Nội dung cập nhật đối với chính sách về Cờ bạc và trò chơi (tháng 11 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Ba Lan. Chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận quảng cáo cờ bạc trực tuyến của những pháp nhân đã được Bộ Tài chính cấp phép.

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Cờ bạc trực tuyến Biểu tượng dấu kiểm màu xanh lục. Được phép nhưng có giới hạn Google cho phép quảng cáo quảng bá dịch vụ cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là pháp nhân cung cấp dịch vụ đó đã được Bộ Tài chính thuộc chính phủ cấp phép:
  • Trang web cá cược trực tuyến
Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.

Trang chính sách về Cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2023.

(Đăng ngày 13 tháng 11 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính