Ενημέρωση στις μορφές διαφήμισης και τις λειτουργίες που υπόκεινται σε περιορισμούς (Οκτώβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google είχε ενημερώσει στο παρελθόν την πολιτική για τις μορφές διαφήμισης και τις λειτουργίες που υπόκεινται σε περιορισμούς, ώστε να απαιτείται από τους λογαριασμούς διαφημιζομένων που χρησιμοποιούν εφαρμογές παρακολούθησης κλικ για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένες εφαρμογές παρακολούθησης κλικ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι διαφημίσεις τους μπορεί να απορριφθούν. Σήμερα, ανακοινώνουμε ότι η πλήρης υλοποίηση θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Όλοι οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν εφαρμογές παρακολούθησης κλικ για πρώτη φορά μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα χρειαστεί τελικά να χρησιμοποιήσουν μια πιστοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης κλικ, διαφορετικά οι διαφημίσεις τους ενδέχεται να απορριφθούν, ενώ ο χρόνος για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης θα βασίζεται στη θητεία του διαφημιζομένου, καθώς και στο ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τη δραστηριότητα του λογαριασμού του.

(Δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού