Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (ноември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за други ограничени бизнеси са актуализирани и реорганизирани за повече яснота и по-добра четимост. Единствената цел на тази актуализация е да се предостави по-ясна информация на рекламодателите. Няма промени в обхвата на налаганите мерки.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през ноември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню