Personoitu mainonta


Räätälöity mainonta (aiemmalta nimeltään kiinnostuksiin perustuva mainonta) on tehokas työkalu, joka parantaa käyttäjille näytettävien mainosten osuvuutta ja mainostajien saamaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Tässä mainontamuodossa käytetään verkossa olevia käyttäjätietoja osuvan mainossisällön kohdistamiseksi käyttäjille. Tästä syystä se tarjoaa entistä paremman käyttökokemuksen sekä käyttäjille että mainostajille.

Kun käyttäjien käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita käytetään mainossisältöjen osuvuuden lisäämiseen, hyödynnettäviä tietoja on käsiteltävä asianmukaisesti. On myös otettava huomioon, miten mainonnan kohdistaminen tiettyjen sisältöluokkien mukaan vaikuttaa käyttäjien kokonaiskokemukseen.

Räätälöityyn mainontaan ja sen kohdistamiseen liittyy henkilökohtaisia ja arkaluontoisia seikkoja. Siksi olemme luoneet käytännöt, jotka koskevat kaikkia räätälöityä mainontaa hyödyntäviä Googlen ominaisuuksia. Nämä standardit eivät korvaa muita mainostuskäytäntöjämme (kuten Google Ads ‑ tai Shopping-käytäntöjä), vaan mainostajien on edelleen noudatettava kaikkia soveltuvia mainostuskäytäntöjä räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen lisäksi. Mainostajien on myös noudatettava Euroopan unionin alueella asuvien käyttäjien suostumukseen liittyviä käytäntöjä tilanteissa, joihin käytäntöjä sovelletaan. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Olemme sitoutuneet ylläpitämään kaikessa toiminnassamme korkealuokkaisia standardeja. Räätälöityä mainontaa koskevat käytäntömme ovat hyvä osoitus tästä sekä käyttäjille että mainostajille.

Datan kerääminen ja käyttö personoidussa mainonnassa

Suhtaudumme käyttäjien tietosuojaan erittäin vakavasti ja odotamme myös mainostajien kunnioittavan sitä. Nämä käytännöt määrittelevät, miten mainostajat voivat kerätä käyttäjätietoja ja käyttää niitä räätälöidyssä mainonnassa. Käytännöt koskevat mainostajia, jotka käyttävät kohdistusominaisuuksia, kuten uudelleenmarkkinointia, asiasta kiinnostuneita yleisöjä, omia asiasta kiinnostuneita yleisöjä, ostoaikeissa olevia yleisöjä, samankaltaisia yleisöjä, demografista kohdistamista, aluekohdistusta ja avainsanan asiayhteyteen kohdistusta.

Muista, että näiden käytäntöjen lisäksi mainostajien on noudatettava myös tietojen keräämistä ja käyttöä koskevia Google Ads -käytäntöjä.

Jos käytät räätälöidyn mainonnan ominaisuuksia, niille on asetettu lisätietosuojakäytäntövaatimuksia ja tiettyjä Googlen palveluita koskevia datan käytön vaatimuksia. Google ei salli muiden mainostajien käyttää uudelleenmarkkinointiluetteloita tai samankaltaisten yleisöjen luetteloita ilman alkuperäisen luettelon omistajan suostumusta.

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvien tietojen kerääminen (lue lisätietoja arkaluontoisista kiinnostuksen kohteista alla olevista räätälöidyn mainonnan käytännön periaatteista)

Henkilökohtaisia tunnistetietoja keräävien tai sisältävien mainosten julkaiseminen, ellei mainontaan käytetä Googlen tarjoamaa ja erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua mainosmuotoa

Esimerkkejä: Sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden tai luottokorttien numeroiden kerääminen mainoksella

Sellaisen mainoksen julkaiseminen, jossa annetaan ymmärtää, että mainostajalla on tiedossaan henkilökohtaisia tunnistetietoja tai arkaluonteisia tietoja

Henkilökohtaisten tunnistetietojen yhdistäminen uudelleenmarkkinointiluetteloihin, evästeisiin, datasyötteisiin tai muihin nimettömiin tunnisteisiin tai käyttäminen niiden kanssa

Henkilökohtaisten tunnistetietojen jakaminen Googlelle mainokseen mahdollisesti liittyvien uudelleenmarkkinointitagien tai tuotedatasyötteiden välityksellä

Tarkkojen sijaintitietojen toimittaminen Googlelle ilman käyttäjien suostumusta

Liian pienelle tai liian tarkkaan rajatulle yleisölle kohdistetun uudelleenmarkkinointiluettelon käyttäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uudelleenmarkkinointiluettelon käyttämistä yhdessä muiden kohdistusehtojen (esim. maantieteellisten rajoitusten tai muun käyttäjäsegmentoinnin) kanssa siten, että mainos on kohdistettu verrattain pienelle määrälle käyttäjiä. Lue lisää uudelleenmarkkinointiluettelon kokovaatimuksista.

Google Marketing Platformin uudelleenmarkkinointiominaisuuden (aiemmalta nimeltään Boomerang) tai muiden uudelleenmarkkinointiluettelopalveluiden avulla luotujen uudelleenmarkkinointiluetteloiden käyttäminen Google Adsin uudelleenmarkkinointikampanjoissa, jos luetteloiden pohjana käytetyt verkkosivustot ja sovellukset eivät ole tämän käytännön vaatimusten mukaisia

Vianetsintäominaisuus: Datan kerääminen ja käyttö personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä asioita emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelosi.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi. Jos mainoksesi sisältää henkilökohtaisia tunnistetietoja, viittaa tietämykseen henkilökohtaisista tunnistetiedoista tai rikkoo tätä käytäntöä muulla tavalla, muokkaa mainos käytännön mukaiseksi.
  • Vie hiiri muokattavan mainoksen päälle Mainokset-sivulla.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
 4. Korjaa kohdistus- tai uudelleenmarkkinointiluettelosi. Varmista, ettei luetteloita ole kohdistettu liian tarkkaan. Voit joko poistaa mainosryhmät tai kohdistuksen, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä, tai estää liiallista kohdistusta muuttamalla luettelon kokoa.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Mainoksessa näkyvät ilmoitukset

Google saattaa lisätä personoidusta mainonnasta kertovia ilmoituksia mainoksiin ja näyttää käyttäjille uudelleenmarkkinointiluettelot, joihin he kuuluvat, sekä niitä vastaavan verkkotunnuksen nimen. Näitä ilmoituksia ei saa muokata tai peittää. Jos haluat luoda oman mainoksessa näkyvän ilmoituksen, voit tehdä sen vain asianmukaisia toimialan standardeja noudattamalla.

Uudelleenmarkkinointi

Voit poistaa personoidun mainonnan datan keräämisen käytöstä niiltä käyttäjiltä, jotka eivät halua nähdä personoituja mainoksia, tai jos sinun on noudatettava lakivaatimuksia. Voit muokata yleistä sivustotagia ja poistaa personoidun mainonnan datan keräämisen käytöstä tietyiltä sivustosi käyttäjiltä tai sulkea pois kaikki Kaliforniassa olevat käyttäjät Google Ads ‑tilisi Yleisön hallinnointi ‑osiosta. 

 

Personoitua mainontaa koskevan käytännön periaatteet

Mainostajat eivät saa kohdistaa mainoksia käyttäjille arkaluonteisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää myöskään mainostajan tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen. Määrittelemme tiedot arkaluonteisiksi seuraavien periaatteiden mukaan:

Henkilökohtaiset vaikeudet: Emme halua, että mainoksissa käytetään hyväksi käyttäjien kohtaamia henkilökohtaisia vaikeuksia tai ongelmia. Tästä syystä emme salli tällaisiin vaikeuksiin perustuvia luokkia.

Identiteetti ja vakaumus: Haluamme mainosten perustuvan käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin eikä hänen identiteettiinsä liittyviin oletuksiin. Tästä syystä mainonta ei saa perustua käyttäjän identiteettiin tai uskomuksiin, joita saatetaan myös käyttää väärin yksilön leimaamiseen.

Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet: Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet ovat lähtökohtaisesti yksityisiä asioita, joten emme salli henkilön seksuaalisiin kiinnostuksen kohteisiin perustuvia luokkia.

Räätälöidyn mainonnan käytäntö koskee mainostajia, jotka käyttävät yhtä tai useampaa seuraavista ominaisuuksista:

 • uudelleenmarkkinointi
 • suhdeyleisöt
 • omat suhdeyleisöt
 • ostoaikaisessa olevat yleisöt
 • samankaltaiset yleisöt
 • kohderyhmään perustuva markkinointi ja aluekohdistus
 • Gmail-mainokset: Räätälöidyn mainonnan käytäntö koskee kaikkia Gmail-mainoksia, vaikka niissä ei olisi käytetty avainsanakohdistusta. Tutustu Gmail-mainoskäytäntöihin.

Kielletyt luokat

Seuraavat personoidun mainonnan käytännöt koskevat luokkia, jotka ovat lainsäädännöllisistä tai kulttuurisidonnaisista syistä arkaluonteisia, eikä niiden käyttöä siksi sallita personoiduissa mainoksissa. Mainostajat eivät saa kohdistaa mainoksia käyttäjille seuraavien arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää myöskään mainostajien tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen.

Alkoholi personoidussa mainonnassa

Alkoholijuomat ja niitä muistuttavat juomat

Vianetsintäominaisuus: Alkoholi personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Rahapelit personoidussa mainonnassa

Uhkapelit, kuten verkko- ja offline-uhkapelit; verkkouhkapeleihin liittyvät tiedot; muut verkkopelit (ei kasinopelit), joita pelataan rahasta tai palkinnoista; verkkokasinopelit riippumatta siitä, käytetäänkö niissä rahaa

Vianetsintäominaisuus: Rahapelit personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Fyysiset rahapelipaikat personoidussa mainonnassa

Kasinot, jotka mainostavat uhkapelejä

Vianetsintäominaisuus: Fyysiset rahapelipaikat personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Rekrytointi kliinisiin kokeisiin personoidussa mainonnassa

Kliinisiin kokeisiin rekrytoimisen mainostaminen

Vianetsintäominaisuus: Rekrytointi kliinisiin kokeisiin personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Rajoitetut lääketermit personoidussa mainonnassa

Reseptilääkkeet ja niihin liittyvät tiedot

Vianetsintäominaisuus: Rajoitetut lääketermit personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Alle 13-vuotiaat käyttäjät räätälöidyssä mainonnassa

 Henkilötietojen kerääminen alle 13-vuotiailta tai maakohtaista ikärajaa nuoremmilta lapsilta sekä kiinnostuksiin perustuvan mainonnan kohdistaminen alle 13-vuotiaille tai maakohtaista ikärajaa nuoremmille lapsille 

Vianetsintäominaisuus: Alle 13-vuotiaat käyttäjät räätälöidyssä mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.
 

Googlen tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Googlen ominaisuuksia. Tietosuojakäytännössä määritetään, miten Google kerää, käyttää ja suojaa käyttäjätietoja.

 

Henkilökohtaiset vaikeudet

Käyttäjät eivät halua nähdä mainoksia, joissa käytetään hyväksi heidän kohtaamiaan henkilökohtaisia vaikeuksia tai ongelmia. Tästä syystä personoitu mainonta ei saa perustua tällaisiin asioihin. Henkilökohtaisia vaikeuksia voivat olla terveysongelmat, hoidot, toimenpiteet, epäonnistumiset, haastavat tilanteet tai traumaattiset kokemukset. Asioita ei saa myöskään esittää käyttäjälle negatiivisessa valossa.

Mainostajat eivät saa kohdistaa mainoksia käyttäjille henkilökohtaisten vaikeuksien luokkien perusteella. Näitä luokkia ei saa käyttää myöskään mainostajan tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Terveys personoidussa mainonnassa

Sairaudet, intiimialueiden terveysongelmat, ruumiintoimintoihin liittyvät ongelmat ja invasiiviset lääketieteelliset toimenpiteet sekä sairauksien ja intiimiongelmien hoito

 • Esimerkkejä: kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen ja nivelsairauksien hoito; sukupuolitautien hoito; mielenterveyspalvelut, kuten masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito; uniapnean hoitoon käytettävät lääkinnälliset laitteet, kuten CPAP-laitteet; ilman reseptiä myytävät lääkkeet hiivatulehduksen hoitoon; autistisen lapsen tukemiseen liittyvät tiedot

Terveyteen liittyvään sisältöön kuuluvat

 • fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat, kuten taudit, krooniset sairaudet ja seksuaaliterveys
 • terveysongelmiin liittyvät palvelut ja toimenpiteet
 • terveysongelmien hoitoon käytettävät tuotteet, kuten ilman reseptiä saatavat lääkkeet ja lääketieteelliset laitteet
 • lyhyt- tai pitkäaikaiset sairaudet, jotka liittyvät intiimialueisiin tai ruumiintoimintoihin, kuten genitaalialueen, suoliston ja virtsateiden toimintoihin
 • invasiiviset lääketieteelliset toimenpiteet, kuten kauneusleikkaukset
 • kehityshäiriöt, vaikka niitä käsittelevä sisältö olisi suunnattu käyttäjän avustajalle.
Vianetsintäominaisuus: Terveys personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Heikko taloudellinen tilanne personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset talousvaikeudet, taloudelliset ongelmat tai köyhyys

 • Esimerkkejä: konkurssipalvelut, sosiaalipalvelut, asunnottomien asuntolat, työttömyyspalvelut ja rahanlainaustuotteet ja ‑palvelut, joilla pyritään hyötymään talousvaikeuksista.
Vianetsintäominaisuus: Heikko taloudellinen tilanne personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Suhteet personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset vaikeudet perhe‑ tai ystävyyssuhteissa tai muissa ihmissuhteissa

 • Esimerkkejä: avioeropalvelut, avioerosta toipumiseen liittyvä kirjallisuus, hautaustuotteet ja ‑palvelut sekä perheneuvontapalvelut.
Vianetsintäominaisuus: Suhteet personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Rikoksen tekeminen personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen rikosrekisteri, tehdyt rikokset, rikossyytökset tai rikossyytteet

 • Esimerkkejä: takuiden maksupalvelut ja rikosasianajajat.
Vianetsintäominaisuus: Rikoksen tekeminen personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Hyväksikäyttö ja trauma personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset kokemukset pahoinpitelyn, rikoksen tai muun traumaattisen tapahtuman uhrina

 • Esimerkkejä: turvakodit ja rikosten uhrien asianajopalvelut.
Vianetsintäominaisuus: Hyväksikäyttö ja trauma personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Esittäminen negatiivisessa valossa personoidussa mainonnassa

Käyttäjän esittäminen negatiivisessa valossa tai jonkin sisältöluokan mainostaminen negatiivisesti tai puolueellisesti

 • Esimerkkejä: vartalon arvostelu, negatiivinen suhtautuminen fyysisiin ominaisuuksiin tai sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja negatiivisista seurauksista vihjailu käyttäjille, jos he eivät tee tiettyjä toimenpiteitä.
Vianetsintäominaisuus: Esittäminen negatiivisessa valossa personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.
 

Identiteetti ja vakaumus

Identiteetti ja vakaumus ovat erittäin henkilökohtaisia ja monitahoisia aiheita. Kulttuurinormit, maantieteellinen sijainti, historia ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat niihin merkittävästi. Ihmisiä voidaan myös tuomita ja leimata identiteetin ja vakaumuksen perusteella.

Haluamme tarjota mainostemme käyttäjille positiivisen käyttökokemuksen. Siksi haluamme mainosten perustuvan käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin eikä siihen, millaisena ihmisenä käyttäjä nähdään. Tästä syystä emme salli personoitua mainontaa, joka liittyy käyttäjän identiteettiin tai vakaumukseen. Identiteettiin ja vakaumukseen kuuluvat esimerkiksi yksilön lähtökohtaisesti yksityinen henkilökohtainen minäkuva sekä luokittelut, jotka voivat johtaa leimaamiseen, syrjintään tai ahdisteluun. Näihin asioihin liittyy myös kuuluminen ryhmiin, jotka ovat alttiita leimaamiselle, syrjinnälle ja ennakkoluuloille, sekä henkilökohtaiset uskomukset.

Mainostajat eivät saa kohdistaa mainoksia käyttäjille identiteettiin tai vakaumukseen liittyvien tietojen perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää myöskään mainostajan tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Seksuaalinen suuntautuminen personoidussa mainonnassa

Seksuaalinen suuntautuminen, mukaan lukien lesbous, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, seksuaalinen epävarmuus tai heteroseksuaalisuus

 • Esimerkkejä: homoseksuaalisuuden paljastavat tiedot, gay-treffipalvelut, gay-matkat ja biseksuaalisuuteen liittyvät tiedot.
Vianetsintäominaisuus: Seksuaalinen suuntautuminen personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Poliittiset kytkökset personoidussa mainonnassa

Tämä personoidun mainonnan käytäntö ei koske Gmail-mainoksia. Gmail-mainosten poliittista sisältöä koskeva käytäntö on luettavissa alla.

 Poliittiset kytkökset

 • Esimerkkejä: poliittiset ideologiat, poliittiset mielipiteet, poliittiset puolueet, poliittiset organisaatiot, poliittiset kampanjat ja poliittinen sitoutuminen.
Maakohtainen käytäntö: Yhdysvallat
Tuote Onko sallittu?
Poliittiset kytkökset
6.1.2020 alkaen poliittisia kytköksiä ei saa enää käyttää mainosten kohdistamiseen käyttäjille tai mainostajan tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen Yhdysvalloissa.

Sallittu tietyin rajoituksin

Sovellettavan lain rajoissa poliittisia kytköksiä saa käyttää mainosten kohdistamiseen käyttäjille tai mainostajan tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen Yhdysvalloissa, mikäli mainostaja on käynyt läpi Googlen vahvistusprosessin. Lue lisää vahvistuksen hakemisesta.

Vianetsintäominaisuus: Poliittiset kytkökset personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Politiikka personoidussa mainonnassa

Tämä räätälöidyn mainonnan käytäntö koskee vain Gmail-mainoksia.

Politiikka, mukaan lukien poliitikot, poliittiset kampanjat ja poliittisten asioiden puolesta puhuminen

 • Esimerkkejä: paikalliset lakiehdotukset, poliittiset mielipideblogit, poliittisten puolueiden tiedot ja poliittinen sitoutuminen.
Vianetsintäominaisuus: Politiikka personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Ammattiliiton jäsenyys personoidussa mainonnassa

Ammattiliitot ja mainokset, joissa viitataan tietämykseen käyttäjän jäsenyydestä ammattiliittoon

 • Esimerkkejä: ammattiliittojen sivustot, ammattiliittojen jäsenille suunnatut tiedot, ammattiliittojen blogit ja ammattiliittojen tukitoimet työkiistoissa.
Vianetsintäominaisuus: Ammattiliiton jäsenyys personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Rotu ja etninen alkuperä personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen rotu ja etninen alkuperä

 • Esimerkkejä: rotuun tai etniseen alkuperään liittyvät julkaisut tai näille ihmisryhmille suunnatut yliopistot tai treffipalvelut.
Vianetsintäominaisuus: Rotu ja etninen alkuperä personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Uskonnollinen vakaumus personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen uskonnollinen vakaumus

 • Esimerkkejä: uskonnolliset paikat, uskonnollinen ohjaus, uskonnolliset oppilaitokset tai yliopistot ja uskonnolliset tuotteet.
Vianetsintäominaisuus: Uskonnollinen vakaumus personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Syrjäytymisvaarassa olevat väestöryhmät personoidussa mainonnassa

Marginaaliseen tai haavoittuvaiseen sosiaaliseen ryhmään kuuluminen, kuten yhteiskuntaluokat, maahanmuuttajat tai pakolaiset

 • Esimerkkejä: yhteiskuntaluokan perusteella käyttäjille suunnatut tuotteet, maahanmuuttajille suunnatut palvelut ja pakolaisten oikeuspalvelut.
Vianetsintäominaisuus: Syrjäytymisvaarassa olevat väestöryhmät personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Muunsukupuolisuus personoidussa mainonnassa

Henkilön tunnistaminen synnynnäisestä sukupuolesta poikkeavan sukupuolen tai inter- tai muunsukupuolisuuden perusteella

 • Esimerkkejä: sukupuolen korjausta käsittelevät tiedot ja transsukupuolisten oikeuksia puolustavat asianajajat.
Vianetsintäominaisuus: Muunsukupuolisuus personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.
 

Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet

Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet ovat lähtökohtaisesti yksityisiä asioita, eikä niistä yleensä, kulttuurinormeista riippuen, keskustella avoimesti. Haluamme säilyttää käyttäjien seksuaaliset kiinnostuksen kohteet yksityisinä asioina. Tästä syystä emme salli personoitua mainontaa, jonka kohdistaminen perustuu käyttäjän seksuaalisiin kiinnostuksen kohteisiin, kokemuksiin, toimintaan tai mieltymyksiin. Näihin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat muun muassa seksuaalinen käyttäytyminen ja toiminta sekä seksivälineet. Emme myöskään salli luokkia, jotka viittaavat seksiin tai joiden tarkoitus on kiihottaa seksuaalisesti.

Mainostajat eivät saa kohdistaa mainoksia käyttäjille seksuaalisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvien tietojen perusteella. Näiden tietojen avulla ei saa myöskään mainostaa tuotteita tai palveluita. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Osittainen alastomuus personoidussa mainonnassa

Sellaiset seksuaaliset kuvat ihmisistä, joissa näytetään osittain paljaita seksuaalisia ruumiinosia, kuten rinnat, sukupuolielimet tai pakarat

 • Esimerkkejä: kuvat, joissa oikeilla malleilla on päällään stringit tai nännisuojat
Vianetsintäominaisuus: Osittainen alastomuus personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Syntyvyyden säännöstely personoidussa mainonnassa

Raskauden ehkäisyyn ja sukupuolitautien leviämisen estämiseen tarkoitetut välineet

 • Esimerkkejä: kondomit, ehkäisypillerit ja ehkäisysienet.
Vianetsintäominaisuus: Syntyvyyden säännöstely personoidussa mainonnassa
 1. Lue edellä olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluonteisiin luokkiin.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustolla tai sovelluksessa on kiellettyä sisältöä, poista kaikki tätä käytäntöä rikkova sisältö. Pyydä tarkistusta ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkistetaan yleisöluettelo.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmän kohdistusta varten määritetyt yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluettelot tai mainoksen yhteys niihin. Sivuston tai sovelluksen tarkistamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat räätälöityä mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ ja uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Lapsille sopimaton ja vain aikuisille suunnattu sisältö

Mainostajat eivät saa käyttää Lapsille sopimaton- tai Vain aikuisille ‑luokkiin kuuluvaa sisältöä personoitujen mainosten luomiseen.

Jos jokin luokka on määritelty eri tavalla vain aikuisille suunnatun sisällön käytännössä ja personoitua mainontaa koskevan käytännön seksuaalisia kiinnostuksen kohteita käsittelevässä osassa ja kyseistä luokkaa käytetään mainoksen kohdistamisessa ja mainoksen sisällön laatimisessa, personoitua mainontaa koskevaa käytäntöä on noudatettava.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?