Актуализация на правилата относно хазарт и игри (ноември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 14 ноември 2023 г. Google актуализира отнасящите се до Индия положения в правилата си относно хазарт и игри, за да отрази скорошни промени в местното законодателство. Вследствие на това променяме правилата си, за да разрешим насочване на реклами за играта „реми“ към Тамил Наду.

Страницата с правилата относно хазарт и игри ще бъде актуализирана, когато правилата влязат в сила.

(Публикувано на 14 ноември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню