Ενημέρωση στο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων (Δεκέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων, τον Δεκέμβριο του 2023 η Google θα κοινοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτή την επαλήθευση θα προστεθεί ένας αναλυτικός οδηγός για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα διευκρινιστούν λόγοι για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση επαληθεύσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θα προστεθούν παραδείγματα σεναρίων, όπου ένας διαφημιζόμενος μπορεί να επιλεγεί για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Αυτή η ενημέρωση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους διαφημιζομένους, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή στο εύρος εφαρμογής του Προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

(Δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού