Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (ноември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за други ограничени бизнеси са актуализирани и реорганизирани за повече яснота и по-добра четимост. Единствената цел на тази актуализация е да се предостави по-ясна информация на рекламодателите. Няма промени в обхвата на налаганите мерки.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през ноември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню