
 • Visas veselības problēmas, kas saistītas ar intīmām ķermeņa daļām vai funkcijām, tostarp ģenitāliju, zarnu un urīnceļu veselību.
 • Invazīvas medicīniskās procedūras, tostarp kosmētiskā ķirurģija.
 • Invaliditāte (pat gadījumos, ja saturs ir paredzēts lietotāja galvenajam aprūpētājam).

Piemēri. Hronisku veselības problēmu, tostarp diabēta un artrīta, ārstēšana, seksuāli transmisīvo slimību ārstēšana, konsultācijas garīgās veselības problēmām, tostarp depresijas vai trauksmes ārstēšanai, medicīniskas ierīces miega apnojas ārstēšanai, piemēram, CPAP ierīces, bezrecepšu medikamenti rauga sēnīšu infekciju ārstēšanai, informācija par atbalsta sniegšanu bērnam ar autismu.

Problēmu novēršanas rīks: veselība personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Negatīvs finanšu stāvoklis personalizētajā reklamēšanā

Personiskas finanšu grūtības, problēmas vai zaudējumi

 • Piemēri: bankrota pakalpojumi, sociālo dienestu pakalpojumi, bezpajumtnieku patversmes, bezdarbniekiem paredzēti resursi, agresīvi aizdevumu produkti un pakalpojumi
Problēmu novēršanas rīks: negatīvs finanšu stāvoklis personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Attiecības personalizētajā reklamēšanā

Personīgas problēmas ģimenē, draugu lokā vai citās personiskās attiecībās

 • Piemēri: šķiršanās pakalpojumi, grāmatas par to, kā dzīvot pēc laulības šķiršanas, ar apbedīšanu saistīti izstrādājumi un pakalpojumi, ģimenes konsultāciju pakalpojumi
Problēmu novēršanas rīks: attiecības personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Noziedzīgi nodarījumi personalizētajā reklamēšanā

Personiskā sodāmība, veikti noziegumi, apgalvojumi par saistību ar noziegumu vai kriminālapsūdzības

 • Piemēri: drošības naudas pakalpojumi, advokāti aizstāvībai kriminālprocesos
Problēmu novēršanas rīks: noziedzīgi nodarījumi personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Vardarbība un traumas personalizētajā reklamēšanā

Vardarbības, nozieguma vai cita traumatiska notikuma upura personas statuss

 • Piemēri: patvērums personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, cietušo aizstāvības pakalpojumi
Problēmu novēršanas rīks: vardarbība un traumas personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Negatīvi ietekmējošs saturs personalizētajā reklamēšanā

Lietotāju negatīvi ietekmējošs saturs vai negatīvas perspektīvas vai aizspriedumu izmantošana, lai reklamētu jebkādu satura kategoriju

 • Piemēri: ķermeņa kaunināšana, negatīvisms, kas saistīts ar fiziskajām īpašībām vai sociālo mijiedarbību, liekot lietotājam noprast, ka būs radīsies negatīvi rezultāti, ja viņš neveiks noteiktas darbības
Problēmu novēršanas rīks: negatīvi ietekmējošs saturs personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.
 

  Identitāte un uzskati

Mūsuprāt, identitāte un uzskatu sistēmas ir dziļi personisks un sarežģīts jautājums. Šie faktori ir ļoti atkarīgi no kultūras normu, ģeogrāfijas, vēstures un personiskās dzīves pieredzes atšķirībām. Mēs arī saprotam, ka personas identitātes uztveri un uzskatus var izmantot, lai segmentētu lietotājus atbilstoši aizspriedumiem un stigmatizācijai.

Mēs vēlamies, lai reklāmas būtu pozitīvas un to veidošanā tiktu izmantota informācija par lietotāju interesēm, nevis par to, kā citi uztver šo lietotāju kā personu. Šī iemesla dēļ ir aizliegta personalizēta reklamēšana, kas balstīta uz lietotāja pamatprincipiem vai viņam raksturīgu pašidentitāti vai uzskatu sistēmu. Šādas identitātes un uzskati var ietvert savas personības klasifikāciju, kam ir privāts raksturs; klasifikāciju, ko var skart stigmatizācija, diskriminācija vai uzmākšanās; dalību grupās, ko var skart stigmatizācija, diskriminācija vai aizspriedumi; kā arī personiskas uzskatu sistēmas.

Reklāmdevēji nedrīkst izmantot ar identitāti un uzskatiem saistītas kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Tālāk ir minēti konkrēti neatļautas rīcības piemēri.

Dzimumorientācija personalizētajā reklamēšanā

Seksuālā orientācija, tostarp lesbiešu, geju, biseksuāla, nepārliecināta vai heteroseksuāla orientācija

 • Piemēri: informācija par homoseksualitātes atklāšanu, geju iepazīšanās, geju ceļojumi, informācija par biseksualitāti
Problēmu novēršanas rīks: dzimumorientācija personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Politiskā piederība personalizētajā reklamēšanā

Šī personalizētās reklamēšanas politika neattiecas uz Gmail reklāmām. Politiku, kas attiecas uz politisku saturu Gmail reklāmās, skatiet tālāk.

Politiskā piederība

 • Piemēri: politiskās ideoloģijas, politiskie uzskati, politiskās partijas, politiskās organizācijas, politiskās kampaņas, iesaistīšanās politiskajās diskusijās
Valstī noteiktā politika: Amerikas Savienotās Valstis
Produkts Vai atļauts?
Politiskā piederība
Sākot ar 2020. gada 6. janvāri, mēs vairs neatļausim politiskās piederības izmantošanu reklāmu mērķauditoriju atlasē vai reklāmdevēja produktu vai pakalpojumu reklamēšanā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Green checkmark, allowed Atļauts ar ierobežojumiem

Amerikas Savienotajās Valstīs, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Google verificēti reklāmdevēji var izmantot informāciju par politisko piederību, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks: politiskā piederība personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Politisks saturs personalizētajā reklamēšanā

Šī personalizētās reklamēšanas politika attiecas tikai uz Gmail reklāmām.

Politika, tostarp politiķi, politiskās kampaņas un politisku ideju aizstāvība

 • Piemēri: vietējie politiskie vēlēšanu pasākumi, politisko viedokļu emuāri, informācija par politiskajām partijām, iesaistīšanās politikā
Problēmu novēršanas rīks: politisks saturs personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Piederība arodbiedrībām personalizētajā reklamēšanā

Arodbiedrības un reklāmas, kurās tiek norādīts, ka ir zināma lietotāja piederība arodbiedrībām

 • Piemēri: arodbiedrību vietnes, informācija, kas paredzēta arodbiedrību biedriem, arodbiedrību emuāri un arodbiedrību atbalsts darba strīdos
Problēmu novēršanas rīks: piederība arodbiedrībām personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Rase un etniskā izcelsme personalizētajā reklamēšanā

Personiskā rases vai etniskā piederība

 • Piemēri: rasistiski vai etniski orientētas publikācijas, rasistiski vai etniski orientētas universitātes, uz rasi vai etnisko piederību balstīta iepazīšanās
Problēmu novēršanas rīks: rase un etniskā izcelsme personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Reliģiskā pārliecība personalizētajā reklamēšanā

Personiskā reliģiskā pārliecība

 • Piemēri: kulta vietas, padomdošana reliģijas jautājumos, reliģiskā izglītība vai universitātes, reliģiskie produkti
Problēmu novēršanas rīks: reliģiskā pārliecība personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Atstumtas sociālās grupas personalizētajā reklamēšanā

Piederība atstumtai vai apdraudētai sabiedrības grupai, piemēram, sabiedrības kastai, imigrantiem vai bēgļiem

 • Piemēri: produkti, kas paredzēti kādai sabiedrības kastai piederošiem lietotājiem, imigrācijas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi bēgļiem
Problēmu novēršanas rīks: atstumtas sociālās grupas personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Transpersonas identitāte personalizētajā reklamēšanā

Personas identifikācija ar dzimumu, kas atšķiras no fiziskā dzimuma, vai ar dzimumu, kam nevar piedēvēt tikai vīrišķas vai sievišķas īpašības

 • Piemēri: informācija par dzimuma maiņu, transpersonu diskriminācijas lietu advokāti
Problēmu novēršanas rīks: transpersonas identitāte personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.
 

  Seksuāla rakstura intereses

Mēs saprotam, ka seksuāla rakstura intereses ir privātas un tās (atkarībā no kultūras normām) reti tiek atklāti apspriestas. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā lietotāja seksuāla rakstura interešu privātums, tāpēc ir aizliegta personalizēta reklamēšana, atlasot lietotāju mērķauditoriju atbilstoši personiskām seksuāla rakstura interesēm, pieredzei, aktivitātēm un preferencēm. Šajās interesēs ir ietverta seksuālā uzvedība, aktivitātes un produkti, kas tiek izmantoti seksuālu darbību laikā. Turklāt ir aizliegts izmantot seksuāli divdomīgas kategorijas vai kategorijas, kuru mērķis ir izraisīt seksuālu uzbudinājumu.

Reklāmdevēji nedrīkst izmantot seksuāla rakstura interešu kategorijas, lai atlasītu reklāmu mērķauditoriju vai reklamētu savus produktus vai pakalpojumus. Tālāk ir minēti konkrēti neatļautas rīcības piemēri.

Kontracepcijas līdzekļi personalizētajā reklamēšanā

Līdzekļi, kas paredzēti, lai izvairītos no grūtniecības vai seksuāli transmisīvajām slimībām

 • Piemēri: prezervatīvi, kontraceptīvās tabletes, kontraceptīvais sūklis
Problēmu novēršanas rīks: kontracepcijas līdzekļi personalizētajā reklamēšanā
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Noņemiet šo saturu no savas vietnes vai lietotnes. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir aizliegts saturs, noņemiet visu saturu, kas neatbilst šai politikai. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana pirms pārejas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditorijas sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kas izmanto mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga sarakstus. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kurā tiek izmantoti mērķauditorijas vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Seksuāla rakstura saturs

Mēs neatļaujam reklāmdevējiem izmantot seksuāla rakstura saturu personalizētu reklāmu izveidei.

Ja seksuāla rakstura satura politikā un personalizētās reklamēšanas seksuāla rakstura interešu politikā ir atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz kādu kategoriju, personalizētās reklamēšanas seksuāla rakstura interešu politikai ir noteicošā loma, lemjot par to, vai attiecīgo kategoriju var izmantot mērķauditorijas atlasē un reklāmu saturā.


Piekļuve iespējām

Mēs uzskatām, ka piekļuve sociālajām un ekonomiskajām iespējām ir būtiska personīgajai labklājībai, sociālajam stāvoklim un dzīves kvalitātei. Mēs arī atzīstam, ka vēsturiskās diskriminācijas un sabiedrības aizspriedumu rezultātā dažiem sabiedrības slāņiem ir bijusi nevienlīdzīga pieeja šīm iespējām. 

Tāpēc, lai uzlabotu to lietotāju iekļaušanu, kurus nesamērīgi ietekmē sabiedrības aizspriedumi, mēs neatļaujam dažu produktu vai pakalpojumu kategoriju atlasīšanu konkrētai mērķauditorijai. Tas ir papildus esošajām reklāmu politikām, kas aizliedz diskrimināciju, un personalizēto reklāmu politikām, kas aizliedz izmantot identitātes un ticības kategoriju. Tālāk ir minēti konkrēti neatļautas rīcības piemēri.

Valstis: Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā tālāk norādītajām produktu vai pakalpojumu kategorijām nevar atlasīt mērķauditoriju, pamatojoties uz dzimumu, vecumu, vecāku statusu, ģimenes statusu vai pasta indeksu. 

Mājokļi personalizētās reklāmās

Māju pārdošana vai īre, ja mājas tiek definētas kā vieta, kur cilvēks dzīvo. Tas ietver produktus vai pakalpojumus, kas ļauj pārdot vai īrēt mājas. 

 • Piemēri. Mājokļa ierakstu vietnes, atsevišķas mājas, kas paredzētas pārdošanai vai īrēšanai, nekustamā īpašuma pakalpojumi

Nodarbinātība personalizētajās reklāmās 

Nodarbinātības iespējas vai personas pieņemšana darbā.* 

 • Piemēri. Darba piedāvājumu reklāmas, darba piedāvājumu vietnes, darba sludinājumu vietnes

* Iepriekš noteiktu ASV valdības reklāmdevēju apakškopai, kas reklamē nodarbinātību personalizētās reklāmās, īpašos apstākļos ir atļauts atlasīt ierobežotas mērķauditorijas. Ja mērķauditorijas atlase tiek veikta, pamatojoties uz likumīgu un godīgu profesionālo kvalifikāciju valsts ierēdņa amatā, kas definēts saskaņā ar ASV tiesību aktiem kā kvalifikācija, kas ir saprātīgi nepieciešama darba izpildei, šie identificētie ASV valdības reklāmdevēji var atlasīt ierobežotu mērķauditoriju. 

Kredīts personalizētās reklāmās

Kredīta piedāvājumi vai produkti vai pakalpojumi, kas saistīti ar kredītu izsniegšanu. 

 • Piemēri. Kredītkartes, aizdevumi, ieskaitot hipotekāros kredītus, automašīnu aizdevumi, sadzīves tehnikas aizdevumi, īstermiņa aizdevumi

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

 

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?