Pengiklanan diperibadikan

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Pengiklanan diperibadikan ialah alat yang amat berkesan dalam meningkatkan perkaitan pengiklanan untuk pengguna dan meningkatkan ROI untuk pengiklan. Oleh kerana IBA berfungsi dengan menggunakan data pengguna dalam talian untuk menyasarkan pengguna dengan kandungan pengiklanan yang lebih berkaitan, IBA boleh memberi pengalaman yang dipertingkatkan untuk pengguna dan pengiklan.

Apabila menggunakan data gelagat atau minat pengguna untuk menyediakan kandungan iklan yang lebih berkaitan, adalah penting untuk mengendalikan maklumat tersebut dengan betul. Kami mengecam bahawa minat tertentu adalah sensitif dan penyasaran berdasarkan minat tersebut boleh memberikan kesan negatif pada pengalaman pengguna.

Dengan mengingati perkara ini dan berdasarkan perkara sensitif yang dikaitkan dengan penyasaran iklan pengguna, kami telah mengenal pasti standard dasar untuk semua ciri penyasaran pengiklanan diperibadikan. Standard ini tidak menggantikan dasar pengiklanan kami yang lain (sebagai contoh, untuk Google Ads atau Beli-belah) dan pengiklan masih bertanggungjawab untuk mematuhi semua dasar pengiklanan yang bersesuaian, di samping dasar Pengiklanan diperibadikan. Pengiklan juga perlu mematuhi dasar kami untuk persetujuan pengguna Kesatuan Eropah, jika bersesuaian.

Dasar privasi Google digunakan pada semua ciri Google dan menentukan cara Google mengumpul, menggunakan dan melindungi data pengguna. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Dasar pengiklanan diperibadikan
Prinsip dasar kandungan pengiklanan diperibadikan Dasar pengumpulan dan penggunaan data Pengiklanan diperibadikan
Pengehadan berdasarkan ciri penyasaran pengiklanan diperibadikan
Prinsip dasar: Kategori minat sensitif
 

Prinsip dasar kandungan pengiklanan diperibadikan

Kategori minat sensitif dihadkan dalam iklan diperibadikan. Kami menentukan kategori minat sensitif berpandukan prinsip dasar kandungan yang berikut:

Pengehadan undang-undang: Iklan mesti mematuhi undang-undang.

Kesusahan peribadi: Iklan tidak boleh menyasarkan pengguna melalui cara yang mengeksploitasi kesusahan hidup mereka.

Identiti dan kepercayaan: Iklan tidak boleh menyasarkan pengguna berdasarkan kategori yang terdedah kepada diskriminasi sistemik atau stigma tidak adil.

Minat seks: Iklan tidak boleh menyasarkan pengguna berdasarkan minat atau pengalaman seks yang sememangnya bersifat peribadi.

Akses kepada peluang: Iklan tidak boleh mengehadkan akses kepada peluang dengan memanfaatkan ketidakadilan masyarakat apabila menyasarkan pengguna dengan kategori kandungan tertentu.

Pengehadan berdasarkan ciri penyasaran pengiklanan diperibadikan

 

Seperti yang diumumkan pada 1 November 2022, khalayak serupa akan beralih kepada penyelesaian yang lebih mantap. Mulai 1 Mei 2023, akan terdapat perubahan yang akan mempengaruhi cara segmen serupa digunakan dalam Google Ads. Ketahui lebih lanjut tentang Perubahan ini pada penyasaran khalayak.

 

Dasar iklan diperibadikan digunakan secara berbeza bergantung pada ciri penyasaran yang digunakan. Untuk semua ciri penyasaran, terdapat dua komponen:

 • Penyasaran pengguna, yang merujuk kumpulan pengguna yang telah anda pilih untuk melihat iklan anda dan merangkumi semua aspek pembuatan atau pemilihan kumpulan tersebut.
 • Mempromosikan produk dan perkhidmatan, yang merujuk kandungan tertentu dalam iklan anda atau di halaman penambat anda.

Bergantung pada sama ada ciri penyasaran ialah khalayak dipilih susun pengiklan atau khalayak dipratentukan Google, kategori minat sensitif iklan diperibadikan mungkin atau mungkin tidak digunakan pada promosi produk dan perkhidmatan.

 • Untuk semua ciri penyasaran iklan diperibadikan, kami tidak membenarkan penyasaran pengguna berdasarkan kategori minat sensitif.
 • Untuk khalayak dipilih susun pengiklan, yang membolehkan pengiklan menyesuaikan, memilih susun atau memuat naik khalayak mereka sendiri, pengiklan juga tidak dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan daripada kategori minat sensitif.
 • Untuk khalayak Google yang dipratentukan, yang Google mengurus pembangun dan memilih susun khalayak yang mematuhi dasar berdasarkan maklumat merentas produk Google, pengiklan dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan daripada kategori minat sensitif.

Kesan dasar

Pengiklan yang mempromosikan produk dan perkhidmatan yang jatuh dalam kategori minat sensitif tidak dapat menggunakan khalayak dipilih susun pengiklan. Perkara ini membantu untuk memastikan kategori minat sensitif tidak digunakan secara tidak sengaja untuk menyasarkan khalayak. Oleh sebab khalayak Google pratentu dikonfigurasikan secara nyata tanpa isyarat pengguna sensitif, semua pengiklan dibenarkan untuk menggunakannya, walaupun ini mempromosikan kategori minat sensitif.

Lihat senarai ciri penyasaran tidak menyeluruh berikut dan cara dasar iklan diperibadikan berkuat kuasa.

Khalayak dipilih susun pengiklan

Jika anda pengiklan yang mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif, anda tidak akan dapat menggunakan ciri penyasaran berikut.

Khalayak Google dipratentukan

Semua pengiklan dapat menggunakan ciri penyasaran yang berikut, termasuk pengiklan yang mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif.

 • Dalam pasaran
 • Perkaitan
 • Demografi
 • Demografi Terperinci
 • Peristiwa Kehidupan
 • Penyasaran Lokasi
 

Kategori minat sensitif

Pengehadan undang-undang

Iklan mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa untuk semua lokasi yang memaparkan iklan anda.

Kami tidak membenarkan penyasaran pengguna berdasarkan kandungan yang dilarang di peringkat tempatan, seperti yang ditetapkan dalam kategori minat sensitif yang berikut. Bergantung pada ciri penyasaran yang digunakan, anda juga mungkin tidak dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif yang berikut.

Anda bertanggungjawab memastikan iklan anda mematuhi dasar apabila perlu. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

 
Penyelesai masalah: Cara mematuhi dasar
 1. Baca dasar di bawah untuk mengetahui tentang perkara yang tidak kami benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada laman atau apl anda. Jika laman atau apl anda mempunyai kandungan yang tidak kami benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.
 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.
  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.
  • Di halaman Iklan anda, tuding pada iklan yang ingin anda edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.
 4. Setelah anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci. Jika anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan destinasi, anda boleh meminta semakan iklan anda.
 5. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Pengguna bawah 13 tahun dalam pengiklanan diperibadikan

Pengumpulan maklumat peribadi daripada kanak-kanak bawah 13 tahun atau umur yang berkenaan di negara mereka, atau menyasarkan kandungan berdasarkan minat kanak-kanak bawah 13 tahun, umur yang berkenaan di negara mereka

Istilah ubat terkawal dalam pengiklanan diperibadikan

Ubat preskripsi dan maklumat tentang ubat preskripsi, melainkan ubat dan sebarang ramuan yang disenaraikan hanya disasarkan untuk penggunaan haiwan serta tidak terdedah kepada penyalahgunaan manusia atau penyalahgunaan lain. Ketahui lebih lanjut 

Alkohol dalam pengiklanan diperibadikan

Minuman beralkohol dan minuman yang menyerupai minuman beralkohol

Perjudian dalam pengiklanan diperibadikan

Perjudian, termasuk perjudian dalam talian dan luar talian; maklumat berkaitan perjudian dalam talian; permainan bukan kasino dalam talian yang menawarkan wang atau hadiah; dan permainan berasaskan kasino dalam talian, tidak kira sama ada melibatkan wang

Perjudian berasaskan lokasi dalam pengiklanan diperibadikan

Kasino fizikal yang menggalakkan perjudian secara jelas

 

Kesusahan peribadi

Kami faham bahawa pengguna tidak mahu melihat iklan yang mengeksploitasi perjuangan, kesusahan dan kesulitan mereka, jadi kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang berkaitan dengan kesusahan sebegini. Kesusahan peribadi sedemikian termasuk keadaan kesihatan, rawatan, prosedur, kegagalan peribadi, perjuangan atau pengalaman peribadi yang traumatik. Anda juga tidak boleh memaksakan kenegatifan terhadap pengguna.

Kami tidak membenarkan penyasaran pengguna berdasarkan kesusahan peribadi, seperti yang ditetapkan dalam kategori minat sensitif yang berikut. Bergantung pada ciri penyasaran yang digunakan, anda juga mungkin tidak dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif yang berikut.

Anda bertanggungjawab memastikan iklan anda mematuhi dasar apabila perlu. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Penyelesai masalah: Cara mematuhi dasar
 1. Baca dasar di bawah untuk mengetahui tentang perkara yang tidak kami benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada laman atau apl anda. Jika laman atau apl anda mempunyai kandungan yang tidak kami benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat menyelesaikan isu pelanggaran ini atau memilih untuk tidak menyelesaikannya, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kesihatan dalam pengiklanan diperibadikan

Kandungan kesihatan peribadi, yang termasuk:

 • Keadaan kesihatan fizikal atau mental, termasuk penyakit, kesihatan seksual dan keadaan kesihatan kronik, yang merupakan keadaan kesihatan yang memerlukan penjagaan atau pengurusan jangka panjang. 
 • Produk, perkhidmatan atau prosedur untuk merawat atau mengurus keadaan kesihatan kronik, yang termasuk ubat tanpa preskripsi dan peranti perubatan.
 • Apa-apa isu kesihatan yang berkaitan dengan bahagian badan atau fungsi intim, yang termasuk kesihatan kemaluan, usus atau urinari.
 • Prosedur perubatan invasif, termasuk pembedahan kosmetik.
 • Ketidakupayaan, walaupun kandungan diarahkan kepada penjaga utama pengguna.
  • Contoh: Rawatan untuk keadaan kesihatan kronik seperti diabetes atau artritis, rawatan untuk penyakit kelamin, perkhidmatan kaunseling untuk isu kesihatan mental seperti kemurungan atau keresahan, peranti perubatan untuk apnea tidur seperti mesin CPAP, ubat tanpa preskripsi untuk jangkitan yis, maklumat tentang cara menyokong anak autistik anda

Status kewangan negatif dalam pengiklanan diperibadikan

Tekanan, kesukaran atau kekurangan kewangan peribadi

 • Contoh: perkhidmatan kebankrapan, perkhidmatan kebajikan, tempat perlindungan gelandangan, sumber pengangguran, produk dan perkhidmatan pinjaman yang memangsakan orang lain

Kesusahan perhubungan dalam pengiklanan diperibadikan

Kesusahan peribadi dengan keluarga, rakan atau hubungan antara perorangan yang lain

 • Contoh: perkhidmatan perceraian, buku tentang menangani perceraian, produk atau perkhidmatan perkabungan, perkhidmatan kaunseling keluarga

Perbuatan melakukan jenayah dalam pengiklanan diperibadikan

Rekod jenayah peribadi, jenayah yang dilakukan, tuduhan jenayah atau dakwaan jenayah

 • Contoh: perkhidmatan bon jamin, peguam pembelaan jenayah

Seksaan dan trauma dalam pengiklanan diperibadikan

Status peribadi sebagai mangsa penderaan, jenayah atau peristiwa traumatik yang lain

 • Contoh: tempat perlindungan penderaan domestik, perkhidmatan peguam bela mangsa

Mengenakan kenegatifan dalam pengiklanan diperibadikan

Mengenakan kenegatifan terhadap pengguna atau menggunakan perspektif yang negatif atau berat sebelah untuk mempromosikan mana-mana kategori kandungan

 • Contoh: penghinaan anggota tubuh, kenegatifan yang berkaitan dengan sifat fizikal atau interaksi sosial, membayangkan hasil negatif kepada pengguna jika mereka tidak mengambil tindakan yang tertentu
 

Identiti dan kepercayaan

Kami menganggap identiti dan sistem kepercayaan sebagai perkara yang amat peribadi dan kompleks. Identiti dan sistem kepercayaan sangat bergantung pada kepelbagaian norma budaya, geografi, sejarah dan pengalaman kehidupan peribadi. Kami juga memahami bahawa identiti seseorang atau kepercayaan seseorang boleh digunakan untuk mengkategorikan pengguna berdasarkan penilaian atau stigma.

Kami mahu iklan memberi pengalaman yang positif dan berdasarkan minat pengguna dan bukannya tanggapan terhadap diri mereka, jadi kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang berpandukan kepada identiti diri atau sistem kepercayaan asas atau intrinsik pengguna. Identiti dan kepercayaan sedemikian boleh termasuk pengelasan seseorang yang sememangnya peribadi; pengelasan yang terdedah kepada stigma, diskriminasi atau gangguan; keahlian dalam kumpulan yang terdedah kepada stigma, diskriminasi atau prasangka; dan sistem kepercayaan peribadi.

Kami tidak membenarkan penyasaran pengguna berdasarkan identiti dan kepercayaan, seperti yang ditetapkan dalam kategori minat sensitif yang beikut. Bergantung pada ciri penyasaran yang digunakan, anda juga mungkin tidak dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif yang berikut.

Anda bertanggungjawab memastikan iklan anda mematuhi dasar apabila perlu. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Penyelesai masalah: Cara mematuhi dasar
 1. Baca dasar di bawah untuk mengetahui tentang perkara yang tidak kami benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada laman atau apl anda. Jika laman atau apl anda mempunyai kandungan yang tidak kami benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.
 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.
  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.
  • Di halaman Iklan anda, tuding pada iklan yang ingin anda edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.
 4. Setelah anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci. Jika anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan destinasi, anda boleh meminta semakan iklan anda.
 5. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Orientasi seksual dalam pengiklanan diperibadikan

Orientasi seksual, termasuk orientasi lesbian, homoseksual, dwiseksual, ketidakpastian atau heteroseksual

 • Contoh: maklumat tentang pendedahan orientasi homoseksual anda, dating untuk homoseksual, percutian untuk homoseksual, maklumat tentang dwiseksual

Fahaman politik dalam pengiklanan diperibadikan

Dasar Pengiklanan diperibadikan ini tidak digunakan pada iklan Gmail, tetapi digunakan pada semua ciri penyasaran lain. Lihat dasar di bawah untuk mendapatkan kandungan politik dalam iklan Gmail.

Fahaman politik

 • Contoh: ideologi politik, pendapat politik, parti politik, pertubuhan politik, kempen politik, interaksi dalam wacana politik

Kandungan politik dalam pengiklanan diperibadikan

Dasar Pengiklanan diperibadikan ini hanya digunakan pada iklan Gmail, tetapi digunakan pada semua ciri penyasaran lain.

Fahaman politik

 • Contoh: ideologi politik, pendapat politik, parti politik, pertubuhan politik, kempen politik, interaksi dalam wacana politik

Keahlian kesatuan sekerja dalam pengiklanan diperibadikan

Kesatuan sekerja dan iklan yang menunjukkan pengetahuan tentang keahlian kesatuan sekerja pengguna

 • Contoh: tapak kesatuan sekerja, berorientasikan maklumat terhadap ahli kesatuan sekerja, blog kesatuan sekerja dan sokongan kesatuan sekerja terhadap pertikaian kerja

Bangsa dan etnik dalam pengiklanan diperibadikan

Bangsa atau etnik peribadi

 • Contoh: penerbitan berorientasikan bangsa atau etnik, universiti berorientasikan bangsa atau etnik, dating mengikut bangsa atau etnik

Kepercayaan agama dalam pengiklanan diperibadikan

Kepercayaan agama peribadi

 • Contoh: tempat beribadat, panduan agama, pendidikan atau universiti agama, produk keagamaan

Kumpulan terpinggir dalam pengiklanan diperibadikan

Keahlian dalam kumpulan sosial yang terpinggir atau lemah seperti kasta sosial, pendatang atau pelarian

 • Contoh: produk yang berorientasikan pengguna berdasarkan kasta sosial, perkhidmatan untuk pendatang, perkhidmatan undang-undang untuk pelarian

Pengenalan transgender dalam pengiklanan diperibadikan

Pengenalan peribadi yang menunjukkan jantina yang berbeza daripada jantina semasa dilahirkan atau jantina yang tidak selaras dengan pengenalan untuk seorang lelaki atau wanita

 • Contoh: maklumat tentang peralihan jantina, peguam diskriminasi transgender
 

  Kecenderungan seksual

Kami memahami bahawa kecenderungan seksual sememangnya bersifat peribadi dan, bergantung pada norma budaya, perkara ini biasanya tidak dibincangkan secara terbuka. Untuk mengekalkan privasi kecenderungan seksual pengguna, kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang menyasarkan pengguna berdasarkan kecenderungan, pengalaman, aktiviti atau pilihan seksual peribadi mereka. Kecenderungan sedemikian termasuk gelagat, aktiviti atau produk seksual yang digunakan semasa melakukan hubungan seks. Selain itu, kami tidak membenarkan kategori seksual yang tidak senonoh atau bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks.

Kami tidak membenarkan penyasaran pengguna berdasarkan kepentingan seks, seperti yang ditetapkan dalam kategori minat sensitif yang berikut. Bergantung pada ciri penyasaran yang digunakan, anda juga mungkin tidak dibenarkan mempromosikan produk dan perkhidmatan dalam kategori minat sensitif yang berikut.

Anda bertanggungjawab memastikan iklan anda mematuhi dasar apabila perlu. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Penyelesai masalah: Cara mematuhi dasar
 1. Baca dasar di bawah untuk mengetahui tentang perkara yang tidak kami benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada laman atau apl anda. Jika laman atau apl anda mempunyai kandungan yang tidak kami benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.
 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.
  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.
  • Di halaman Iklan anda, tuding pada iklan yang ingin anda edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.
 4. Setelah anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci. Jika anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan destinasi, anda boleh meminta semakan iklan anda.
 5. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kawalan kelahiran dalam pengiklanan diperibadikan

Peranti yang bertujuan untuk mencegah kehamilan atau penyakit kelamin

 • Contoh: kondom, pil pencegah hamil oral, span pencegah hamil

Kandungan seks

Semua kandungan seks seperti yang ditentukan dalam Dasar kandungan seks Google Ads

Jika dasar Kandungan seks dan dasar kecenderungan seksual Pengiklanan diperibadikan berbeza dalam cara setiap dasar mengendalikan kategori, maka dasar kecenderungan seksual Pengiklanan diperibadikan akan mengatasi dasar Kandungan seks dari segi cara kategori boleh digunakan untuk penyasaran dan iklan diperibadikan.

 

Akses kepada peluang

Kami percaya akses kepada peluang sosial dan ekonomi menjadi perkara asas kepada kesejahteraan individu, status sosial dan kualiti hidup. Kami juga memperakui bahawa diskriminasi sejarah dan ketidakadilan masyarakat telah mengakibatkan sesetengah segmen masyarakat mempunyai akses yang tidak saksama kepada peluang ini. 

Oleh itu, dalam usaha untuk meningkatkan penyertaan bagi pengguna yang terjejas secara tidak saksama akibat ketidakadilan masyarakat; kami tidak membenarkan sesetengah kategori produk atau perkhidmatan disasarkan kepada khalayak tertentu. Perkara ini adalah tambahan kepada dasar sedia ada yang melarang diskriminasi dan dasar iklan diperibadikan yang melarang penggunaan kategori Identiti dan Kepercayaan. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Negara: Amerika Syarikat, Kanada

Di Amerika Syarikat dan Kanada, kategori minat sensitif berikut tidak lagi boleh disasarkan kepada khalayak berdasarkan jantina, umur, status ibu bapa, status perkahwinan atau poskod. 

Perumahan dalam iklan diperibadikan

tanda x merah Rumah untuk dijual atau disewa, dengan rumah ditentukan sebagai tempat kediaman seseorang. Perkara ini termasuk produk atau perkhidmatan yang membolehkan penjualan atau penyewaan rumah. 

 • Contoh: tapak penyenaraian perumahan, rumah individu untuk dijual atau disewa, perkhidmatan hartanah

Pekerjaan dalam iklan diperibadikan 

tanda x merah Peluang pekerjaan atau mengupah seseorang untuk kerja.* 

 • Contoh: iklan untuk pekerjaan, tapak pengambilan pekerja, tapak penyenaraian kerja

*Subset pengiklan kerajaan A.S. dipratentukan yang mempromosikan pekerjaan dalam iklan diperibadikan dibenarkan untuk menyasarkan khalayak yang dihadkan di bawah keadaan tertentu. Jika penyasaran adalah berdasarkan kelayakan pekerjaan yang sah untuk pekerjaan dalam kerajaan, yang ditentukan di bawah undang-undang A.S. sebagai kelayakan yang diperlukan secara munasabah untuk pelaksanaan kerja yang biasa, pengiklan kerajaan A.S. yang dikenal pasti ini boleh menyasarkan khalayak yang dihadkan. 

Kredit dalam iklan diperibadikan

tanda x merah Menawarkan kredit atau produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pinjaman kredit. 

 • Contoh: kad kredit, pinjaman termasuk pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman perkakasan, pinjaman jangka pendekDasar pengumpulan dan penggunaan data Pengiklanan diperibadikan 

Dasar ini menentukan keperluan untuk pengumpulan dan penggunaan data dalam iklan diperibadikan. Dasar ini digunakan sebagai tambahan kepada dasar iklan Google untuk pengumpulan dan penggunaan data

Anda tidak dibenarkan melakukan perkara berikut:

tanda x merah Menyiarkan iklan yang mengumpul atau mengandungi maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti (PII), melainkan anda menggunakan format iklan yang disediakan oleh Google dan direka untuk tujuan tersebut

 • Contoh: Mengumpulkan alamat e-mel, nombor telefon atau nombor kad kredit dalam iklan itu sendiri

tanda x merah Menggunakan atau mengaitkan PII dengan senarai pemasaran semula, kuki, suapan data atau pengecam tanpa nama yang lain

tanda x merah Berkongsi PII dengan Google melalui teg pemasaran semula atau sebarang suapan data produk yang mungkin dikaitkan dengan iklan

tanda x merah Menghantar maklumat lokasi yang jitu kepada Google tanpa mendapatkan persetujuan pengguna terlebih dahulu

tanda x merah Menggunakan senarai pemasaran semula yang menyasarkan khalayak yang sangat khusus. Ini termasuk keadaan menggabungkan senarai pemasaran semula dengan kriteria penyasaran yang lain (seperti batasan geografi atau pembahagian pengguna yang lain) yang boleh menyebabkan terhasilnya iklan yang disasarkan kepada bilangan pengguna yang agak kecil. Ketahui lebih lanjut tentang keperluan saiz senarai pemasaran semula.

Untuk Pemasaran Semula

 • Anda boleh memilih untuk melumpuhkan pengumpulan data pemasaran semula bagi pengguna yang tidak mahu melihat iklan diperibadikan menggunakan parameter: allow_ad_personalization_signals. Ketahui cara mengubah suai teg laman global untuk melumpuhkan pengumpulan data pemasaran semula bagi pengguna tertentu.
 • Apabila menggunakan pemasaran semula, interaksi semula atau ciri khalayak serupa, anda perlu menyertakan maklumat khusus dalam dasar privasi anda.
 • Google mungkin menyertakan label notis dalam iklan untuk mendedahkan pengiklanan diperibadikan kepada pengguna dan kami mungkin memaparkan senarai pemasaran semula yang menyenaraikan notis ini kepada pengguna, bersama-sama dengan nama domain yang berkaitan. Anda tidak boleh mengubah suai atau mengaburkan notis ini. Jika anda mahu melaksanakan notis dalam iklan anda sendiri, pelaksanaan ini hanya boleh dilakukan dengan mematuhi standard industri yang berkaitan.
 • Google tidak akan membenarkan pengiklan lain menggunakan senarai pemasaran semula atau senarai khalayak serupa anda tanpa persetujuan anda.
Penyelesai masalah: Dasar pengiklanan diperibadikan untuk pengumpulan dan penggunaan data
 1. Baca dasar di bawah untuk mengetahui tentang perkara yang tidak kami benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada laman atau apl anda. Jika laman atau apl anda mempunyai kandungan yang tidak kami benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat menyelesaikan isu pelanggaran ini atau memilih untuk tidak menyelesaikannya, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?
Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
true
false
true
true
73067