Персонализирано рекламиране


Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Персонализираното рекламиране (по-рано наричано „рекламиране въз основа на интереси“) е мощен инструмент за подобряване уместността на рекламите за потребителите и увеличаване на ROI за рекламодателите. То работи, като използва онлайн потребителски данни, за да насочва рекламите към потребители посредством по-уместно рекламно съдържание, и така подобрява цялостното впечатление както за потребителите, така и за рекламодателите.

Разбираме, че когато използваме данни за поведението или интересите на потребителите с цел предоставяне на по-уместно рекламно съдържание, е важно да боравим правилно с тази информация и да имаме предвид как насочването към потребители посредством определени категории съдържание се отразява на цялостната им практическа работа.

На базата на естеството на персонализираните реклами и на деликатните теми, свързани с насочването на реклами към потребители, създадохме стандарти за правилата за всички функции на Google, ползващи персонализирано рекламиране. Тези стандарти не заместват останалите ни правила за рекламиране (например за Google Ads или Пазаруване) и рекламодателите продължават да носят отговорност за спазването на всички приложими правила за рекламиране в допълнение към тези за персонализирано рекламиране. От рекламодателите също така се изисква да спазват правилата ни за съгласие на потребителите от Европейския съюз, когато са приложими. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Правилата ни за персонализирано рекламиране са израз на ангажимента ни да спазваме най-високите заложени в правилата стандарти за потребителите и рекламодателите.

Събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране

Отнасяме се много сериозно към поверителността на потребителите и очакваме същото от рекламодателите. Тези правила определят как се позволява на рекламодателите да събират потребителски данни и да ги използват за персонализирано рекламиране. Те важат за рекламодатели, които използват функции за насочване, включително ремаркетинг, аудитории по афинитет, аудитории по персонализиран афинитет, пазарни аудитории, подобни аудитории, насочване по демографски признак и местоположение, както и контекстно насочване по ключови думи.

Имайте предвид, че правилата по-долу са в допълнение към стандартните правила на Google Ads за събиране и използване на данни.

Ако използвате функции за персонализирано рекламиране, има допълнителни изисквания за декларацията за поверителност и за използването на данни за конкретни продукти на Google. Google няма да позволи на друг рекламодател да използва Вашите списъци за ремаркетинг или с подобни аудитории без съгласието Ви.

Нямате право на следното:

Да събирате информация, свързана с деликатни категории по интереси (вижте Принципи на правилата за персонализирано рекламиране по-долу, за да научите повече за деликатните категории по интереси)

Да показвате реклами, които събират или съдържат информация, позволяваща лично идентифициране, освен ако не използват рекламен формат, осигурен от Google и предназначен за тази цел

Примери: Събирането на имейл адреси, телефонни номера или номера на кредитни карти в самата реклама.

Да загатвате за притежанието на знание за поверителна информация или информация, позволяваща лично идентифициране, в рекламата

Да използвате или свързвате информация, позволяваща лично идентифициране, със списъци за ремаркетинг, „бисквитки“, емисии за данни или други анонимни идентификатори

Да споделяте информация, позволяваща лично идентифициране, с Google чрез маркери за ремаркетинг или емисии с данни за продукти, които може да бъдат свързани с рекламите

Да изпращате до Google точна информация за местоположението без съгласието на потребителите

Да използвате списък за ремаркетинг, насочен към прекомерно тясна или конкретна аудитория. Това включва случая, в който съчетаването на списък за ремаркетинг с други критерии за насочване (като например географски ограничения или друг вид сегментиране на потребителите) води до реклама, насочена кум сравнително малък брой потребители. Научете повече за изискванията към размера на списъците за ремаркетинг.

Да използвате списък за ремаркетинг, създаден чрез функцията на Google Marketing Platform за ремаркетинг (в миналото известна под името Boomerang) или друга услуга за списъци за ремаркетинг, за целите на кампаниите за ремаркетинг в Google Ads, освен ако уебсайтовете и приложенията, от които са съставени списъците, не спазват изискванията на настоящите правила.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако в сайта или приложението Ви има съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си. Ако рекламата Ви съдържа подлежаща на идентифициране лична информация, загатва знание на такава или нарушава това правило по друг начин, редактирайте я, така че да го спазва.
  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Когато сте готови, кликнете върху Запазване.
 4. Коригирайте насочването си или списъците си за ремаркетинг. Уверете се, че списъците Ви не са с твърде тесен фокус. Можете да премахнете рекламните групи или насочването, което използва аудиторията или списъците за ремаркетинг, или да промените размера на списъка, за да предотвратите прекомерното насочване.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Уведомления в рекламите

Google може да използва етикети за уведомление в рекламите, за да уведоми потребителите ни за наличието на персонализирано рекламиране, както и да им показва в кои списъци за ремаркетинг фигурират, заедно с името на съответния домейн. Забранява Ви се да изменяте или замаскирате тези известия. Ако искате да внедрите собствено уведомление в реклама, то трябва да отговаря на съответните отраслови стандарти.

Ремаркетинг

Можете да изберете да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за потребители, които не искат да виждат персонализирани реклами или от съображения за спазване на собствените Ви правила. Можете да промените общия маркер на сайта и да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за конкретни потребители на сайта си или да изберете да изключите всички потребители от Калифорния в секцията „Мениджър на аудитории“ в профила си в Google Ads. 

 


Принципи на правилата за персонализирано рекламиране

Рекламодателите не могат да използват деликатни категории по интереси, за да насочват реклами към потребителите или да популяризират свои продукти или услуги. Определяме деликатни категории по интереси по отношение на следните принципи на правилата:

Лични страдания: Тъй като не искаме рекламите ни да експлоатират затрудненията или страданията на потребителите, не допускаме категории, свързани с такива страдания.

Идентичност и вярвания: Тъй като искаме рекламите ни да отразяват интересите на потребителите, а не по-лични тълкувания на фундаменталната им идентичност, не допускаме категории, свързани с идентичност и вярвания, някои от които могат да се използват и за стигматизиране на хора.

Сексуални интереси: Тъй като разбираме, че сексуалните преживявания и интереси са изконно лични, не допускаме категории, свързани с тях.

Достъп до възможности: Тъй като осъзнаваме, че потребителите, засегнати от социални предубеждения, може да виждат по-малко или различни възможности в рекламите, не допускаме насочването на някои категории продукти или услуги към конкретни аудитории.

Принципите на правилата за персонализирано рекламиране важат за рекламодатели, използващи една или няколко от следните функции:

 • ремаркетинг.
 • аудитории по афинитет.
 • аудитории по персонализиран афинитет.
 • аудитории по персонализирано намерение.
 • пазарни аудитории.
 • подобни аудитории.
 • насочване по демографски признак и местоположение.
 • реклами в Gmail: правилата ни за персонализирано рекламиране важат за всички реклами в Gmail, включително такива, които не са насочени към потребители посредством ключови думи. Вижте конкретните ни правила за реклами в Gmail.

Забранени категории

Следните правила за персонализирано рекламиране обхващат категориите, които са законово или културно деликатни и не се поддържат в персонализираните реклами. Следните деликатни категории по интереси не могат да се използват от рекламодателите за насочване на реклами към потребителите или за популяризиране на продукти или услуги.

Алкохол при персонализирано рекламиране

Алкохолни напитки и напитки, които приличат на алкохолни

Инструмент за отстраняване на неизправности: Алкохол при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Хазарт при персонализирано рекламиране

Хазарт, включително онлайн и офлайн хазарт, информация, свързана с онлайн хазарт, онлайн игри, непредназначени за казина, за спечелване на пари или награди, както и онлайн казино игри, независимо дали има размяна на пари или не

Инструмент за отстраняване на неизправности: Хазарт при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Хазарт, свързан с определено местоположение, при персонализирано рекламиране

Физически казина, които изрично популяризират хазарт

Инструмент за отстраняване на неизправности: Хазарт, свързан с определено местоположение, при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Набиране на участници в клинични изпитвания при персонализирано рекламиране

Популяризиране на набиране и записване на участници в клинични изпитвания

Инструмент за отстраняване на неизправности: Набиране на участници в клинични изпитвания при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Ограничена употреба на термин за лекарствени средства при персонализирано рекламиране

Медикаменти, отпускани с рецепта, и информация за такива

Инструмент за отстраняване на неизправности: Ограничена употреба на термин за лекарствени средства при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Потребители под 13 години при персонализирано рекламиране

Събиране на лични данни от деца под 13 години или съответната възраст в държавата им, или насочване на съдържание, базирано на интереси, към деца под тази възраст или съответната възраст в държавата им 

Инструмент за отстраняване на неизправности: Потребители под 13 години при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.
 

Освен това Декларацията за поверителност на Google важи за всички функции на Google и определя как събираме, използваме и защитаваме данните на потребителите.

 


 Лични страдания

Разбираме, че потребителите не желаят да виждат реклами, експлоатиращи личните им страдания и затруднения, затова не допускаме персонализирано рекламиране, базирано на такива страдания. Като такива лични страдания следва да се считат здравословно състояние, лечения, процедури, лични провали, преодоляване на трудности или травмиращи лични преживявания. Освен това не може да се налага негативно отношение към потребителя.

Рекламодателите не могат да използват категории, свързани с лични страдания, за да насочват реклами към потребителите или да популяризират свои продукти или услуги. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме:

Здраве при персонализирано рекламиране

 Съдържание, свързано с личното здраве, което включва:

 • физически и психични здравни състояния, включително заболявания, сексуално здраве и хронични здравни състояния, изискващи дълготрайни грижи или управление; 
 • продукти, услуги или процедури за лечение или управление на хронични здравни състояния, които включват лекарства за свободна продажба и медицински устройства;
 • всички здравни проблеми, свързани с интимните органи или функции на тялото, които включват половите органи, стомашно-чревния и уринарния тракт;
 • инвазивни медицински процедури, които включват козметична хирургия;
 • увреждания, дори когато съдържанието е насочено към основното лице, полагащо грижи за болния.

Примери: Процедури за лечение на медицински състояния като диабет или артрит, полово предавани болести, консултации във връзка с психични проблеми, като депресия и тревожност, медицински устройства за сънна апнея, като машини за вентилация с положително налягане, медикаменти без рецепта за лечение на гъбични инфекции, информация в помощ на грижите за дете с аутизъм

Инструмент за отстраняване на неизправности: Здраве при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Неблагоприятно финансово състояние при персонализирано рекламиране

Лично тежко финансово състояние, финансови затруднения или лишения

 • Примери: услуги, свързани с обявяване на фалит, услуги, свързани със социално подпомагане, приюти за бездомни, ресурси за безработица, агресивни продукти и услуги за кредитиране
Инструмент за отстраняване на неизправности: Неблагоприятно финансово състояние при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Взаимоотношения при персонализирано рекламиране

Лични страдания, свързани със семейство, приятели или други междуличностни взаимоотношения

 • Примери: услуги, свързани с процедури по развод, книги за справяне с развод, траурни продукти или услуги, предоставяне на семейни консултации
Инструмент за отстраняване на неизправности: Взаимоотношения при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Извършване на престъпление при персонализирано рекламиране

Лично криминално досие, извършени престъпления, твърдения за извършени престъпления или обвинения в извършване на такива

 • Примери: издаване на полици за гаранция, адвокати по наказателно право
Инструмент за отстраняване на неизправности: Извършване на престъпление при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Оскърбление и травма при персонализирано рекламиране

Личният статут на жертва на злоупотреба, престъплениe или друго травмиращо събитие

 • Примери: приюти за жертви на домашно насилие, адвокатски услуги за жертви
Инструмент за отстраняване на неизправности: Оскърбление и травма при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Налагане на негативно отношение при персонализирано рекламиране

Налагане на негативно отношение към потребителя или използване на негативна гледна точка или предубеждения за популяризирането на съдържание

 • Примери: порицаване на външния вид на тялото, негативно отношение, свързано с физически характеристики или социални взаимодействия, създаване на впечатление за отрицателни последствия за потребителите, ако не изпълнят конкретни действия
Инструмент за отстраняване на неизправности: Налагане на негативно отношение при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.
 

  Идентичност и вярвания

Смятаме идентичността и личните вярвания за дълбоко лични и сложни. Те зависят в голяма степен от разнообразието на културните норми, географското положение, историята и личните житейски преживявания на хората. Също така разбираме, че начинът, по който човек се идентифицира, или нещата, в които вярва, могат да се използват за сегментиране на потребителите въз основа на осъждане или стигматизиране.

Искаме рекламите да осигуряват на потребителите едно положително преживяване и да се ръководят от техните интереси, а не от начина, по който ги възприемат като хора. Затова не позволяваме персонализирано рекламиране, базирано на фундаменталното и вътрешно самоопределяне на потребителите или на вярванията, които следват. Примери за идентичност и вярвания могат да бъдат изконно лични определения за нечия личност, определения, уязвими на стигматизиране, дискриминация или тормоз, принадлежност към групи, уязвими на стигматизиране, дискриминация или предразсъдъци, както и лични вярвания и убеждения.

Рекламодателите не могат да използват категории, свързани с идентичност и вярвания, за да насочват реклами към потребителите или да популяризират свои продукти или услуги. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме:

Сексуална ориентация при персонализирано рекламиране

Сексуална ориентация, включително лесбийки, гейове, бисексуални, в процес на самоопределяне или хетеросексуални

 • Примери: информация, свързана с разкриването на Вашата хомосексуалност, гей срещи, гей пътувания, информация относно бисексуалната ориентация
Инструмент за отстраняване на неизправности: Сексуална ориентация при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Политическа принадлежност при персонализирано рекламиране

Тези правила за персонализирано рекламиране не важат за реклами в Gmail. Вижте по-долу правилата за политическо съдържание в реклами в Gmail.

Политическа принадлежност

 • Примери: политически идеологии, политически мнения, политически партии, политически организации, политически кампании, ангажираност с политическо общуване
Конкретни правила за отделни държави: Съединени щати
Продукт Допуска ли се?
Политическа принадлежност
От 6 януари 2020 г. вече няма да разрешаваме използването на политическа принадлежност за насочване на реклами към потребители или за популяризиране на продукти или услуги на рекламодатели в Съединените щати.

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Доколкото се допуска от приложимото законодателство, политическата принадлежност може да се използва за насочване на реклами към потребители или за популяризиране на продукти или услуги на рекламодатели в Съединените щати, ако тези рекламодатели са потвърдени от Google.Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Политическа принадлежност при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Политическо съдържание при персонализирано рекламиране

Тези правила за персонализирано рекламиране се прилагат само за реклами в Gmail.

Политика, включително политически фигури, политически кампании и застъпничество за политически въпроси

 • Примери: предложения за гласуване на местно ниво, политически блогове, информация за политически партии, политическа ангажираност
Инструмент за отстраняване на неизправности: Политическо съдържание при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Профсъюзна принадлежност при персонализирано рекламиране

Профсъюзи и реклами, които предполагат притежанието на информация за профсъюзната принадлежност на потребителя

 • Примери: сайтове на профсъюзи, информация, насочена към членове на профсъюзи, профсъюзни блогове и съдействие от страна на профсъюзи при трудови спорове
Инструмент за отстраняване на неизправности: Профсъюзна принадлежност при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Раса и етническа принадлежност при персонализирано рекламиране

Раса или етническа принадлежност

 • Примери: публикации с расова или етническа насоченост, университети с расова или етническа насоченост, срещи на расова или етническа основа
Инструмент за отстраняване на неизправности: Раса и етническа принадлежност при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Религиозни вярвания при персонализирано рекламиране

Лични религиозни вярвания

 • Примери: места за богослужение, религиозни напътствия, религиозно образование или университети, религиозни продукти
Инструмент за отстраняване на неизправности: Религиозни вярвания при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Маргинализирани групи при персонализирано рекламиране

Принадлежност към маргинализирана или уязвима социална група, като например социални касти, имигранти или бежанци

 • Примери: продукти, насочени към потребители въз основа на социална каста, услуги за имигранти, правни услуги за бежанци
Инструмент за отстраняване на неизправности: Маргинализирани групи при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Идентифициране на транссексуални при персонализирано рекламиране

Самоопределяне като носител на пол, различен от рождения, или на пол, който не отговаря на само мъжки или само женски

 • Примери: информация относно смяна на пола, адвокатски услуги при дискриминация на транссексуални
Инструмент за отстраняване на неизправности: Идентифициране на транссексуални при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.
 

  Сексуални интереси

Разбираме, че сексуалните интереси са нещо дълбоко лично и, в зависимост от културните норми, за тях не се говори често с прямота. Вярваме в спазването на поверителност по отношение на сексуалните интереси на потребителите, затова не допускаме персонализирано рекламиране, което се насочва към потребители на базата на личните им сексуални интереси, преживявания, дейности или предпочитания. Подобни интереси включват различни видове сексуално поведение, дейности или продукти, използвани по време на секс. Също така не допускаме категории съдържание, предизвикващо неприлични сексуални асоциации или имащо за цел да предизвика сексуална възбуда.

Рекламодателите не могат да използват категории, свързани със сексуални интереси, за да насочват реклами към потребителите или да популяризират свои продукти или услуги. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме:

Контрол на раждаемостта при персонализирано рекламиране

Средства за предотвратяване на бременност или на болести, предавани по полов път

 • Примери: презервативи, контрацептивни средства за приемане през устата, контрацептивна гъба
Инструмент за отстраняване на неизправности: Контрол на раждаемостта при персонализирано рекламиране
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Уверете се, че рекламите, сайтът или приложението Ви спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Имайте предвид, че дори ако рекламите не се насочват посредством употребата на деликатни категории, някои видове рекламно съдържание продължават да са забранени.
 2. Премахнете това съдържание от сайта или приложението си. Ако сайтът или приложението Ви имат съдържание, което не допускаме, премахнете цялото съдържание, което не спазва тези правила. След това трябва да отправите заявка за преглед, преди да преминете към следващата стъпка за проверка на списъците Ви с аудитории.

 3. Премахнете това съдържание от рекламата си.

  Ако рекламата Ви нарушава това правило, редактирайте я, така че да го спазва.

  • На страницата си Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.

  След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата й страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване.

 4. Прекратете връзката или премахнете рекламни групи, насочващи посредством аудитория или списъци за ремаркетинг. След като прегледаме сайта или приложението, свързаните списъци ще бъдат активирани. Уверете се, че рекламите, използващи тези списъци, спазват правилата ни за персонализирано рекламиране. Ако това не е така, моля, премахнете рекламните групи или насочването, използващи аудиторията или списъците за ремаркетинг.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Сексуално съдържание

Не позволяваме на рекламодателите да използват сексуално съдържание за създаването на персонализирани реклами.

Ако правилата за сексуално съдържание и тези за сексуални интереси при персонализирано рекламиране се различават в третирането на дадена категория, то правилата за сексуални интереси при персонализирано рекламиране имат превес над тези за сексуално съдържание по отношение на начина, по който може да се използва категорията за насочване и рекламно съдържание.


Достъп до възможности

Смятаме, че достъпът до социални и икономически възможности е от основно значение за индивидуалното благосъстояние, социалното положение и качеството на живот. Също така разбираме, че историческата дискриминация и социалните предубеждения са довели до това, някои сегменти от обществото да нямат достъп до тези възможности. 

Затова в стремежа си да подобрим приобщаването на потребителите, които са непропорционално засегнати от социални предубеждения, не допускаме някои категории продукти или услуги да бъдат насочвани към конкретни аудитории. Това е в допълнение към съществуващите правила за рекламите, които забраняват дискриминацията и правилата за персонализирани реклами, забраняващи използването на категории, свързани с идентичност и вярвания. По-долу можете да видите няколко примера за това какво не допускаме:

Държави: Съединени щати, Канада

В Съединените щати и Канада следните категории продукти или услуги не могат да се насочват към аудитории въз основа на пол, възраст, родителски статус, семейно положение или пощенски код. 

Жилища при персонализирани реклами

Домове за продажба или наемане, като под „дом“ се има предвид място, където човек ще пребивава. Това включва продукти или услуги, които позволяват продажбата или наемането на домове. 

 • Примери: сайтове с малки обяви за жилища, отделни къщи за продажба или отдаване под наем, услуги за недвижими имоти

Трудова заетост при персонализирани реклами 

Възможности за заетост или наемане на човек за работно място.* 

 • Примери: реклами за работни места, сайтове за подбор на персонал, сайтове за обяви за работа

* На част от предварително определени рекламодатели от правителството на САЩ, които популяризират трудова заетост в персонализирани реклами, е разрешено да насочват към ограничени аудитории при конкретни условия. Ако насочването е въз основа на добросъвестна професионална квалификация за държавна работа, определена по законите на САЩ като разумно необходима квалификация за нормалното изпълнение на функциите във връзка с работното място, тези рекламодатели могат да насочват към ограничени аудитории. 

Кредити при персонализирани реклами

Оферти за кредити или продукти или услуги, свързани с кредити и заеми. 

 • Примери: кредитни карти, заеми, включително жилищни кредити, кредити за покупка на автомобил, кредити за закупуване на електроуреди, краткосрочни заеми

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?