Anpassade annonser


För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Anpassad annonsering (kallades tidigare intressebaserad annonsering) är ett effektivt verktyg som gör annonserna intressantare för användarna och ökar avkastningen på investeringen för annonsörerna. Eftersom syftet med sådan annonsering är att visa användarna mer relevant annonsinnehåll utifrån användaruppgifter kan den ge en bättre upplevelse för både användare och annonsörer.

När data om användarnas beteende eller intressen används för att tillhandahålla mer relevant annonsinnehåll är det viktigt att informationen hanteras på ett lämpligt sätt och att hänsyn tas till hur användarnas upplevelse påverkas av att vissa innehållskategorier används för att rikta in annonser.

Med tanke på hur anpassade annonser fungerar och att användarinriktning kan vara känsligt har vi tagit fram policyprinciper för alla Google-funktioner där anpassad annonsering används. Principerna ersätter inte våra övriga annonspolicyer (till exempel för Google Ads eller Shopping), och annonsörerna ansvarar också fortsättningsvis för att följa alla tillämpliga annonspolicyer utöver policyerna för anpassad annonsering. Annonsörer måste även följa våra policyer för Användarsamtycke i EU där dessa gäller. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Vår policy för anpassad annonsering är ett led i vårt arbete med att upprätthålla högsta möjliga policystandard för både användare och annonsörer.

Insamling och användning av data i anpassade annonser

Vi tar användarnas sekretess på mycket stort allvar och förväntar oss att annonsörerna respekterar denna. De här policyerna definierar hur annonsörerna får samla in användaruppgifter och använda dem i anpassad annonsering. De gäller för annonsörer som använder inriktningsfunktioner, inklusive remarketing, målgrupper inom intressegrupp, anpassade målgrupper inom intressegrupp, målgrupper med köpavsikt, liknande målgrupper, demografisk inriktning och platsinriktning samt innehållsinriktning med sökord.

Kom ihåg att policyerna gäller utöver de vanliga Google Ads-policyerna för insamling och användning av data.

Om du använder anpassade annonseringstjänster gäller ytterligare krav enligt sekretesspolicyn och krav för dataanvändning för specifika tjänster från Google. Google tillåter inte heller att andra annonsörer använder dina remarketinglistor eller listor för liknande målgrupper utan ditt samtycke.

Du får inte göra följande:

Samla information gällande känsliga intressekategorier (se Policyprinciper för anpassad annonsering nedan för mer information om känsliga intressekategorier).

Visa annonser som samlar in uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII), såvida du inte använder ett annonsformat som Google tillhandahåller och som är specifikt utformat för detta.

Exempel: samla in e-postadresser, telefonnummer och kreditkortsnummer i själva annonsen.

Antyda att du känner till uppgifter som kan kopplas till en specifik individ eller känsliga uppgifter i annonsen.

Använda eller koppla PII till remarketinglistor, cookies, dataflöden eller andra anonyma identifierare.

Dela PII med Google genom remarketingtaggar eller andra produktdataflöden som kan kopplas till annonser.

Skicka exakt platsinformation till Google utan att först erhålla användarens samtycke.

Använda en remarketinglista som inriktar sig på en alltför smal eller specifik målgrupp. Detta innefattar exempelvis om du kombinerar en remarketinglista med andra inriktningskriterier (t.ex. geografiska begränsningar eller annan användarsegmentering) och detta leder till att annonsen är inriktad på ett relativt litet antal användare. Läs mer om storlekskraven för remarketinglistor.

Använda remarketinglistor som har skapats via remarketingfunktionen i Google Marketing Platform (tidigare Boomerang) eller andra tjänster för remarketinglistor i syfte att använda dem i remarketingkampanjer i Google Ads, såvida inte webbplatserna och apparna från vilka listorna har sammanställts uppfyller kraven i den här policyn.

Felsökningsverktyg: insamling och användning av data i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen. Om annonsen innehåller personligt identifierande information, antyder kännedom om personligt identifierande information eller bryter mot denna policy på något annat sätt ska du redigera annonsen så att den följer policyn.
  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.
 4. Åtgärda inriktning eller remarketinglistor. Se till att listorna inte har för smalt fokus. Du kan antingen ta bort de annonsgrupper eller den inriktning som använder målgruppen eller remarketinglistorna, eller ändra storleken på listan för att undvika överinriktning.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Meddelanden i annonser

Google kan komma att infoga etiketter i annonser som informerar användarna om att det rör sig om anpassad annonsering. Vi kan också komma att visa användarna i vilka remarketinglistor de ingår samt motsvarande domännamn. Du får inte modifiera eller dölja sådana meddelanden. Om du vill använda ett eget meddelande i annonsen måste du följa tillämpliga branschstandarder.

Remarketing

Du kan välja att inaktivera insamlingen av anpassad annonsdata för användare som inte vill se anpassade annonser eller på grund av dina egna efterlevnadsskäl. Du kan ändra den globala webbplatstaggen och inaktivera insamlingen av anpassad annonsdata för vissa användare på din webbplats. Du kan också välja att utesluta alla användare från Kalifornien i avsnittet Målgruppshantering i ditt Google Ads-konto. 

 


Policyprinciper för anpassad annonsering

Annonsörer får inte använda känsliga intressekategorier för att inrikta annonser på användare eller marknadsföra sina produkter eller tjänster. Vi definierar känsliga intressekategorier utifrån följande policyprinciper:

Personliga svårigheter: vi vill inte att annonserna ska dra nytta av problem i användarnas liv och tillåter därför inte inriktning på kategorier med anknytning till personliga svårigheter.

Identitet och livsåskådning: vi vill att annonserna ska spegla användarnas intressen snarare än mer personliga tolkningar av deras grundläggande identitet. Därför tillåter vi inte inriktning på kategorier med anknytning till identitet och livsåskådning, som i vissa fall också kan användas för att stigmatisera enskilda personer.

Sexuella intressen: vi anser att sexuella erfarenheter och intressen är privata. Därför tillåter vi inte inriktning på kategorier med anknytning till sexuella intressen.

Tillgång till möjlighetervi inser att användare som påverkas av sociala fördomar kan se färre eller olika möjligheter i annonser tillåter vi inte att vissa kategorier av produkter eller tjänster är inriktade på specifika målgrupper.

Principerna i policyn för anpassad annonsering gäller annonsörer som använder en eller flera av följande funktioner:

 • remarketing
 • målgrupper inom intressegrupp
 • anpassade målgrupper inom intressegrupp
 • anpassade målgrupper med köpavsikt
 • målgrupper med köpavsikt
 • liknande målgrupper
 • demografisk inriktning och platsinriktning
 • Gmail-annonser: policyerna för anpassad annonsering gäller alla Gmail-annonser, även Gmail-annonser som inte är inriktade på användare med sökord. Se våra Gmail-annonsspecifika policyer.

Förbjudna kategorier

Följande policyer för anpassad annonsering rör kategorier som är juridiskt eller kulturellt känsliga och som inte är tillåtna i anpassad annonsering. Annonsörerna får inte använda följande känsliga intressekategorier när de riktar in annonser på användare eller marknadsför sina produkter eller tjänster.

Alkohol i anpassade annonser

Alkoholhaltiga drycker och drycker som liknar alkoholhaltiga drycker

Felsökningsverktyg: alkohol i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Hasardspel i anpassade annonser

Hasardspel, inräknat hasardspel online och offline, information relaterad till hasardspel online, onlinespel (inte kasino) som spelas för pengar eller priser samt kasinorelaterade onlinespel oavsett om pengar utväxlas eller inte

Felsökningsverktyg: hasardspel i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Platsbaserat hasardspel i anpassade annonser

Fysiska kasinon som uttryckligen marknadsför hasardspel

Felsökningsverktyg: platsbaserat hasardspel i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Rekrytering till kliniska prövningar i anpassade annonser

Marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar

Felsökningsverktyg: rekrytering till kliniska prövningar i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Begränsade läkemedelstermer i anpassade annonser

Receptbelagda läkemedel och information om receptbelagda läkemedel

Felsökningsverktyg: begränsade läkemedelstermer i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Användare under 13 år i anpassade annonser

Samla in personliga uppgifter från barn under 13 år eller tillämplig ålder i deras land eller rikta in intressebaserat innehåll mot barn under 13 år eller tillämplig ålder i deras land 

Felsökningsverktyg: användare under 13 år i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.
 

Därutöver omfattar Googles sekretesspolicy alla Googles funktioner och definierar hur Google samlar in, använder och skyddar användaruppgifter.

 


 Personliga svårigheter

Vi är medvetna om att användarna inte vill se annonser som utnyttjar deras personliga svårigheter eller problem. Därför tillåter vi inte anpassad annonsering med anknytning till sådana svårigheter. Exempel på personliga svårigheter är hälsotillstånd, behandlingar, medicinska ingrepp, personliga misslyckanden, personliga bekymmer och traumatiska personliga upplevelser. Det är inte heller tillåtet att förmedla negativa åsikter till användarna.

Annonsörerna får inte använda kategorier med anknytning till personliga svårigheter när de riktar in annonser på användarna eller marknadsför sina produkter eller tjänster. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Hälsa i anpassade annonser

personlig hälsoinnehåll som inkluderar

 • fysiska och psykiska hälsotillstånd, inräknat sjukdomar, sexuell hälsa och kroniska tillstånd, vilka är hälsotillstånd som kräver långvarig vård eller hantering. 
 • produkter, tjänster och förfaranden för att behandla eller hantera kroniska tillstånd, inräknat receptfria läkemedel och medicinska hjälpmedel.
 • hälsoproblem kopplade till intima kroppsdelar och kroppsfunktioner, inräknat genitalier, mage/tarm och urinvägar.
 • invasiva medicinska behandlingar, inräknat kosmetisk kirurgi.
 • funktionsnedsättningar, också när innehållet vänder sig till användarens primära anhörigvårdare.

Exempel: behandling av kroniska hälsotillstånd som diabetes och artrit, behandling av könssjukdomar, terapeutisk hjälp vid psykiska hälsoproblem som depression eller ångest, medicinska hjälpmedel vid sömnapné, som CPAP-maskiner, receptfria läkemedel för jästinfektion, information om stöd för autistiska barn

Felsökningsverktyg: hälsa i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Negativ finansiell status i anpassade annonser

Personliga ekonomiska svårigheter eller fattigdom

 • Exempel: konkurstjänster, socialbidragstjänster, härbärgen, resurser för arbetslösa, produkter och tjänster för lån med aggressiv marknadsföring.
Felsökningsverktyg: negativ finansiell status i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Relationer i anpassade annonser

Personliga svårigheter i relation till familj, vänner eller andra personliga förhållanden

 • Exempel: skilsmässotjänster, böcker om att hantera skilsmässa, produkter och tjänster i samband med sorg/dödsfall, familjerådgivning.
Felsökningsverktyg: relationer i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Brottslig handling i anpassade annonser

Personligt belastningsregister, begångna brott, anklagelser om brott eller åtal

 • Exempel: borgenstjänster, brottmålsadvokater.
Felsökningsverktyg: brottslig handling i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Misshandel och trauma i anpassade annonser

Personlig status som offer för våld, brott eller annan traumatisk händelse

 • Exempel: skyddade boenden och tjänster för brottsoffer.
Felsökningsverktyg: misshandel och trauma i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Förmedla negativitet i anpassade annonser

Förmedla negativitet till användare, använda ett negativt perspektiv eller förmedla fördomar för att marknadsföra någon innehållskategori

 • Exempel: skambeläggning av kroppar, negativitet kopplat till fysiska egenskaper eller sociala interaktioner, antyda att något negativt händer användaren om denne inte vidtar en viss åtgärd.
Felsökningsverktyg: förmedla negativitet i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.
 

  Identitet och livsåskådning

Vi anser att identitet och livsåskådning är djupt personliga och komplexa frågor. De är i hög grad uttryck för skiftande kulturella normer, geografi, historia och personliga livserfarenheter. Vi är också medvetna om att frågor om identitet och livsåskådning kan användas för att segmentera användarna utifrån fördomar och stigmatisering.

Vi vill att annonserna ska ge en positiv upplevelse och baseras på användarnas intresse snarare än på hur de identifierar sig som person. Därför tillåter vi inte anpassad annonsering som bygger på användarnas grundläggande eller medfödda självidentitet eller livsåskådning. Exempel på identitet och livsåskådning är privata klassificeringar av det egna jaget, klassificeringar som utsätts för stigmatisering, diskriminering och trakasseri, medlemskap i en grupp som utsätts för stigmatisering, diskriminering eller fördomar samt personlig livsåskådning.

Annonsörerna får inte använda kategorier med anknytning till identitet och livsåskådning när de riktar in annonser på användarna eller marknadsför sina produkter eller tjänster. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Sexuell läggning i anpassade annonser

Sexuell läggning, inklusive läggning som lesbisk, homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller annan läggning

 • Exempel: information om att komma ut som homosexuell, tjänster som dejting eller resor för homosexuella, information om bisexualitet.
Felsökningsverktyg: sexuell läggning i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Politisk tillhörighet i anpassade annonser

Denna policy för anpassad annonsering gäller inte Gmail-annonser. Mer information om politiskt innehåll i Gmail-annonser finns i policyn nedan.

Politisk tillhörighet

 • Exempel: politiska ideologier, politiska åsikter, politiska partier, politiska organisationer, politiska kampanjer, engagemang i politiska diskussioner
Landsspecifik policy: USA
Produkt Tillåtet?
politisk tillhörighet
Från och med den 6 januari 2020 tillåter vi inte längre att politisk tillhörighet används för att inrikta annonser på användare eller marknadsföra annonsörers produkter eller tjänster i USA.

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan politisk tillhörighet användas för att inrikta annonser mot användare eller för att marknadsföra annonsörernas produkter eller tjänster i USA om annonsören har verifierats av Google. Läs om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg: politisk tillhörighet i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Politiskt innehåll i anpassade annonser

Den här policyn om anpassad annonsering gäller endast Gmail-annonser.

Politik, inklusive politiker, politiska kampanjer och opinionsbildning angående politiska sakfrågor

 • Exempel: lokalval, politiska opinionsbloggar, information om politiska partier, politiskt engagemang.
Felsökningsverktyg: politiskt innehåll i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Medlemskap i fackförening i anpassade annonser

Fackföreningar och annonser som antyder kännedom om en användares medlemskap i fackförening

 • Exempel: fackföreningars webbplatser, information riktad till medlemmar i fackföreningar, fackföreningsbloggar och fackligt stöd vid arbetstvister.
Felsökningsverktyg: medlemskap i fackförening i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Ras och etnicitet i anpassade annonser

En persons ras eller etnicitet

 • Exempel: tidsskrifter och dylikt, universitet och dejtingtjänster som är riktade till personer med en viss ras eller etnicitet.
Felsökningsverktyg: etniskt ursprung i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Trosuppfattning i anpassade annonser

Personlig trosuppfattning

 • Exempel: religiösa byggnader, religiös vägledning, religiös utbildning, religiösa universitet, religiösa produkter.
Felsökningsverktyg: trosuppfattning i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Marginaliserade grupper i anpassade annonser

Tillhörighet till en marginaliserad eller sårbar social grupp, t.ex. sociala kaster, invandrare eller flyktingar

 • Exempel: produkter för personer som tillhör en social kast, tjänster för invandrare, juridiska tjänster för flyktingar.
Felsökningsverktyg: marginaliserade grupper i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Identitet som transperson i anpassade annonser

Personlig identifiering med ett annat kön än det användaren blev tilldelad vid födseln eller ett kön som inte kan identifieras som endast man eller kvinna

 • Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med fall som rör diskriminering av transpersoner.
Felsökningsverktyg: identitet som transperson i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.
 

  Sexuella intressen

Vi anser att sexuella intressen är av privat natur och något som, beroende på kulturella normer, inte ofta diskuteras öppet. Vi vill upprätthålla användarnas sexuella integritet. Därför tillåter vi inte anpassad annonsering som inriktas på användarna utifrån deras personliga sexuella intressen, erfarenheter och preferenser. Exempel på sexuella intressen är sexuella beteenden, aktiviteter och sexprodukter. Vi tillåter inte heller kategorier som är sexuellt provokativa eller avsedda för sexuell upphetsning.

Annonsörerna får inte använda kategorier med anknytning till sexuella intressen när de riktar in annonser på användarna eller marknadsför sina produkter eller tjänster. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Preventivmedel i anpassade annonser

Produkter som är avsedda för att förhindra graviditet eller skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar

 • Exempel: kondomer, p-piller, p-kudde.
Felsökningsverktyg: preventivmedel i anpassade annonser
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Se till att dina annonser samt din webbplats eller app följer policyerna för anpassad annonsering. Obs! Även om annonserna inte är inriktade på känsliga kategorier är vissa typer av annonsinnehåll ändå förbjudna.
 2. Ta bort innehållet från din webbplats eller app. Om din webbplats eller app har innehåll som vi inte tillåter ska du ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Du måste sedan begära en ny granskning innan du går vidare till nästa steg där du kontrollerar dina målgruppslistor.

 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

 4. Koppla bort eller ta bort annonsgrupper som är inriktade på målgruppslistor eller remarketinglistor. När vi har granskat webbplatsen eller appen aktiverar vi listorna igen. Kontrollera att annonserna som använder listorna följer policyerna för anpassad annonsering. Om annonserna inte följer policyerna för anpassad annonsering ska du ta bort annonsgrupperna eller inriktningen som använder målgruppslistor eller remarketinglistor.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Sexuellt innehåll

Vi tillåter inte att annonsörer använder sexuellt innehåll för att skapa anpassade annonser.

Det kan hända att en kategori behandlas olika i policyn om sexuellt innehåll jämfört med policyn för anpassade annonser i samband med anpassade annonser om sexuella intressen. I sådana fall ska policyn om anpassade annonser ha företräde framför policyn om sexuellt innehåll när det gäller hur kategorin får användas vid inriktning av annonsinnehåll.


Tillgång till möjligheter

Vi anser att tillgången till sociala och ekonomiska möjligheter är avgörande för individuellt välmående, social status och livskvalitet. Vi förstår också att diskriminering och fördomar sedan gammalt har resulterat i att vissa samhällsgrupper har otillfredsställande tillgång till olika möjligheter. 

I syfte att förbättra inkluderingen av användare som påverkas av samhällets fördomar i oproportionell grad tillåter vi inte att vissa kategorier av produkter eller tjänster är inriktade på specifika målgrupper. Detta är ett tillägg till befintliga annonspolicyer som förbjuder diskriminering och policyer för anpassade annonser som förbjuder användning av identitetskategorier och livsåskådningskategorier. Här följer konkreta exempel på vad som inte är tillåtet.

Länder: USA, Kanada

I USA och Kanada kan följande produkt- och tjänstekategorier inte inriktas på målgrupper utifrån kön, ålder, föräldrastatus, civilstånd eller postnummer. 

Bostäder i anpassade annonser

Hem till salu eller för uthyrning, där ett hem definieras som en plats där en person eller personer bor. Detta omfattar produkter eller tjänster som möjliggör försäljning eller uthyrning av bostäder. 

 • Exempel: bostadsföretag, webbplatser som erbjuder uthyrning eller försäljning av bostäder, fastighetsmäklare.

Anställning i anpassade annonser 

Anställningsmöjligheter eller att anlita en person för en arbetsuppgift.* 

 • Exempel: annonser om arbetstillfällen, rekryteringswebbplatser, webbplatser med platsannonser.

*Vissa fördefinierade myndigheter i USA som marknadsför arbetstillfällen i anpassade annonser får inrikta sig på begränsade målgrupper enligt särskilda villkor. Om inriktningen baseras på en yrkesmässig kvalificering för ett statligt arbete, som enligt amerikansk lagstiftning är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifterna, får dessa fördefinierade annonsörer i USA rikta in sig på begränsade målgrupper. 

Lån och krediter i anpassade annonser

Erbjudanden om lån och krediter eller produkter och tjänster med anknytning till lån. 

 • Exempel: kreditkort, lån inklusive bostadslån, billån, hushållslån, korttidslån.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?