Pengiklanan diperibadikan


Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Pengiklanan diperibadikan (sebelum ini dikenali sebagai pengiklanan berdasarkan minat) ialah alat yang amat berkesan dalam meningkatkan perkaitan pengiklanan untuk pengguna dan meningkatkan ROI untuk pengiklan. Oleh sebab Pengiklanan diperibadikan berfungsi dengan menggunakan data pengguna dalam talian untuk menyasarkan pengguna dengan kandungan pengiklanan yang lebih berkaitan, Pengiklanan diperibadikan boleh memberi pengalaman yang dipertingkatkan untuk pengguna dan pengiklan.

Kami memahami bahawa apabila menggunakan data gelagat atau minat pengguna untuk menyediakan kandungan iklan yang lebih berkaitan, adalah penting untuk mengendalikan maklumat tersebut dengan betul dan mempertimbangkan cara menyasarkan pengguna dengan kategori kandungan tertentu memberi kesan pada pengalaman keseluruhan mereka.

Berdasarkan sifat iklan diperibadikan dan kesensitifan yang berkaitan dengan penyasaran iklan pengguna, kami telah mengenal pasti standard dasar untuk semua ciri Google yang menggunakan fungsi pengiklanan diperibadikan. Standard ini tidak menggantikan dasar pengiklanan kami yang lain (sebagai contoh, untuk Google Ads atau Beli-belah) dan pengiklan masih bertanggungjawab untuk mematuhi semua dasar pengiklanan yang bersesuaian, di samping dasar Pengiklanan diperibadikan. Pengiklan juga perlu mematuhi dasar kami untuk persetujuan pengguna Kesatuan Eropah, jika bersesuaian. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Dasar Pengiklanan diperibadikan kami menunjukkan komitmen kami untuk mendukung standard dasar tertinggi bagi pengguna dan pengiklan.

Pengumpulan dan penggunaan data dalam pengiklanan diperibadikan

Kami sangat memandang serius pada privasi pengguna dan kami juga mengharapkan pengiklan menghormati privasi pengguna. Dasar ini menentukan cara pengiklan dibenarkan mengumpulkan data pengguna dan menggunakan data tersebut untuk pengiklanan diperibadikan. Dasar ini digunakan pada pengiklan yang menggunakan ciri penyasaran, termasuk pemasaran semula, khalayak perkaitan, khalayak perkaitan tersuai, khalayak dalam pasaran, khalayak serupa, penyasaran demografi dan lokasi serta penyasaran kontekstual kata kunci.

Perlu diingat bahawa dasar di bawah digunakan sebagai tambahan pada dasar Google Ads untuk pengumpulan dan penggunaan data standard.

Jika anda menggunakan ciri pengiklanan diperibadikan, terdapat keperluan dasar privasi dan keperluan penggunaan data untuk produk Google tertentu tambahan. Google juga tidak akan membenarkan pengiklan lain menggunakan senarai pemasaran semula atau senarai khalayak serupa anda tanpa persetujuan anda.

Anda tidak dibenarkan melakukan perkara berikut:

Mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan kategori minat sensitif (lihat Prinsip dasar pengiklanan diperibadikan di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kategori minat sensitif)

Menyiarkan iklan yang mengumpul atau mengandungi maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti (PII), melainkan anda menggunakan format iklan yang disediakan oleh Google dan direka untuk tujuan tersebut

Contoh: Mengumpulkan alamat e-mel, nombor telefon atau nombor kad kredit dalam iklan itu sendiri

Menunjukkan pengetahuan tentang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti atau maklumat sensitif dalam iklan

Menggunakan atau mengaitkan PII dengan senarai pemasaran semula, kuki, suapan data atau pengecam tanpa nama yang lain

Berkongsi PII dengan Google melalui teg pemasaran semula atau sebarang suapan data produk yang mungkin dikaitkan dengan iklan

Menghantar maklumat lokasi yang jitu kepada Google tanpa mendapatkan persetujuan pengguna terlebih dahulu

Menggunakan senarai pemasaran semula yang menyasarkan khalayak yang sangat khusus. Ini termasuk keadaan menggabungkan senarai pemasaran semula dengan kriteria penyasaran yang lain (seperti batasan geografi atau pembahagian pengguna yang lain) yang boleh menyebabkan terhasilnya iklan yang disasarkan kepada bilangan pengguna yang agak kecil. Ketahui lebih lanjut tentang keperluan saiz senarai pemasaran semula.

Menggunakan senarai pemasaran semula yang dibuat melalui ciri pemasaran semula Google Marketing Platform (dahulunya dikenali sebagai Boomerang) atau perkhidmatan senarai pemasaran semula yang lain untuk tujuan kempen pemasaran semula Google Ads, melainkan tapak web dan apl yang merupakan sumber bagi senarai tersebut memenuhi keperluan dasar ini

Penyelesai masalah: Pengumpulan dan penggunaan data dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda. Jika iklan anda mengandungi PII, menunjukkan pengetahuan tentang PII atau melanggar dasar ini dengan cara yang lain, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.
  • Pada halaman Iklan anda, tuding di atas iklan yang ingin diedit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.
 4. Betulkan senarai penyasaran atau pemasaran semula anda. Pastikan senarai anda tidak terlalu khusus. Anda boleh mengalih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula atau mengubah saiz senarai untuk mengelakkan penyasaran yang keterlaluan.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Notis dalam iklan

Google mungkin menyertakan label notis dalam iklan untuk mendedahkan pengiklanan diperibadikan kepada pengguna dan kami mungkin memaparkan senarai pemasaran semula yang menyenaraikan notis ini kepada pengguna, bersama-sama dengan nama domain yang berkaitan. Anda tidak boleh mengubah suai atau mengaburkan notis ini. Jika anda mahu melaksanakan notis dalam iklan anda sendiri, pelaksanaan ini hanya boleh dilakukan dengan mematuhi standard industri yang berkaitan.

Pemasaran semula

Anda boleh memilih untuk melumpuhkan pengumpulan data pengiklanan diperibadikan untuk pengguna yang tidak mahu melihat iklan diperibadikan atau atas sebab pematuhan anda sendiri. Anda boleh mengubah suai teg tapak global dan melumpuhkan pengumpulan data pengiklanan diperibadikan untuk pengguna tertentu di tapak anda atau memilih untuk mengecualikan semua pengguna dari California di bahagian Pengurus Khalayak pada akaun Google Ads anda. 

 


Prinsip dasar pengiklanan diperibadikan

Pengiklan tidak boleh menggunakan kategori minat yang sensitif untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan. Kami menentukan kategori minat sensitif berpandukan prinsip dasar yang berikut:

Kesusahan peribadi: Kerana kami tidak mahu iklan mengeksploitasi kesulitan atau perjuangan pengguna, kami tidak membenarkan kategori yang berkaitan dengan kesusahan peribadi.

Identiti dan kepercayaan: Kerana kami mahu iklan mencerminkan minat pengguna dan bukannya tafsiran lebih peribadi identiti asas mereka, kami tidak membenarkan kategori yang berkaitan dengan identiti dan kepercayaan, antaranya yang turut boleh digunakan untuk mencela seorang individu.

Minat seksual: Kami memahami bahawa pengalaman dan minat seksual sememangnya bersifat peribadi, maka kami tidak membenarkan kategori yang berkaitan dengan minat seksual.

Akses kepada peluangOleh sebab kami memperakui bahawa pengguna yang menerima kesan daripada ketidakadilan masyarakat mungkin melihat kurang iklan atau peluang yang berlainan dalam iklan, kami tidak membenarkan kategori produk atau perkhidmatan tertentu untuk disasarkan kepada khalayak tertentu.

Prinsip dasar Pengiklanan diperibadikan digunakan pada pengiklan yang menggunakan satu atau beberapa ciri berikut:

 • pemasaran semula
 • khalayak perkaitan
 • khalayak perkaitan tersuai
 • khalayak niat tersuai
 • khalayak dalam pasaran
 • khalayak serupa
 • penyasaran demografi dan lokasi
 • Iklan Gmail: dasar Pengiklanan diperibadikan digunakan pada semua iklan Gmail, termasuk iklan Gmail yang tidak disasarkan kepada pengguna yang menggunakan kata kunci. Lihat dasar khusus iklan Gmail kami.

Kategori larangan

Dasar Pengiklanan diperibadikan berikut meliputi kategori yang sensitif dari segi undang-undang atau budaya dan tidak disokong dalam iklan diperibadikan. Kategori minat yang sensitif berikut tidak boleh digunakan oleh pengiklan untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan.

Alkohol dalam pengiklanan diperibadikan

Minuman beralkohol dan minuman yang menyerupai minuman beralkohol

Penyelesai masalah: Alkohol dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perjudian dalam pengiklanan diperibadikan

Perjudian, termasuk perjudian dalam talian dan luar talian; maklumat berkaitan perjudian dalam talian; permainan bukan kasino dalam talian yang menawarkan wang atau hadiah; dan permainan berasaskan kasino dalam talian, tidak kira sama ada melibatkan wang

Penyelesai masalah: Perjudian dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perjudian berasaskan lokasi dalam pengiklanan diperibadikan

Kasino fizikal yang menggalakkan perjudian secara jelas

Penyelesai masalah: Perjudian berasaskan lokasi dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perekrutan percubaan klinikal dalam pengiklanan diperibadikan

Promosi perekrutan percubaan klinikal

Penyelesai masalah: Perekrutan percubaan klinikal dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Istilah ubat terkawal dalam pengiklanan diperibadikan

Ubat preskripsi dan maklumat tentang ubat preskripsi

Penyelesai masalah: Istilah ubat terkawal dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Pengguna bawah 13 tahun dalam pengiklanan diperibadikan

Pengumpulan maklumat peribadi daripada kanak-kanak berumur bawah 13 tahun atau umur yang berkenaan di negara mereka, atau menyasarkan kandungan berdasarkan minat kanak-kanak yang beurmur bawah 13 tahun atau umur yang berkenaan di negara mereka 

Penyelesai masalah: Pengguna bawah 13 tahun dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.
 

Selain itu, dasar privasi Google digunakan pada semua ciri Google dan menentukan cara Google mengumpul, menggunakan dan melindungi data pengguna.

 


 Kesusahan peribadi

Kami faham bahawa pengguna tidak mahu melihat iklan yang mengeksploitasi perjuangan, kesusahan dan kesulitan mereka, jadi kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang berkaitan dengan kesusahan sebegini. Kesusahan peribadi sedemikian termasuk keadaan kesihatan, rawatan, prosedur, kegagalan peribadi, perjuangan atau pengalaman peribadi yang traumatik. Anda juga tidak boleh memaksakan kenegatifan terhadap pengguna.

Pengiklan tidak boleh menggunakan kategori kesusahan peribadi untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Kesihatan dalam pengiklanan diperibadikan

Kandungan kesihatan peribadi, yang termasuk:

 • Keadaan kesihatan fizikal atau mental, termasuk penyakit, kesihatan seksual dan keadaan kesihatan kronik, yang merupakan keadaan kesihatan yang memerlukan penjagaan atau pengurusan jangka panjang. 
 • Produk, perkhidmatan atau prosedur untuk merawat atau mengurus keadaan kesihatan kronik, yang termasuk ubat tanpa preskripsi dan peranti perubatan.
 • Apa-apa isu kesihatan yang berkaitan dengan bahagian badan atau fungsi intim, yang termasuk kesihatan kemaluan, usus atau urinari.
 • Prosedur perubatan invasif, termasuk pembedahan kosmetik.
 • Ketidakupayaan, walaupun kandungan diarahkan kepada penjaga utama pengguna.

Contoh: Rawatan untuk keadaan kesihatan kronik seperti diabetes atau artritis, rawatan untuk penyakit kelamin, perkhidmatan kaunseling untuk isu kesihatan mental seperti kemurungan atau keresahan, peranti perubatan untuk apnea tidur seperti mesin CPAP, ubat tanpa preskripsi untuk jangkitan yis, maklumat tentang cara menyokong anak autistik anda

Penyelesai masalah: Kesihatan dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Status kewangan negatif dalam pengiklanan diperibadikan

Tekanan, kesukaran atau kekurangan kewangan peribadi

 • Contoh: perkhidmatan kebankrapan, perkhidmatan kebajikan, tempat perlindungan gelandangan, sumber pengangguran, produk dan perkhidmatan pinjaman yang memangsakan orang lain
Penyelesai masalah: Status kewangan negatif dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perhubungan dalam pengiklanan diperibadikan

Kesusahan peribadi dengan keluarga, rakan atau hubungan antara perorangan yang lain

 • Contoh: perkhidmatan perceraian, buku tentang menangani perceraian, produk atau perkhidmatan perkabungan, perkhidmatan kaunseling keluarga
Penyelesai masalah: Perhubungan dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perbuatan melakukan jenayah dalam pengiklanan diperibadikan

Rekod jenayah peribadi, jenayah yang dilakukan, tuduhan jenayah atau dakwaan jenayah

 • Contoh: perkhidmatan bon jamin, peguam pembelaan jenayah
Penyelesai masalah: Perbuatan melakukan jenayah dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Penderaan dan trauma dalam pengiklanan diperibadikan

Status peribadi sebagai mangsa penderaan, jenayah atau peristiwa traumatik yang lain

 • Contoh: tempat perlindungan penderaan domestik, perkhidmatan peguam bela mangsa
Penyelesai masalah: Penderaan dan trauma dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Memaksakan kenegatifan dalam pengiklanan diperibadikan

Mengenakan kenegatifan terhadap pengguna atau menggunakan perspektif yang negatif atau berat sebelah untuk mempromosikan mana-mana kategori kandungan

 • Contoh: penghinaan anggota tubuh, kenegatifan yang berkaitan dengan sifat fizikal atau interaksi sosial, membayangkan hasil negatif kepada pengguna jika mereka tidak mengambil tindakan yang tertentu
Penyelesai masalah: Mengenakan kenegatifan dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.
 

  Identiti dan kepercayaan

Kami menganggap identiti dan sistem kepercayaan sebagai perkara yang amat peribadi dan kompleks. Identiti dan sistem kepercayaan sangat bergantung pada kepelbagaian norma budaya, geografi, sejarah dan pengalaman kehidupan peribadi. Kami juga memahami bahawa identiti seseorang atau kepercayaan seseorang boleh digunakan untuk mengkategorikan pengguna berdasarkan penilaian atau stigma.

Kami mahu iklan memberi pengalaman yang positif dan berdasarkan minat pengguna dan bukannya tanggapan terhadap diri mereka, jadi kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang berpandukan kepada identiti diri atau sistem kepercayaan asas atau intrinsik pengguna. Identiti dan kepercayaan sedemikian boleh termasuk pengelasan seseorang yang sememangnya peribadi; pengelasan yang terdedah kepada stigma, diskriminasi atau gangguan; keahlian dalam kumpulan yang terdedah kepada stigma, diskriminasi atau prasangka; dan sistem kepercayaan peribadi.

Pengiklan tidak boleh menggunakan kategori identiti dan kepercayaan untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Orientasi seksual dalam pengiklanan diperibadikan

Orientasi seksual, termasuk orientasi lesbian, homoseksual, dwiseksual, ketidakpastian atau heteroseksual

 • Contoh: maklumat tentang pendedahan orientasi homoseksual anda, dating untuk homoseksual, percutian untuk homoseksual, maklumat tentang dwiseksual
Penyelesai masalah: Orientasi seksual dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Fahaman politik dalam pengiklanan diperibadikan

Dasar Pengiklanan diperibadikan ini tidak digunakan pada iklan Gmail. Lihat dasar di bawah untuk mendapatkan kandungan politik dalam iklan Gmail.

Fahaman politik

 • Contoh: ideologi politik, pendapat politik, parti politik, pertubuhan politik, kempen politik, interaksi dalam wacana politik
Dasar khusus negara: Amerika Syarikat
Produk Dibenarkan?
Fahaman politik
Mulai 6 Januari 2020, kami tidak lagi membenarkan penggunaan fahaman politik untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan di Amerika Syarikat.

Green checkmark, allowed Dibenarkan dengan pengehadan

Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang bersesuaian, fahaman politik boleh digunakan untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan di Amerika Syarikat jika pengiklan disahkan oleh Google. Ketahui cara memohon pengesahan.

Penyelesai masalah: Fahaman politik dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kandungan politik dalam pengiklanan diperibadikan

Dasar Pengiklanan diperibadikan ini hanya digunakan pada iklan Gmail.

Politik, termasuk tokoh politik, kempen politik dan sokongan terhadap isu politik

 • Contoh: pengiraan undi politik tempatan, blog tentang pendapat politik, maklumat parti politik, penglibatan politik
Penyelesai masalah: Kandungan politik dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Keahlian kesatuan sekerja dalam pengiklanan diperibadikan

Kesatuan sekerja dan iklan yang menunjukkan pengetahuan tentang keahlian kesatuan sekerja pengguna

 • Contoh: tapak kesatuan sekerja, berorientasikan maklumat terhadap ahli kesatuan sekerja, blog kesatuan sekerja dan sokongan kesatuan sekerja terhadap pertikaian kerja
Penyelesai masalah: Keahlian kesatuan sekerja dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Bangsa dan etnik dalam pengiklanan diperibadikan

Bangsa atau etnik peribadi

 • Contoh: penerbitan berorientasikan bangsa atau etnik, universiti berorientasikan bangsa atau etnik, dating mengikut bangsa atau etnik
Penyelesai masalah: Bangsa dan etnik dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kepercayaan agama dalam pengiklanan diperibadikan

Kepercayaan agama peribadi

 • Contoh: tempat beribadat, panduan agama, pendidikan atau universiti agama, produk keagamaan
Penyelesai masalah: Kepercayaan agama dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kumpulan terpinggir dalam pengiklanan diperibadikan

Keahlian dalam kumpulan sosial yang terpinggir atau lemah seperti kasta sosial, pendatang atau pelarian

 • Contoh: produk yang berorientasikan pengguna berdasarkan kasta sosial, perkhidmatan untuk pendatang, perkhidmatan undang-undang untuk pelarian
Penyelesai masalah: Kumpulan terpinggir dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Pengenalan transgender dalam pengiklanan diperibadikan

Pengenalan peribadi yang menunjukkan jantina yang berbeza daripada jantina semasa dilahirkan atau jantina yang tidak selaras dengan pengenalan untuk seorang lelaki atau wanita

 • Contoh: maklumat tentang peralihan jantina, peguam diskriminasi transgender
Penyelesai masalah: Pengenalan transgender dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.
 

  Kecenderungan seksual

Kami memahami bahawa kecenderungan seksual sememangnya bersifat peribadi dan, bergantung pada norma budaya, perkara ini biasanya tidak dibincangkan secara terbuka. Untuk mengekalkan privasi kecenderungan seksual pengguna, kami tidak membenarkan pengiklanan diperibadikan yang menyasarkan pengguna berdasarkan kecenderungan, pengalaman, aktiviti atau pilihan seksual peribadi mereka. Kecenderungan sedemikian termasuk gelagat, aktiviti atau produk seksual yang digunakan semasa melakukan hubungan seks. Selain itu, kami tidak membenarkan kategori seksual yang tidak senonoh atau bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks.

Pengiklan tidak boleh menggunakan kategori kecenderungan seksual untuk menyasarkan iklan kepada pengguna atau untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan pengiklan. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Kawalan kelahiran dalam pengiklanan diperibadikan

Peranti yang bertujuan untuk mencegah kehamilan atau penyakit kelamin

 • Contoh: kondom, pil pencegah hamil oral, span pencegah hamil
Penyelesai masalah: Kawalan kelahiran dalam pengiklanan diperibadikan
 1. Baca dasar di atas untuk mengetahui tentang perkara yang kami tidak benarkan. Pastikan bahawa iklan, tapak atau apl anda mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Ambil perhatian bahawa walaupun iklan tidak disasarkan menggunakan kategori sensitif, sesetengah jenis kandungan iklan masih dilarang.
 2. Alih keluar kandungan tersebut daripada tapak atau apl anda. Jika tapak atau apl anda mempunyai kandungan yang kami tidak benarkan, alih keluar semua kandungan yang tidak mematuhi dasar ini. Kemudian anda perlu meminta semakan sebelum meneruskan ke langkah selanjutnya untuk menyemak senarai khalayak anda.

 3. Alih keluar kandungan tersebut daripada iklan anda.

  Jika iklan anda melanggar dasar ini, edit iklan tersebut agar mematuhi dasar.

  • Pada halaman Iklan anda, tuding atas iklan yang anda mahu edit.
  • Klik ikon pensel bersebelahan dengan iklan anda untuk mengedit iklan itu.
  • Klik Simpan apabila anda selesai.

  Sebaik sahaja anda mengedit dan menyimpan iklan anda, iklan tersebut akan dihantar kepada kami untuk disemak. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, walaupun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih kompleks. Jika kami mendapati anda telah mengalih keluar kandungan yang tidak boleh diterima daripada iklan dan di tapak destinasi, kami boleh meluluskan iklan anda supaya dapat disiarkan semula.

 4. Pisahkan atau alih keluar kumpulan iklan yang menyasarkan senarai khalayak atau pemasaran semula. Selepas kami menyemak tapak atau apl, senarai yang berkaitan akan didayakan. Pastikan bahawa iklan yang menggunakan senarai tersebut mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan. Jika iklan tersebut tidak mematuhi dasar Pengiklanan diperibadikan, sila alih keluar kumpulan iklan atau penyasaran yang menggunakan senarai khalayak atau pemasaran semula.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Kandungan seks

Kami tidak membenarkan pengiklan menggunakan kandungan seks untuk membuat iklan diperibadikan.

Jika dasar Kandungan seks dan dasar kecenderungan seksual Pengiklanan diperibadikan berbeza dalam cara setiap dasar mengendalikan kategori, maka dasar kecenderungan seksual Pengiklanan diperibadikan akan mengatasi dasar Kandungan seks dari segi cara kategori boleh digunakan untuk penyasaran dan kandungan iklan.


Akses kepada peluang

Kami percaya akses kepada peluang sosial dan ekonomi menjadi perkara asas kepada kesejahteraan individu, status sosial dan kualiti hidup. Kami juga memperakui bahawa diskriminasi sejarah dan ketidakadilan masyarakat telah mengakibatkan sesetengah segmen masyarakat mempunyai akses yang tidak saksama kepada peluang ini. 

Oleh itu, dalam usaha untuk meningkatkan penyertaan bagi pengguna yang terjejas secara tidak saksama akibat ketidakadilan masyarakat; kami tidak membenarkan sesetengah kategori produk atau perkhidmatan disasarkan kepada khalayak tertentu. Perkara ini adalah tambahan kepada dasar sedia ada yang melarang diskriminasi dan dasar iklan diperibadikan yang melarang penggunaan kategori Identiti dan Kepercayaan. Lihat di bawah untuk mendapatkan contoh khusus perkara yang kami tidak benarkan.

Negara: Amerika Syarikat, Kanada

Di Amerika Syarikat dan Kanada, kategori produk atau perkhidmatan berikut tidak lagi boleh disasarkan kepada khalayak berdasarkan jantina, umur, status ibu bapa, status perkahwinan atau poskod. 

Perumahan dalam iklan diperibadikan

Rumah untuk dijual atau disewa, dengan rumah ditentukan sebagai tempat kediaman seseorang. Perkara ini termasuk produk atau perkhidmatan yang membolehkan penjualan atau penyewaan rumah. 

 • Contoh: tapak penyenaraian perumahan, rumah individu untuk dijual atau disewa, perkhidmatan hartanah

Pekerjaan dalam iklan diperibadikan 

Peluang pekerjaan atau mengupah seseorang untuk kerja.* 

 • Contoh: iklan untuk pekerjaan, tapak pengambilan pekerja, tapak penyenaraian kerja

*Subset pengiklan kerajaan A.S. dipratentukan yang mempromosikan pekerjaan dalam iklan diperibadikan dibenarkan untuk menyasarkan khalayak yang dihadkan di bawah keadaan tertentu. Jika penyasaran adalah berdasarkan kelayakan pekerjaan yang sah untuk pekerjaan dalam kerajaan, yang ditentukan di bawah undang-undang A.S. sebagai kelayakan yang diperlukan secara munasabah untuk pelaksanaan kerja yang biasa, pengiklan kerajaan A.S. yang dikenal pasti ini boleh menyasarkan khalayak yang dihadkan. 

Kredit dalam iklan diperibadikan

Menawarkan kredit atau produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pinjaman kredit. 

 • Contoh: kad kredit, pinjaman termasuk pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman perkakasan, pinjaman jangka pendek

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads

 

 

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?