Tilpasset annoncering


Tilpasset annoncering (som tidligere blev kaldt interessebaseret annoncering) er et effektivt værktøj, der øger annoncernes relevans for brugerne og annoncørernes investeringsafkast. Da værktøjet fungerer ved at bruge onlinebrugerdata, så der kan målrettes mod brugere med mere relevant annonceindhold, kan det give både brugere og annoncører en bedre oplevelse.

Vi er klar over, at det i forbindelse med brug af data for brugeradfærd og interessedata, der har til formål at tilbyde mere relevant annonceindhold, er vigtigt at behandle disse oplysninger på passende vis og at overveje, hvordan målretningen mod brugere på baggrund af bestemte indholdskategorier påvirker deres overordnede oplevelse.

Som følge af tilpassede annoncers personlige natur og de følsomme oplysninger, der er knyttet til brugerannoncemålretning, har vi fastlagt nogle politikstandarder for alle Google-funktioner, der bruger tilpasset annoncering. Disse standarder erstatter ikke vores øvrige annonceringspolitikker (f.eks. politikkerne for Google Ads eller Shopping), og annoncørerne er stadig ansvarlige for at overholde alle relevante annonceringspolitikker ud over politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Annoncører skal også overholde vores politikker vedrørende samtykke fra brugere fra EU, hvor det er relevant. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Vores politikker vedrørende tilpasset annoncering er et udtryk for vores bestræbelser på at opretholde meget høje politikstandarder for både brugere og annoncører.

Indsamling og brug af data i tilpasset annoncering

Vi tager beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt, og vi forventer, at vores annoncører også respekterer brugernes privatliv. Disse politikker definerer, hvordan annoncørerne må indsamle brugerdata og bruge disse data til tilpasset annoncering. Politikkerne gælder for annoncører, der bruger målretningsfunktioner, heriblandt remarketing, interessebaserede målgrupper, tilpassede interessebaserede målgrupper, målgrupper i markedet, tilsvarende målgrupper, målretning efter demografi, målretning efter sted og søgeordsbaseret kontekstmålretning.

Husk! Nedenstående politikker er et supplement til de almindelige Google Ads-politikker vedrørende indsamling og brug af data.

Hvis du bruger funktioner til tilpasset annoncering, er du underlagt yderligere krav med hensyn til privatlivspolitik og krav med hensyn til brug af data for specifikke Google-ejendomme. Google tillader heller ikke, at en anden annoncør bruger dine remarketinglister eller lister med tilsvarende målgrupper uden dit samtykke.

Du må ikke gøre følgende:

Indsamle oplysninger, der er relateret til følsomme interessekategorier (se Principperne i politikken vedrørende tilpasset annoncering nedenfor for at få flere oplysninger om følsomme interessekategorier).

Vise annoncer, som bruges til indsamling af eller indeholder personhenførbare oplysninger, medmindre du bruger et Google-annonceformat, der er beregnet til dette formål.

Eksempler: Indsamling af mailadresser, telefonnumre og kreditkortnumre via selve annoncen

Antyde kendskab til personhenførbare eller følsomme oplysninger i annoncen.

Bruge personhenførbare oplysninger i eller knytte personhenførbare oplysninger til remarketinglister, cookies, datafeeds eller andre anonyme id'er.

Dele personhenførbare oplysninger med Google via remarketingtags eller produktdatafeeds, der kan knyttes til annoncer.

Sende nøjagtige oplysninger om steder til Google uden forudgående samtykke fra de relevante brugere.

Bruge en remarketingliste, der er målrettet mod en alt for lille eller specifik målgruppe. Dette omfatter det tilfælde, hvor kombinationen af en remarketingliste med andre målretningskriterier (såsom geografiske begrænsninger eller anden brugersegmentering) medfører, at annoncen kun er målrettet mod meget få brugere. Få flere oplysninger om kravene til remarketinglisters størrelser.

Bruge en remarketingliste, der er oprettet via Google Marketing Platforms remarketingfunktion (som tidligere blev betegnet Boomerang) eller en anden tjeneste til remarketinglister, i forbindelse med Google Ads-remarketingkampagner, medmindre de websites og apps, som disse lister er blevet udarbejdet ud fra, opfylder kravene i denne politik.

Fejlfinding: Indsamling og brug af data i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce. Hvis din annonce indeholder personhenførbare oplysninger, antyder kendskab til personhenførbare oplysninger eller på anden vis overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.
  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.
 4. Løs problemerne med dine målretnings- eller remarketinglister. Kontrollér, at listernes fokus ikke er for snævert. Du kan enten fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppe- eller remarketinglisterne, eller ændre listens størrelse for at forhindre såkaldt "hypertargeting".
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Meddelelser i annoncen

Google indsætter muligvis meddelelsesetiketter i annoncer for at oplyse brugerne om, at der anvendes tilpasset annoncering, og vi viser muligvis brugerne, hvilke remarketinglister de er med på, samt det tilhørende domænenavn. Disse meddelelser må ikke ændres eller skjules. Hvis du vil implementere din egen meddelelse i annoncen, skal du overholde de relevante branchestandarder.

Remarketing

Du kan vælge at deaktivere indsamling af data med henblik på tilpasset annoncering for brugere, der ikke ønsker at se tilpassede annoncer, eller af dine egne grunde vedrørende overholdelse. Du kan ændre det globale websitetag og deaktivere indsamling af data med henblik på tilpasset annoncering for bestemte brugere på dit website eller vælge at ekskludere alle brugere fra Californien i sektionen Målgruppeadministrator på din Google Ads-konto. 

 


Principperne i politikken vedrørende tilpasset annoncering

Annoncører må ikke bruge følsomme interessekategorier til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester. Vi definerer følsomme interessekategorier ud fra følgende politikprincipper:

Personlig modgang: Da vi ikke ønsker, at annoncer udnytter brugernes vanskeligheder eller personlige problemer, tillader vi ikke kategorier med relation til personlig modgang.

Identitet og tro: Da vi ønsker, at annoncerne afspejler en brugers interesser i stedet for mere personlige fortolkninger af deres grundlæggende identitet, tillader vi ikke kategorier med relation til identitet eller tro, hvilket også kan bruges til at stigmatisere enkeltpersoner.

Seksuelle interesser: Seksuelle oplevelser og interesser er i sagens natur en privat sag, så vi tillader ikke kategorier med relation til seksuelle interesser.

Adgang til mulighederDa vi erkender, at brugere, der er påvirket af social ulighed, muligvis ser færre eller andre muligheder i annoncer, tillader vi ikke, at visse kategorier af produkter eller tjenester målrettes mod bestemte målgrupper.

Principperne i politikken vedrørende tilpasset annoncering gælder for annoncører, der bruger en eller flere af følgende funktioner:

 • Remarketing
 • Interessebaserede målgrupper
 • Tilpassede interessebaserede målgrupper
 • Tilpassede målgrupper med søgehensigt
 • Målgrupper i markedet
 • Tilsvarende målgrupper
 • Demografisk og geografisk målretning
 • Gmail-annoncer: Politikkerne vedrørende tilpasset annoncering gælder for alle Gmail-annoncer, heriblandt Gmail-annoncer, der ikke er målrettet mod brugere ved hjælp af søgeord. Se vores specifikke politikker vedrørende Gmail-annoncer.

Forbudte kategorier

Nedenstående politikker vedrørende tilpasset annoncering omhandler kategorier, der er juridisk eller kulturelt følsomme, og som derfor ikke understøttes i tilpassede annoncer. Nedenstående følsomme interessekategorier må ikke bruges af annoncører til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester.

Alkohol i tilpasset annoncering

Alkohol og drikkevarer, der minder om alkoholiske drikkevarer.

Fejlfinding: Alkohol i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Hasardspil i tilpasset annoncering

Hasardspil, herunder online- og offlinehasardspil, oplysninger i forbindelse med onlinehasardspil, andre onlinespil end kasinospil, hvor der spilles om penge eller præmier, og kasinobaserede onlinespil, uanset om der udveksles penge

Fejlfinding: Hasardspil i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Stedbaseret hasardspil i tilpasset annoncering

Fysiske kasinoer, der udtrykkeligt promoverer hasardspil

Fejlfinding: Stedbaseret hasardspil i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Rekruttering til kliniske forsøg i tilpasset annoncering

Promovering af rekruttering til kliniske forsøg

Fejlfinding: Rekruttering til kliniske forsøg i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Betegnelser for lægemidler, der ikke må annonceres for, i tilpasset annoncering

Receptpligtig medicin og oplysninger om receptpligtig medicin

Fejlfinding: Betegnelser for lægemidler, der ikke må annonceres for, i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Brugere under 13 år i tilpasset annoncering

Indsamling af personlige oplysninger fra børn under 13 år eller den fastsatte aldersgrænse i deres land eller målretning af interessebaseret indhold mod børn under 13 år eller den fastsatte aldersgrænse i deres land

Fejlfinding: Brugere under 13 år i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.
 

Desuden gælder Googles privatlivspolitik for alle Google-funktioner. Denne politik bestemmer, hvordan Google indsamler, bruger og beskytter brugerdata.

 


 Personlig modgang

Vi har fuld forståelse for, at brugerne ikke ønsker at se annoncer, der udnytter deres personlige problemer, udfordringer og modgang, så vi tillader ikke tilpasset annoncering i forbindelse med personlig modgang. Dette kan være helbredstilstande, behandlinger, indgreb, personlige fejl, personlige problemer eller traumatiske personlige oplevelser. Brugeren må heller ikke udsættes for nedgørende udsagn.

Annoncørerne må ikke bruge kategorier for personlig modgang til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Sundhed i tilpasset annoncering

Indhold vedrørende personlig sundhed, som omfatter:

 • Fysiske eller psykiske lidelser, herunder sygdomme, seksuel sundhed og kroniske helbredstilstande, som er helbredstilstande, der kræver langsigtet pleje eller behandling. 
 • Produkter, tjenester eller procedurer til behandling eller håndtering af sygdomme, heriblandt håndkøbsmedicin og medicinsk udstyr.
 • Helbredsproblemer, der er knyttet til intime kropsdele eller intime kropsfunktioner, herunder problemer med kønsdele, tarmsystem eller urinveje.
 • Invasive medicinske indgreb, f.eks. omfatter kosmetisk kirurgi.
 • Handicap, også selvom indholdet er målrettet mod brugerens primære hjælper.

Eksempler: Behandling for kroniske helbredsproblemer såsom diabetes eller gigt, behandlinger af kønssygdomme, rådgivning vedrørende psykiske problemer såsom depression eller angst, medicinsk udstyr til behandling af søvnapnø, f.eks. CPAP-maskiner, håndkøbsmedicin til behandling af svampeinfektioner eller oplysninger om, hvordan du bedst plejer et barn med autisme

Fejlfinding: Sundhed i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Dårlig økonomi i tilpasset annoncering

Personligt økonomisk uføre eller øvrige økonomiske problemer

 • Eksempler: Konkursrådgivning, sociale ydelser, herberger, arbejdsløshedsunderstøttelse eller udlånsprodukter og -tjenester, der udnytter låntagers svage stilling
Fejlfinding: Dårlig økonomi i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Forhold i tilpasset annoncering

Personlige problemer med relation til familie, venner eller andre interpersonelle problemer

 • Eksempler: Skilsmisserådgivning, bøger om skilsmissehåndtering, produkter eller tjenester med relation til dødsfald eller parterapitjenester
Fejlfinding: Forhold i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Udøvelse af kriminalitet i tilpasset annoncering

Personlig straffeattest, begåede forbrydelser, anklager eller sigtelser

 • Eksempler: Kautionstjenester eller forsvarsadvokater
Fejlfinding: Udøvelse af kriminalitet i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Misbrug og traumer i tilpasset annoncering

Personlig status som offer for misbrug, kriminalitet eller anden traumatisk begivenhed

 • Eksempler: Krisecentre og offerrådgivning
Fejlfinding: Misbrug og traumer i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Nedgørende udsagn i tilpasset annoncering

Brugeren pålægges negativitet, eller der bruges et negativt perspektiv eller lignende til at promovere en indholdskategori

 • Eksempler: Såkaldt body shaming (kropsydmygelse), negativitet med relation til fysisk fremtoning eller sociale interaktioner, implikation af negative konsekvenser for brugerne, hvis de ikke foretager sig noget bestemt
Fejlfinding: Nedgørende udsagn i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.
 

  Identitet og tro

Vi anser identitet og tro for at være noget meget personligt og komplekst. Begge begreber er meget afhængige af mangfoldigheden i forbindelse med kulturelle normer, geografi, historie og personlige livserfaringer. Vi er også klar over, at den enkeltes identitet eller tro kan bruges til at segmentere brugerne baseret på fordomme eller stigmatisering.

Vores mål er at annoncerne giver brugerne en positiv oplevelse, og at de bygger på brugernes interesser og ikke den måde, som deres person opfattes på. Derfor tillader vi ikke tilpasset annoncering, der er baseret på en brugers grundlæggende selvopfattelse eller tro. En sådan selvopfattelse eller tro kan omfatte opfattelser, der beror på stigmatisering, diskrimination eller chikane, medlemskab af grupper, der er udsat for stigmatisering, diskrimination eller fordomme, eller personlige trossystemer.

Annoncørerne må ikke bruge kategorier for identitet og tro til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Seksuel orientering i tilpasset annoncering

Seksuel orientering, herunder om man er lesbisk, bøsse, biseksuel, i tvivl eller heteroseksuel

 • Eksempler: Oplysninger om afsløring af din homoseksualitet, bøssedating, bøsserejser, oplysninger om biseksualitet
Fejlfinding: Seksuel orientering i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Politisk tilhørsforhold i tilpasset annoncering

Denne politik vedrørende tilpasset annoncering gælder ikke for Gmail-annoncer. Se nedenstående politik vedrørende politisk indhold i Gmail-annoncer.

Politisk tilhørsforhold

 • Eksempler: Politiske ideologier, politisk overbevisning, politiske partier, politiske organisationer, politiske kampagner, engagement i den politiske debat
Landespecifik politik: USA
Produkt Tilladt?
Politisk tilhørsforhold
Fra og med den 6. januar 2020 tillader vi ikke længere, at politisk tilhørsforhold bruges til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørers produkter eller tjenester i USA.

Tilladt med begrænsninger

I USA er det tilladt at målrette annoncer mod brugere eller promovere annoncørernes produkter eller tjenester ud fra politisk tilhørsforhold, forudsat at gældende lovgivning overholdes, og at annoncøren er godkendt af Google. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Fejlfinding: Politisk tilhørsforhold i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Politisk indhold i tilpasset annoncering

Denne politik vedrørende tilpasset annoncering gælder kun for Gmail-annoncer.

Politik, herunder politiske personer, politiske kampagner og fortalervirksomhed for politiske emner

 • Eksempler: Lokale politiske forslag, blogs vedrørende politisk meningsdannelse, oplysninger om politiske partier, politisk engagement
Fejlfinding: Politisk indhold i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Medlemskab af fagforening i tilpasset annoncering

Fagforeninger og annoncer, der antyder kendskab til en brugers medlemskab af en fagforening

 • Eksempler: Fagforeningswebsites, oplysninger til medlemmer af fagforeninger, fagforeningsblogs og fagforeningsstøtte til arbejdstvister
Fejlfinding: Medlemskab af fagforening i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Etnicitet i tilpasset annoncering

Personlig race eller etnicitet

 • Eksempler: Publikationer orienteret mod race eller etnicitet, racemæssige eller etnisk orienterede universiteter, racemæssig eller etnisk dating
Fejlfinding: Etnicitet i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Religiøs overbevisning i tilpasset annoncering

Personlige religiøse overbevisninger

 • Eksempler: Religiøse steder, religiøs vejledning, religiøs uddannelse eller religiøse universiteter, religiøse produkter
Fejlfinding: Religiøs overbevisning i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Marginaliserede grupper i tilpasset annoncering

Medlemskab af en marginaliseret eller socialt udsat gruppe, f.eks. sociale kaster, immigranter eller flygtninge

 • Eksempler: Produkter, der er orienteret mod brugere baseret på social kaste, tjenester for immigranter eller juridiske tjenester for flygtninge
Fejlfinding: Marginaliserede grupper i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Transkønnet identitet i tilpasset annoncering

Personlig identifikation med et andet køn end det, man er født med, eller et køn, der ikke er entydigt mandligt eller kvindeligt

 • Eksempler: Oplysninger om kønsskifte eller advokater, der rådgiver om diskrimination af transkønnede
Fejlfinding: Transkønnet identitet i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.
 

  Seksuelle interesser

Seksuelle interesser er i sagens natur private og – afhængigt af kulturelle normer – ikke noget, der diskuteres åbent. Vi har den holdning, at brugernes seksuelle interesser skal forblive private, så vi tillader ikke tilpasset annoncering, der er målrettet mod brugerne ud fra deres personlige seksuelle interesser, erfaringer, aktiviteter eller præferencer. Det kan f.eks. være seksuel adfærd, seksuelle aktiviteter eller produkter, der anvendes ved sex. Vi tillader heller ikke kategorier, der er seksuelt orienteret, eller som er beregnet til at være seksuelt ophidsende.

Annoncørerne må ikke bruge kategorier for seksuelle interesser til at målrette annoncer mod brugere eller til at promovere annoncørernes produkter eller tjenester. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Delvis nøgenhed i tilpasset annoncering

Billeder eller gengivelser af personer, der viser delvist eksponerede seksuelle kropsdele såsom bryster, kønsorganer eller balder

 • Eksempler: Billeder af g-strengstrusser båret af levende modeller eller såkaldte "pasties" båret af levende modeller
Fejlfinding: Delvis nøgenhed i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Prævention i tilpasset annoncering

Udstyr til forhindring af graviditet eller seksuelt overførte sygdomme

 • Eksempler: Kondomer, p-piller, svangerskabsforebyggende svampe
Fejlfinding: Prævention i tilpasset annoncering
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om, hvad vi ikke tillader. Kontrollér, at dine annoncer, dit website eller din app overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Bemærk! Selvom annoncer ikke er målrettet ved hjælp af følsomme kategorier, er nogle typer annonceindhold stadig ikke tilladt.
 2. Fjern indholdet fra dit website eller din app. Hvis dit website eller din app har indhold, som vi ikke tillader, skal du fjerne alt indhold, der ikke overholder denne politik. Anmod herefter om en gennemgang, inden du går videre til næste trin i kontrollen af dine målgruppelister.

 3. Fjern det pågældende indhold fra din annonce.

  Hvis din annonce overtræder denne politik, skal du redigere den, så den overholder politikken.

  • Hold markøren over den annonce, du ønsker at redigere, på siden Annoncer.
  • Klik på blyantikonet ud for din annonce for at redigere den.
  • Klik på Gem, når du er færdig.

  Når du redigerer og gemmer din annonce, sendes den til os med henblik på gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis vi konstaterer, at du har fjernet det uacceptable indhold fra din annonce og dens destination, kan vi godkende visning af din annonce.

 4. Fjern tilknytningen til, eller fjern annoncegrupper, der er målrettet mod målgruppe eller remarketinglister. Når vi har gennemgået websitet eller appen, aktiveres de tilknyttede lister. Kontrollér, at de annoncer, der bruger disse lister, overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering. Hvis annoncerne ikke overholder politikkerne vedrørende tilpasset annoncering, skal du fjerne de annoncegrupper eller den målretning, der bruger målgruppen eller remarketinglisterne.
Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Voksenindhold og indhold, der er uegnet for børn

Annoncører må ikke oprette tilpassede annoncer ved brug af indhold, der er uegnet for børn, eller voksenindhold.

Hvis der er forskel på, hvordan en kategori er defineret i politikken vedrørende voksenindhold og politikken vedrørende seksuelle interesser i forbindelse med tilpasset annoncering, har bestemmelserne i politikken vedrørende seksuelle interesser i forbindelse med tilpasset annoncering forrang frem for bestemmelserne i politikken vedrørende voksenindhold med hensyn til, hvordan kategorien kan bruges til målretning og annonceindhold.

 


Adgang til muligheder

Vi mener, at adgang til sociale og økonomiske muligheder er afgørende for det enkelte menneskes trivsel, sociale status og livskvalitet. Vi erkender også, at historisk diskrimination og social ulighed har medført, at visse segmenter i samfundet har ringere adgang til disse muligheder. 

For at øge inklusionen af brugere, der er påvirket af social ulighed, tillader vi ikke, at visse kategorier af produkter eller tjenester målrettes mod bestemte grupper. Dette sker i tillæg til eksisterende annoncepolitikker, der forbyder diskrimination, og politikker vedrørende personligt tilpassede annoncer, der forbyder brug af kategorierne Identitet og Tro. Herunder kan du se specifikke eksempler på, hvad der ikke er tilladt.

Lande: USA, Canada

I USA og Canada må følgende produkter og tjenester ikke målrettes mod målgrupper baseret på køn, alder, forældrestatus, ægteskabelig status eller postnummer. 

Boliger i personligt tilpassede annoncer

Boliger til salg eller leje, hvor bolig er defineret som et sted, hvor en person kan bo. Dette omfatter produkter eller tjenester, der muliggør salg eller udlejning af boliger. 

 • Eksempler: Websites med lister over boliger, individuelle huse til salg eller leje, ejendomsmæglere

Beskæftigelse i personligt tilpassede annoncer 

Ansættelsesmuligheder eller ansættelse af en person til et job.* 

 • Eksempler: Jobannoncer, websites til jobrekruttering, websites med oversigter over ledige stillinger

*En undergruppe af annoncører fra de amerikanske myndigheder, der reklamerer for job i personligt tilpassede annoncer, har tilladelse til at målrette mod begrænsede målgrupper under særlige betingelser. Hvis målretningen er baseret på en ægte erhvervskompetence til et job i den offentlige sektor, som i henhold til amerikansk lovgivning er defineret som en kvalifikation, der med rimelighed er nødvendig for at bestride jobbet på normal vis, må de pågældende annoncører fra de amerikanske myndigheder målrette mod begrænsede målgrupper. 

Kredit i personligt tilpassede annoncer

Tilbud om kredit eller produkter eller tjenester, som er relateret til kreditlån. 

 • Eksempler: Kreditkort, lån (inklusive boliglån), billån, forbrugslån, kortsigtede lån

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support

 

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?