Персонализирано рекламиране

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Персонализираното рекламиране е мощен инструмент за подобряване на уместността на рекламите за потребителите и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите на рекламодателите. То работи, като използва онлайн потребителски данни, за да насочва рекламите към потребители посредством по-уместно рекламно съдържание, и така подобрява цялостното впечатление както за потребителите, така и за рекламодателите.

Когато използваме данни за поведението или интересите на потребителите с цел предоставяне на по-уместно рекламно съдържание, е важно да боравим правилно с тази информация. Разбираме, че някои интереси са деликатни и че насочване въз основа на тях се отразява отрицателно върху практическата работа на потребителите.

С оглед на това и въз основа на деликатните теми, свързани с насочването на реклами към потребители, създадохме стандарти за правилата за всички функции за насочване при персонализирано рекламиране. Тези стандарти не заместват останалите ни правила за рекламиране (например за Google Ads или Пазаруване) и рекламодателите продължават да носят отговорност за спазването на всички приложими правила за рекламиране в допълнение към тези за персонализирано рекламиране. От рекламодателите също така се изисква да спазват правилата ни за съгласие на потребителите от Европейския съюз, когато са приложими.

Декларацията за поверителност на Google важи за всички функции на Google и определя как събираме, използваме и защитаваме потребителските данни. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Правила за персонализирано рекламиране
Принципи на правилата за съдържанието при персонализирано рекламиране Правила за събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране
Ограничения въз основа на функцията за насочване при персонализирано рекламиране
Принципи на правилата: Деликатни категории по интереси
 

Принципи на правилата за съдържанието при персонализирано рекламиране

Деликатните категории по интереси са ограничени в персонализираните реклами. Определяме деликатните категории по интереси по отношение на следните принципи на правилата за съдържанието:

Законови ограничения: Рекламите трябва да спазват закона.

Лични страдания: Рекламите не трябва да се насочват към потребители по начин, който се възползва от техните затруднения или страдания.

Идентичност и вярвания: Рекламите не трябва да се насочват към потребители въз основа на категории, които често са предмет на системна дискриминация или несправедливо стигматизиране.

Сексуални интереси: Рекламите не трябва да се насочват към потребители въз основа на дълбоко лични сексуални интереси или преживявания.

Достъп до възможности: Рекламите не трябва да ограничават достъпа до възможности, като използват несправедливи социални предубеждения при насочване към потребители с конкретни категории съдържание.

Ограничения въз основа на функцията за насочване при персонализирано рекламиране

 

Както бе съобщено на 1 ноември 2022 г., подобните аудитории ще бъдат преобразувани в по-устойчиви решения. От 1 август 2023 г. подобните сегменти ще бъдат премахнати постепенно от всички рекламни групи и кампании в Google Ads и процесът трябва да завърши до края на месеца.

 • Кампаниите в дисплейната мрежа, за откриване и видеокампаниите за действия, които продължават да използват подобни сегменти от аудиторията след 1 август 2023 г., ще бъдат включени за оптимизирани сегменти.
 • Видеокампаниите с цели „Обмисляне на покупка по отношение на марката и продукта“ или „Обхват и информираност за марката“ ще бъдат включени за разширяване на аудиторията.
 • Ако сте се отказали преди 1 август 2023 г., рекламните групи и кампаниите, насочени към подобни сегменти, ще бъдат поставени на пауза. Не забравяйте да отмените паузата за тях и добавете уместни критерии за насочване.

Научете повече за промените в сегментите от аудиторията.

 

Правилата за персонализирани реклами се прилагат различно в зависимост от използваната функция за насочване. За всички функции за насочване има два компонента:

 • Насочване към потребители, което се отнася за групите от потребители, които сте избрали да виждат рекламите Ви, и включва всички аспекти на създаването и избирането на тези групи.
 • Популяризиране на продукти и услуги, което се отнася за конкретното съдържание в рекламата Ви или на целевата Ви страница.

В зависимост от това дали функцията за насочване е подбрана от рекламодателя, или предварително дефинирана от Google аудитория, чувствителните категории по интереси при персонализираните реклами може да се прилагат или да не се прилагат към популяризирането на продукти и услуги.

 • За всички функции за насочване при персонализираните реклами не допускаме насочване към потребители въз основа на чувствителни категории по интереси.
 • За подбрани от рекламодателите аудитории, при които те могат да персонализират, подбират или качват свои собствени аудитории, на рекламодателите не е разрешено да популяризират продукти и услуги от чувствителни категории по интереси.
 • За предварително дефинираните от Google аудитории, при които Google управлява разработването и подбирането на спазващи правилата аудитории въз основа на информация в продуктите на Google, на рекламодателите е разрешено да популяризират продукти и услуги от чувствителни категории по интереси.

Влияние на правилата

Рекламодателите, популяризиращи продукти и услуги, които попадат в рамките на чувствителни категории по интереси, не могат да използват подбрани от рекламодателите аудитории. По този начин е сигурно, че чувствителните категории по интереси не могат неволно да се използват за насочване по аудитории. Тъй като предварително дефинираните от Google аудитории са изрично конфигурирани без сигнали за потребителите с чувствителен характер, всички рекламодатели могат да ги използват дори и ако популяризират деликатни категории по интереси.

Вижте посочения по-долу неизчерпателен списък на функциите за насочване и как се прилагат правилата за персонализирани реклами.

Подбрани от рекламодателите аудитории

Ако сте рекламодател, който популяризира продукти и услуги в чувствителни категории по интереси, няма да можете да използвате посочените по-долу функции за насочване.

Предварително дефинирани от Google аудитории

Всички рекламодатели могат да използват посочените по-долу функции за насочване, включително такива, които популяризират продукти и услуги в чувствителни категории по интереси.

 • Пазарна
 • Афинитет
 • Демографски данни
 • Подробни демографски данни
 • Житейски събития
 • Насочване по местоположение
 

Деликатни категории по интереси

Законови ограничения

Рекламите трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за всички местоположения, където се показват.

Не допускаме насочване към потребители въз основа на съдържание със законови ограничения, както е определено в описаните по-долу деликатни категории по интереси. В зависимост от използваната функция за насочване е възможно също така да не Ви е разрешено да популяризирате продукти и услуги в описаните по-долу деликатни категории по интереси.

Вие носите отговорност рекламите Ви да спазват съответните правила. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме.

 
Инструмент за отстраняване на неизправности: Спазване на правилата
 1. Прочетете правилата по-долу, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.
 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.
  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.
  • На страницата си „Реклами“ задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Когато сте готови, кликнете върху „Запазване“.
 4. След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и дестинацията ѝ, можете да заявите преглед на рекламата си.
 5. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Потребители под 13 години при персонализирано рекламиране

Събиране на лични данни от деца под 13 години или съответната възраст в държавата им, или насочване на съдържание, базирано на интереси, към деца под тази възраст или съответната възраст в държавата им.

Ограничена употреба на термин за лекарствени средства при персонализирано рекламиране

червена отметка „х“ Лекарствени средства, отпускани с рецепта, и информация, свързана с лекарствени средства, отпускани с рецепта, освен ако лекарственото средство и съставът му не са предназначени само за употреба при животни и не са предмет на един или друг вид злоупотреба.

Набиране на участници в клинични изпитвания при персонализирано рекламиране

Популяризиране на набиране и записване на участници в клинични изпитвания

Алкохол при персонализирано рекламиране

Алкохолни напитки и напитки, които приличат на алкохолни

Хазарт при персонализирано рекламиране

Хазарт, включително онлайн и офлайн хазарт, информация, свързана с онлайн хазарт, онлайн игри, непредназначени за казина, за спечелване на пари или награди, както и онлайн казино игри, независимо дали има размяна на пари или не

Хазарт, свързан с определено местоположение, при персонализирано рекламиране

Физически казина, които изрично популяризират хазарт

 

Лични страдания

Разбираме, че потребителите не желаят да виждат реклами, експлоатиращи личните им страдания и затруднения, затова не допускаме персонализирано рекламиране, базирано на такива страдания. Като такива лични страдания следва да се считат здравословно състояние, лечения, процедури, лични провали, преодоляване на трудности или травмиращи лични преживявания. Освен това не може да се налага негативно отношение към потребителя.

Не допускаме насочване към потребители въз основа на лични страдания, както е определено в описаните по-долу деликатни категории по интереси. В зависимост от използваната функция за насочване е възможно също така да не Ви е разрешено да популяризирате продукти и услуги в описаните по-долу деликатни категории по интереси.

Вие носите отговорност рекламите Ви да спазват съответните правила. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Спазване на правилата
 1. Прочетете правилата по-долу, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Здраве при персонализирано рекламиране

Съдържание, свързано с личното здраве, което включва:

 • физически и психични здравни състояния, включително заболявания, сексуално здраве и хронични здравни състояния, изискващи дълготрайни грижи или управление; 
 • продукти, услуги или процедури за лечение или управление на хронични здравни състояния, които включват лекарства за свободна продажба и медицински устройства;
 • всички здравни проблеми, свързани с интимните органи или функции на тялото, които включват половите органи, стомашно-чревния и уринарния тракт;
 • инвазивни медицински процедури, които включват козметична хирургия;
 • увреждания, дори когато съдържанието е насочено към основното лице, полагащо грижи за болния.
  • Примери: процедури за лечение на медицински състояния, като диабет или артрит, полово предавани болести, консултации във връзка с психични проблеми, като депресия и тревожност, медицински устройства за сънна апнея, като машини за вентилация с положително налягане, медикаменти без рецепта за лечение на гъбични инфекции, информация в помощ на грижите за дете с аутизъм

Неблагоприятно финансово състояние при персонализирано рекламиране

Лично тежко финансово състояние, финансови затруднения или лишения

 • Примери: услуги, свързани с обявяване на фалит, услуги, свързани със социално подпомагане, приюти за бездомни, ресурси за безработица, агресивни продукти и услуги за кредитиране

Трудности във взаимоотношенията при персонализирано рекламиране

Лични страдания, свързани със семейство, приятели или други междуличностни взаимоотношения

 • Примери: услуги, свързани с процедури по развод, книги за справяне с развод, траурни продукти или услуги, предоставяне на семейни консултации

Извършване на престъпление при персонализирано рекламиране

Лично криминално досие, извършени престъпления, твърдения за извършени престъпления или обвинения в извършване на такива

 • Примери: издаване на полици за гаранция, адвокати по наказателно право

Тормоз и травми при персонализирано рекламиране

Личният статут на жертва на злоупотреба, престъплениe или друго травмиращо събитие

 • Примери: приюти за жертви на домашно насилие, адвокатски услуги за жертви

Налагане на негативно отношение при персонализирано рекламиране

Налагане на негативно отношение към потребителя или използване на негативна гледна точка или предубеждения за популяризирането на съдържание

 • Примери: порицаване на външния вид на тялото, негативно отношение, свързано с физически характеристики или социални взаимодействия, създаване на впечатление за отрицателни последствия за потребителите, ако не изпълнят конкретни действия
 

Идентичност и вярвания

Смятаме идентичността и личните вярвания за дълбоко лични и сложни. Те зависят в голяма степен от разнообразието на културните норми, географското положение, историята и личните житейски преживявания на хората. Също така разбираме, че начинът, по който човек се идентифицира, или нещата, в които вярва, могат да се използват за сегментиране на потребителите въз основа на осъждане или стигматизиране.

Искаме рекламите да осигуряват на потребителите едно положително преживяване и да се ръководят от техните интереси, а не от начина, по който ги възприемат като хора. Затова не позволяваме персонализирано рекламиране, базирано на фундаменталното и вътрешно самоопределяне на потребителите или на вярванията, които следват. Примери за идентичност и вярвания могат да бъдат изконно лични определения за нечия личност, определения, уязвими на стигматизиране, дискриминация или тормоз, принадлежност към групи, уязвими на стигматизиране, дискриминация или предразсъдъци, както и лични вярвания и убеждения.

Не допускаме насочване към потребители въз основа на идентичност и вярвания, както е посочено в описаните по-долу деликатни категории по интереси. В зависимост от използваната функция за насочване е възможно също така да не Ви е разрешено да популяризирате продукти и услуги в описаните по-долу деликатни категории по интереси.

Вие носите отговорност рекламите Ви да спазват съответните правила. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Спазване на правилата
 1. Прочетете правилата по-долу, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.
 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.
  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.
  • На страницата си „Реклами“ задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Когато сте готови, кликнете върху „Запазване“.
 4. След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и дестинацията ѝ, можете да заявите преглед на рекламата си.
 5. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Сексуална ориентация при персонализирано рекламиране

Сексуална ориентация, включително лесбийки, гейове, бисексуални, в процес на самоопределяне или хетеросексуални

 • Примери: информация, свързана с разкриването на Вашата хомосексуалност, гей срещи, гей пътувания, информация относно бисексуалната ориентация

Политическа принадлежност при персонализирано рекламиране

Тези правила за персонализирано рекламиране не важат за реклами в Gmail, но се прилагат за всички други функции за насочване. Вижте по-долу правилата за политическо съдържание в реклами в Gmail.

Политическа принадлежност

 • Примери: политически идеологии, политически мнения, политически партии, политически организации, политически кампании, ангажираност с политическо общуване

Политическо съдържание при персонализирано рекламиране

Тези правила за персонализирано рекламиране се прилагат не само за реклами в Gmail, но и за всички други функции за насочване.

Политическа принадлежност

 • Примери: политически идеологии, политически мнения, политически партии, политически организации, политически кампании, ангажираност с политическо общуване

Профсъюзна принадлежност при персонализирано рекламиране

Профсъюзи и реклами, които предполагат притежанието на информация за профсъюзната принадлежност на потребителя

 • Примери: сайтове на профсъюзи, информация, насочена към членове на профсъюзи, профсъюзни блогове и съдействие от страна на профсъюзи при трудови спорове

Раса и етническа принадлежност при персонализирано рекламиране

Раса или етническа принадлежност

 • Примери: публикации с расова или етническа насоченост, университети с расова или етническа насоченост, срещи на расова или етническа основа

Религиозни вярвания при персонализирано рекламиране

Лични религиозни вярвания

 • Примери: места за богослужение, религиозни напътствия, религиозно образование или университети, религиозни продукти

Маргинализирани групи при персонализирано рекламиране

Принадлежност към маргинализирана или уязвима социална група, като например социални касти, имигранти или бежанци

 • Примери: продукти, насочени към потребители въз основа на социална каста, услуги за имигранти, правни услуги за бежанци

Идентифициране на транссексуални при персонализирано рекламиране

Самоопределяне като носител на пол, различен от рождения, или на пол, който не отговаря на само мъжки или само женски

 • Примери: информация относно смяна на пола, адвокатски услуги при дискриминация на транссексуални
 

  Сексуални интереси

Разбираме, че сексуалните интереси са нещо дълбоко лично и, в зависимост от културните норми, за тях не се говори често с прямота. Вярваме в спазването на поверителност по отношение на сексуалните интереси на потребителите, затова не допускаме персонализирано рекламиране, което се насочва към потребители на базата на личните им сексуални интереси, преживявания, дейности или предпочитания. Подобни интереси включват различни видове сексуално поведение, дейности или продукти, използвани по време на секс. Също така не допускаме категории съдържание, предизвикващо неприлични сексуални асоциации или имащо за цел да предизвика сексуална възбуда.

Не допускаме насочване към потребители въз основа на сексуални интереси, както е посочено в описаните по-долу деликатни категории по интереси. В зависимост от използваната функция за насочване е възможно също така да не Ви е разрешено да популяризирате продукти и услуги в описаните по-долу деликатни категории по интереси.

Вие носите отговорност рекламите Ви да спазват съответните правила. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Спазване на правилата
 1. Прочетете правилата по-долу, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.
 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.
  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.
  • На страницата си „Реклами“ задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Когато сте готови, кликнете върху „Запазване“.
 4. След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и дестинацията ѝ, можете да заявите преглед на рекламата си.
 5. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Контрол на раждаемостта при персонализирано рекламиране

Средства за предотвратяване на бременност или на болести, предавани по полов път

 • Примери: презервативи, контрацептивни средства за приемане през устата, контрацептивна гъба

Сексуално съдържание

 Цялото сексуално съдържание, определено в правилата на Google Ads относно сексуално съдържание.

Ако правилата относно сексуално съдържание и тези относно сексуални интереси при персонализирано рекламиране се различават в третирането на дадена категория, то правилата относно сексуални интереси при персонализирано рекламиране имат превес над тези относно сексуално съдържание по отношение на начина, по който категорията може да се използва за насочване и персонализирани реклами.

 

Достъп до възможности

Смятаме, че достъпът до социални и икономически възможности е от основно значение за индивидуалното благосъстояние, социалното положение и качеството на живот. Също така разбираме, че историческата дискриминация и социалните предубеждения са довели до това, някои сегменти от обществото да нямат достъп до тези възможности. 

Затова в стремежа си да подобрим приобщаването на потребителите, които са непропорционално засегнати от социални предубеждения, не допускаме някои категории продукти или услуги да бъдат насочвани към конкретни аудитории. Това е в допълнение към съществуващите правила за рекламите, които забраняват дискриминацията и правилата за персонализирани реклами, забраняващи използването на категории, свързани с идентичност и вярвания. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме.

Държави: Съединени щати, Канада

В Съединените щати и Канада следните деликатни категории по интереси не могат да се насочват към аудитории въз основа на пол, възраст, родителски статус, семейно положение или пощенски код.

Жилища при персонализирани реклами

червена отметка „х“ Домове за продажба или наемане, като под „дом“ се има предвид място, където човек ще пребивава. Това включва продукти или услуги, които позволяват продажбата или наемането на домове. 

 • Примери: сайтове с малки обяви за жилища, отделни къщи за продажба или отдаване под наем, услуги за недвижими имоти

Трудова заетост при персонализирани реклами 

червена отметка „х“ Възможности за заетост или наемане на човек за работно място.* 

 • Примери: реклами за работни места, сайтове за подбор на персонал, сайтове за обяви за работа

* На част от предварително определени рекламодатели от правителството на САЩ, които популяризират трудова заетост в персонализирани реклами, е разрешено да насочват към ограничени аудитории при конкретни условия. Ако насочването е въз основа на добросъвестна професионална квалификация за държавна работа, определена по законите на САЩ като разумно необходима квалификация за нормалното изпълнение на функциите във връзка с работното място, тези рекламодатели могат да насочват към ограничени аудитории. 

Както е обявено на 28 ноември 2023 г., Google ще актуализира правилата си за персонализирани реклами, за да въведе нови ограничения за персонализираните реклами, свързани с потребителски финансови продукти и услуги. Разделът „Кредити при персонализирани реклами“ от правилата за достъп до възможности ще бъде преработен, за да обхване „Потребителски финансови услуги при персонализирани реклами“. Тази актуализация ще добави банкови продукти и услуги, както и определени услуги за финансово планиране и управление, към обхвата на съществуващите правила.

Научете повече за промените в правилата за достъп до възможности.

Кредити при персонализирани реклами

червена отметка „х“ Оферти за кредити или продукти или услуги, свързани с кредити и заеми. 

 • Примери: кредитни карти, заеми, включително жилищни кредити, кредити за покупка на автомобил, кредити за закупуване на електроуреди, краткосрочни заемиПравила за събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране

Тези правила определят изискванията за събиране и използване на данни в персонализирани реклами. Те се прилагат в допълнение към правилата на Google Ads за събиране и използване на данни.

Нямате право на следното:

червена отметка „х“ Да показвате реклами, които събират или съдържат информация, позволяваща лично идентифициране (PII), освен ако не използвате рекламен формат, осигурен от Google и предназначен за тази цел.

 • Примери: събиране на имейл адреси, телефонни номера или номера на кредитни карти в самата реклама

червена отметка „х“ Да използвате или свързвате информация, позволяваща лично идентифициране, със списъци за ремаркетинг, „бисквитки“, емисии за данни или други псевдонимни идентификатори.

червена отметка „х“ Да споделяте информация, позволяваща лично идентифициране, с Google чрез маркери за ремаркетинг или емисии за данни за продуктите, които може да бъдат свързани с рекламите Ви.

червена отметка „х“ Да изпращате до Google информация за точното местоположение, без първо да сте получили съгласието на потребителите.

червена отметка „х“ Да използвате списък за ремаркетинг, насочен към прекомерно тясна или конкретна аудитория. Това включва случая, в който съчетаването на списък за ремаркетинг с други критерии за насочване (като например географски ограничения или друг вид сегментиране на потребителите) води до реклама, насочена към сравнително малък брой потребители. Научете повече за изискванията към размера на списъците за ремаркетинг

При ремаркетинг

Инструмент за отстраняване на неизправности: Правила за персонализирано рекламиране при събиране и използване на данни
 1. Прочетете правилата по-долу, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
823659073506661347
true
Търсене в Помощния център
true
true
true